Numeron työvuorosuunnittelu

Älykästä työvuoro­suunnittelua sosiaali- ja terveysalalle sekä varhais­kasvatukseen

Lataa opas avuksi >>

hoitaja ja potilas

Paranna työn tuottavuutta

Numeron tuo työn vaatimukset ja tekijöiden osaamiset näkyviksi, jolloin se ohjaa työvuorosuunnittelua ja henkilöstön sijoittelua todellisten tarpeiden mukaan. Kun työvuorosuunnittelu keskitetään ja automatisoidaan, vapautuu esimiesten työaikaa päivittäiseen johtamiseen.
leikkaussali

Varmista hoitotyön laatu

Numeron vahtii henkilöstön osaamista ja määräaikaisten lupien voimassaoloa. Kun työntekijöiden osaaminen ja työn vaatima osaaminen ovat tiedossa, on asiakasturvallisuus taattu ja he saavat laadukasta hoitoa. Näin minimoidaan reklamaatiot, muistutukset ja virheet.
 
hoitajat ja asiakas neuvolassa

Panosta työtyytyväisyyteen

Optimointi ja automatisaatio tuovat työvuorosuunnitteluun tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijät voivat esittää omat toiveensa OmaNumeronissa ja he voivat käyttää sitä myös työvuorojen vaihtamiseen. Autonominen työvuorosuunnittelu takaa, että jokaisessa työvuorossa on oikeaa osaamista, mikä luo turvaa ja lisää työhyvinvointia hoitotyössä.
 

Numeron asiakastarina

“Varmistamme Numeronin avulla, että joka vuorosta löytyy riittävästi tarvittavaa osaamista. Henkilökunta voi lisätä järjestelmään omat työvuorotoiveensa ja ohjelma auttaa toteuttamaan toiveita mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti.”

Henkilöstöpäällikkö Jeanette Gripenberg, Kårkulla samkommun

Lue lisää >>

jeanette gripenberg kårkulla samkommun

Saat Numeronissa nämä ominaisuudet

Numeronin avulla huomioit työvuorosuunnittelussa kaikki tarvittavat asiat: työkuorman, työn osaamisvaatimukset, työntekijöiden osaamisprofiilit ja henkilökohtaiset työ- ja vapaapäivätoiveet.
Päivittäisten töiden järjestely on sujuvaa, kun Numeron tarjoaa hyvän tilannekuvan osastokohtaisista potilas-/lapsimääristä ja hoitoisuuksista sekä henkilöstön sijoittumisesta ja käytettävyydestä.
Lomasuunnittelu vaatii näkemystä kokonaiskuvasta, johon kuuluvat niin henkilökunnan osaaminen ja toiveet kuin hoitokohteen vaatimuksetkin - työehtosopimuksia unohtamatta. Tämän kokonaiskuvan saa Numeronista.
Työvuorojen ja lomien suunnittelun lisäksi Numeronissa voi hoitaa myös palkkatulkinnat työehtosopimuksen mukaisesti.
Numeronin lääkärisuunnittelu auttaa kokoamaan yhteen kaikki työvuorosuunnitteluun liittyvät asiat, kuten käytettävissä olevan osaamisen ja tilat, vastuut ja asiakastarpeet.
Optimoinnilla tehostetaan työvuorojen ja työvoiman hallintaprosesseja.

Työvuorosuunnittelu

Numeronissa työvuorosuunnittelun lähtökohtana on tiedossa oleva työkuorma. Työkuorma ohjaa sitä, miten paljon osastolle tai yksikköön tarvitaan työntekijöitä mihinkin aikaan. Työkuorman lisäksi muita hoitoalan työvuorosuunnittelun kannalta keskeisiä asioita ovat työn osaamisvaatimukset, työntekijöiden osaamisprofiili ja henkilökohtaiset työ- ja vapaapäivätoiveet. Numeron näyttää jokaisen työntekijän osaamisprofiilin, ja täten myös missä työpisteissä tai yksiköissä kukin voi osaamisensa puolesta työskennellä. Työntekijät voivat itse vaikuttaa työvuoroihinsa ja ilmoittaa työ- ja vapaapäivätoiveitaan käyttämällä sekä selaimella että mobiilissa toimivaa OmaNumeronia.  

