Otimme neljä tuttua, suosittua taloushallinnon ohjelmistoa vertailuun ja kartoitimme, millaisen tilitoimiston käyttöön mikäkin parhaiten sopii. 

Valittuja ohjelmia yhdistää se, että kirjanpito-ominaisuuksien lisäksi ne tarjoavat mahdollisuudet mm. myyntilaskutukseen, ostolaskujen käsittelyyn, maksuliikenteen hoitoon sekä yrityksen talouden seurantaan. 

Vertailun tiedot perustuvat ohjelmistojen verkkosivuillaan julkaisemiin ja julkisista lähteistä saamiimme tietoihin.

📖 Jos haluat apua tilitoimiston taloushallinto-ohjelmistojen ominaisuuksien ja hinnoittelun vertailuun yleisesti, nappaa vinkit tästä jutusta!

fivaldi-vertailu-kuvitus2.png

Visma Fivaldi: monipuolinen ohjelmisto, jossa hyvä hinta-laatusuhde

fivaldi-300x150.png

Visma Fivaldi on monipuolinen ja skaalautuva taloushallinto-ohjelma, jolla on vankka tausta suomalaisten tilitoimistojen kumppanina. Selaimessa toimiva pilvipalvelu on yksi Suomen käytetyimmistä taloushallinto-ohjelmistoista. Fivaldissa on käynnissä merkittävä uudistusvaihe, jota tehdään keskittyen tilitoimistojen toiveisiin ja tarpeisiin. Fivaldin kehityksestä ja myynnistä vastaa Visma Software.

Ominaisuudet 

Fivaldi on kehitetty erityisesti tilitoimistoille, joten se sisältää sujuvat toiminnot kirjanpitäjän ja palkanlaskijan arkeen. Kiitosta saavat etenkin hyvät massatoiminnallisuudet, joilla usean eri asiakkaan taloushallintorutiinit hoituvat tehokkaasti. Fivaldi sisältää myös konsernikäsittelyn ja muut suurempien yritysten hoitamiseen tarvittavat toiminnallisuudet, sekä mm. mahdollisuuden automaattitiliöinteihin, oletustiliöinteihin ja koneoppivaan tiliöintiin. 

Hinta

Tilitoimisto voi myydä Fivaldin asiakkailleen osana palvelukokonaisuuttaan. Ohjelmiston hinta muodostuu tilitoimiston ja asiakkaan käyttäjätunnuksista, joten se on hyvin ennustettava. 

Hinta on kilpailukykyinen myös tilitoimiston asiakkaille: esimerkiksi edullisin raportointipaketti, jolla asiakas voi käyttää ohjelmistoa yhdessä tilitoimistonsa kanssa, lisää ohjelmiston hintaa vain muutamilla euroilla kuukaudessa. 

Kenelle Fivaldi sopii?

Fivaldi sopii tilitoimistoille, joilla on monipuolinen asiakaskanta, joka koostuu sekä sähköisistä että perinteisistä asiakkaista. Erityisen hyvä valinta se on toimistoille, jotka haluavat kasvaa yhdessä sähköiseen taloushallintoon siirtyvien asiakkaidensa kanssa. Toisinsanoen, Fivaldi palvelee mainiosti niitä toimistoja, jotka haluavat hoitaa koko asiakkuuksien laajan kirjon yhdellä ohjelmalla.

Kenelle Fivaldi ei sovi?

Tilitoimistoille, joiden asiakasvaihtuvuus on suuri, tai joiden asiakkailla on laajoja integraatiotarpeita. Fivaldilla on modernit ja toimivat rajapinnat, mutta valmiiden integraatioiden määrä on vielä joihinkin ohjelmistoihin nähden pieni.

Procountor: erityisesti asiakkaille, jotka panostavat talouden raportointiin

procountor-300x150.png

Procountor on täyden palvelun taloushallinto-ohjelma, jonka yritys ostaa itselleen, ja jota tilitoimisto käyttää yhdessä kyseisen asiakkaan kanssa. Procountoria kehittää Accountor, joka tarjoaa myös taloushallinnon ja HR:n ulkoistuspalveluita. 

Ominaisuudet 

Etenkin Procountorin raportointiominaisuuksia on kiitelty laajasti. Ohjelmisto on moderni pilvipalvelu, jossa on mukana kaikki taloushallinnossa tarvittavat ominaisuudet. Procountor edellyttää yritykseltä hyvää ymmärrystä taloushallintonsa tositemääristä ja eri toiminnallisuuksien tarpeista, jotta paketin valinta osuu kohdilleen. 

Hinta

Procountorin hinta perustuu volyymiin, eli asiakkaan kuukausittaiseen tositemäärään sekä palkkojen määrään, dimensioihin ja ohjelmiston lisäominaisuuksiin. Kun asiakas valitsee itselleen ohjelmistopakettia, on hänen siis osattava arvioida kuukausittainen tositemääränsä sekä muu taloushallinnon volyyminsa hyvin, jottei hinta tuota yllätyksiä. 

Kenelle Procountor sopii?

Ohjelmisto sopii parhaiten asiakkaille, joilla on paljon sidosryhmiä, joille talousdata ja erilaiset näkymät halutaan jakaa, esimerkiksi sisäistä raportointia ja laskentaa varten. Etenkin silloin, jos tositteita on vähän, ja raportointitarve suuri, voi Procountor olla erinomainen ratkaisu. 

Kenelle Procountor ei sovi?

Procountor ei hinnoittelunsa takia sovi yritykselle, jonka tositemäärä vaihtelee kuukausittain, tai käsiteltävien tositteiden, palkkojen tai muiden hintaan vaikuttavien toiminnallisuuksien määrä saattaa yllättäen kasvaa. Koska asiakas ostaa ohjelmiston itse, ei Procountor sovi tilitoimistoille jotka haluavat paketoida ohjelmiston osaksi omaa liiketoimintaansa. 

fivaldi-vertailu-kuvitus1.png

Fennoa: selkeä pilvipalvelu tilitoimistoille

fennoa-300x150.png

Fennoa on tilitoimistoille tarkoitettu taloushallinnon pilvipalvelu. Fennoaa ei myydä suoraan yrityksille, vaan tilitoimiston asiakkaat ostavat oman lisenssinsä tilitoimistolta, osana palvelupakettia. 

Ominaisuudet

Fennoan valtti on yksinkertaisuus: sen tärkeimmät ominaisuudet ovat helposti esillä ja tehtävissä. Toiminnot ovat suoraviivaisia, ja perusprosessit helppo hoitaa. 

Hinta

Ohjelmistoa myydään ainoastaan tilitoimistojen kautta. Julkista hinnastoa ei ole tarjolla, eli kaikki hintatiedustelut tulee tehdä tilitoimistosta. 

Kenelle Fennoa sopii?

Fennoa sopii tilitoimistolle, joka haluaa hinnoitella ohjelmiston itse osana palvelupakettiaan, ja joiden asiakkaille sopii kuukausiperusteinen hinnoittelu.

Kenelle Fennoa ei sovi?

Yrityksille, jotka edellyttävät taloushallinto-ohjelmistoltaan sisäänrakennettuna esimerkiksi varastonhallintaa, konsernikäsittelyä tai toiminnanohjaukseen liittyviä toiminnallisuuksia. Nämä toiminnallisuudet voidaan Fennoassa kuitenkin ratkaista integraatioiden avulla.

fivaldi-vertailu-kuvitus3.png

Netvisor: erityisesti asiakkaille, joilla on laajat integraatiotarpeet

 

netvisor.png

 

Monipuolinen ja laaja taloushallinnon ohjelmisto. Yritys tekee Netvisorista sopimuksen itse, ja tilitoimisto käyttää ohjelmistoa yhdessä asiakkaan kanssa. Netvisoria kehittää Visma Solutions. 

Ominaisuudet 

Netvisorin peruspaketti sisältää maksuttoman mobiilisovelluksen, myynti- ja ostolaskutuksen sekä kirjanpidon. Lisäksi saatavilla on työkalut budjetointiin, ennustamiseen ja visuaaliseen raportointiin sekä palkanlaskentaan ja varastonhallintaan. Netvisorissa on myös laaja kattaus valmiita integraatiomahdollisuuksia eri tarpeisiin sekä hyvät massaominaisuudet kirjanpitäjälle.

Hinta

Asiakasyrityksen kuukausihinta ohjelmistolle muodostuu yrityksen liikevaihdon ja valitun paketin mukaan. Lisäksi tapahtumamaksut, kuten verkkolaskun lähetys, veloitetaan toteuman mukaan.

Kenelle Netvisor sopii?

Netvisor tarjoaa monipuoliset sähköisen taloushallinnon ominaisuudet yrityksille ja yhdistyksille. Integraatiomahdollisuuksiensa ansiosta Netvisor sopii parhaiten asiakkaille, joilla on käytössään laajasti erilaisia ohjelmistoja ja ratkaisuja, joiden halutaan keskustelevan keskenään. Valmiita, helposti käytettäviä integraatiota on tarjolla niin logistiikkaan, raportointiin kuin riskinhallintaan.

Kenelle Netvisor ei sovi?

Netvisor on kehitetty erityisesti sähköisten asiakkaiden hoitamiseen, joten ohjelma ei ole paras vaihtoehto tilitoimistoille, joilla on paljon osasähköisiä tai mappiasiakkaita.

Haluatko vertailla hintoja tarkemmin ja tietää, mikä olisi suosituimpien taloushallinto-ohjelmistojen kustannus asiakkaillesi?

💎 Voit tilata meiltä suuntaa-antavan hintavertailun siitä, miltä asiakasyrityksen kuukausittainen ohjelmistokustannus voisi näyttää.

Lue lisää ja tilaa vertailu