Työajan leimaus ja poissaolot

Sisään- ja ulosleimaus syykoodeilla sekä lounasleima, poissaolojen ilmoittaminen ja anominen työntekijälle sekä käsittely esimiestoimintona

Työajan kohdistaminen

Tuntien kohdistaminen esimerkiksi projektille

Tiedotteet

Viestintä työnantajalta työntekijälle

Työajan leimaus

 • Sisään- ja ulosleimaus sekä syykoodin valinta
 • Lounasleimaus helposti omana valintanaan
 • Oman leimaushistorian tarkastelu

tiima_leimaus

tiima_kohdistaminen

Työajan kohdistaminen

 • Työn korvamerkitseminen tietylle kustannuskohdisteelle, esimerkiksi projektille
 • Kaksi käyttötapaa:
  • Reaaliaikainen kellotus
  • Perinteinen manuaalinen kirjaaminen
 • Kohdistaa voi myös enemmän tai vähemmän työaikaa, kuin mitä on leimattu

Poissaolojen käsittely

 • Esimies käsittelee ilmoitukset ja anomukset
  • Poissaolojen hyväksyntä löytyy Lisää-valikosta
  • Toiminto näyttää alaisten ilmoittamat poissaolot sekä käsittelemättömät toiveet, jotka voi hyväksyä tai hylätä
 • Käyttöoikeudet toiminnallisuuteen (myös ilmoittamisen ja anomisen osalta) annetaan pääkäyttäjän toimesta selainversiossa

tiima_poissaolot

tiima_tiedotteet

Tiedotteet

 • Tiedotteet muutoksista omassa poissaolosuunnitelmassa
 • Tiedotteita voidaan myös tehdä työnantajan toimesta yhdelle tai usealle henkilölle
  • Tiedotteiden luominen selainversiossa
 • Lukemattomat tiedotteet tulevat listan ensimmäisiksi ja ne on merkitty sinisellä pallolla

Hallitse työaikaa sovelluksessa milloin ja missä tahansa

google play

Kysy lisää asiantuntijoilta

Mikko Joki-Korpela Visma
Mikko Joki-Korpela
Account Director

 

Jesse Vainio Visma
Jesse Vainio
 Sales Manager