Näin asiakasyrityksemme on hyötynyt Numeronista

Päivittäinen töiden järjestely ja henkilöstön sijoittelu

Päivittäisten töiden järjestelyssä tarvitaan hyvä tilannekuva yksikkö- ja osastokohtaisista asiakasmääristä ja hoitoisuuksista sekä henkilöstön sijoittumisesta ja käytettävyydestä. Jos lapsimäärä tai potilaskuorma jollakin osastolla on suurempi kuin mitoituksen perusteena oleva arvio, nähdään päiväsuunnitelmasta, millainen kuormitus ja millaista vapaata työvoimaa on muilla osastoilla. Tarvittaessa voidaan kuormitustilannetta tasoittaa lainaamalla henkilökuntaa toiselta osastolta - osaamisten mahdollistamissa rajoissa tietysti. Vasta toissijaisesti paikataan työvoimavajausta sisäisillä sijaisilla ja vasta viimeisenä oljenkortena turvaudutaan ulkoisiin sijaisiin. Numeron tarvittaessa sopivinta sijaista huomioiden niin tämän osaamisen, työsopimukset kuin työaikalain vaatimuksetkin. Kutsuminen töihin onnistuu kätevästi suoraan järjestelmästä.

Lomasuunnittelu

Ohjelman automatiikka varmistaa, että vuosilomalain ja työehtosopimuksen mutkikkaatkin vaatimukset täyttyvät ja lomaoikeudet ja -saldo ovat aina ajan tasalla. Lomat tulevat myös pidetyksi ja kohdennetuksi oikein, ja esimies näkee helposti, miten lomat on jaettu aikaisempina vuosina. Näin Numeron mahdollistaa myös kiertävän tai yhteisöllisen lomasuunnittelun. Myös työntekijät arvostavat, sitä että voi kirjata lomatoiveensa suoraan järjestelmään

Palkkatulkinnat

Numeronin avulla voi hoitaa työvoiman hallintaprosessit aina palkkatulkintoihin asti, ja se on integroitavissa muihin järjestelmiin, kuten esimerkiksi HR- ja palkanlaskentajärjestelmiin.Numeroniin kuvattujen työehtosopimussääntöjen ansiosta palkkatulkinta voidaan tehdä  automaattisesti toteutuneiden töiden mukaan. Myös vapaa-ajaksi muutetut saldot ovat nähtävissä työvuorosuunnittelussa.

Lääkärisuunnittelu

Lääkärisuunnittelu on usein hyvin pirstaloitunutta ja kokonaisuuden hahmottaminen on hankalaa. Suunnittelua määrittävät monenlaiset asiat, kuten tilat, vastuut ja osaaminen. Numeronin lääkärisuunnittelu kokoaa kaikki työvuorosuunnitteluun liittyvät asiat yhteen ja minimoi manuaalisen työn. Sijoitukset, vastuut ja päivystävät lääkärit näkyvät koko työyhteisölle ja ovat aina ajan tasalla. Numeronista voidaan myös lähettää vapaita työvuoroja suoraan Numeronin keikkakalenteriin ja lääkärit voivat käydä varaamassa omaa osaamistaan vastaavia keikkoja.

Lataa ilmainen opas

 

Optimointi

Työvuorosuunnittelun optimointi auttaa jakamaan työvuorolistan työt henkilöstölle niin, että lopputulos on mahdollisimman kustannustehokas. Optimointi auttaa esimerkiksi pitämään jakson tuntimäärät mahdollisimman lähellä tavoitetuntimäärää. Lisäksi se johtaa entistä parempaan työtyytyväisyyteen, kun työ- ja poissaolotoiveet pystytään huomioida tasapuolisesti - samalla vapaatunnit maksimoiden. Optimoinnin ansiosta varmistetaan, että työvuorossa on osaamiseltaan ja muilta valmiuksiltaan parhaat mahdolliset työntekijät.

Asiakkaitamme sosiaali- ja terveysalalla

Jeanette Gripenberg

Henkilöstöpäällikkö, Kårkulla Samkommun

“Kårkulla joutuu säännöllisesti järjestämään vakituiselle henkilökunnalle koulutusta, jota varten ostettiin edellisellä kerralla 80 henkilötyöpäivän verran sijaisia. Viimeisimmällä kerralla työvuorosuunnittelu tehtiin Numeronilla eikä sijaisia jouduttu käyttämään lainkaan.”

Sara Mäki-Kala

Henkilöstöjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj

“Numeron on todellakin helppokäyttöinen. Lisäksi Numeron on erinomainen palveluportaali henkilöstölle.”

Ota yhteyttä

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi