Kurre

Planera undervisningen och alla arrangemang kring den.

Många alternativ och lätt att använda

Använd Kurre när du ska lägga upp scheman, planera följande läsår och hantera arbetsmängden för lärare och studerande. Kurre fungerar helt integrerat med Primus, men kan också användas enskilt. Kurre lämpar sig utmärkt för läroanstalter med flera enheter och för samarbetet på andra stadiet. Scheman för de lärare och utrymmen som delas mellan flera skolor syns hos alla de samarbetande skolorna, och på så sätt är det lätt att undvika överlappningar, också när det gäller material och annan utrustning.

De viktigaste egenskaperna

 • För alla skolstadier och -former
 • För samarbete mellan skolor
 • Tillgång på distans
 • Kompatibelt med kalenderprogram
 • Inga överlappningar tack vare optimeringsfunktionen
 • Schemana visas och kan editeras också i Wilma Mångsidiga möjligheter för sökning, sortering och utskrivning

Många möjligheter

 • Grundskolan

  Med Kurres hjälp placeras lektionerna optimalt och inga håltimmar uppkommer. Gruppstorleken visas alltid, och det är lätt att sätta ihop grupper över klassgränserna. För över start- och sluttiderna för lektionerna från Kurre till ett ruttplaneringsprogram, och placera in rastvaktning, lärarmöten, evenemang och utflykter i schemat. Listor, sammanfattningar och rapporter tar du fram med några klick, och du kan faktiskt planera hela läsåret sittandes på din brygga!

 • Gymnasiet

  Du anger själv hur många perioder som ska finnas under året, samt hur länge de ska pågå. Du bestämmer även längden på lektionerna. Gör bara undervisningsgrupper och låt studerandena själva markera sina val, så ser Kurre till att inga överlappningar uppstår. I studerandenas och lärarnas scheman lägger du in t.ex. provveckor, skrivningsdatum och övervakningar. Om Kurre används gemensamt är ett regionalt samarbete ingen match – de studerande ser då hela undervisningsutbudet i området på ett och samma ställe. De lärare som jobbar på flera skolor behöver inte bolla med flera system utan ser alla sina lektioner i ett schema.

 • Yrkesutbildningen

  Antalet perioder och deras längd bestämmer du själv för varje enhet eller utbildningsprogram. I schemana kan du ha med allt från IA-perioder och examenstillfällen till möten och projekt. Det är fullt möjligt att ha ett gemensamt kursutbud med de andra läroanstalterna i området, och under planeringen kan t.ex. alla linjechefer jobba på sina respektive delar samtidigt. I Kurre finns många lösningar för att följa upp volymerna av undervisningen, det övriga arbetet och arbetsmängderna.

 • Möjligheternas MultiKurre

  Kurre finns tillgängligt som singelversion och som multiKurre, dvs. en version som kan användas gemensamt av flera skolor. Då är skolornas scheman synkroniserade så att de gemensamma lärarna, utrymmena och lektionerna visas över skolgränserna. Detta är till stor nytta för skolor som har många gemensamma lärare sinsemellan, t.ex. för ett högstadium och gymnasium som verkar i samma byggnad, eller läroanstalter med flera enheter såsom yrkesinstitut och yrkeshögskolor. Vitsorden finns ändå alltid på den egna skolan oavsett var man avlagt studierna. MultiPrimus är inte en förutsättning för att man ska kunna ha MultiKurre, och inte heller måste man ha MultiKurre om man har MultiPrimus.

  Administrationen

  .
  Koll på resurserna icon Koll på resurserna icon
  Koll på resurserna
  Alla rapporter icon Alla rapporter icon
  Alla rapporter
  Alltid icon Alltid icon
  Alltid up-to-date

  Kontakta oss

  Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi