Kurre

Kurre on opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma.

Monipuolinen ja helppokäyttöinen

Kurrella tehdään työjärjestykset, suunnitellaan seuraavaa lukuvuotta ja hoidetaan opettajien ja opiskelijoiden työmäärälaskenta. Ohjelma on täysin integroitu Primukseen, mutta on saatavana myös erikseen. Kurre soveltuu erinomaisesti moniyksikköisille oppilaitoksille ja 2. asteen yhteistyöhön. Yhteisten opettajien ja opetustilojen lukujärjestykset näkyvät kaikilla yhteistyökouluilla, ja ohjelmalla voi siten estää yhteisten opettajien ja opetustilojen päällekkäisyydet,  sekä myös laitteiden, työvälineiden, tilojen ym. päällekkäisyydet.

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Kaikille kouluasteille ja -muodoille
 • Soveltuu oppilaitosten väliseen yhteistyöhön
 • Etäkäyttömahdollisuus
 • Siirrot kalenteriohjelmiin
 • Optimointitoiminnolla ryhmäjaot ilman päällekkäisyyksiä
 • Työjärjestysten näyttäminen ja muokkaus myös Wilmassa
 • Monipuoliset haku-, järjestämis- ja tulostamistoiminnot

Kurre tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia

 • Peruskoulu

  Kurre sijoittelee oppitunnit optimaalisesti ja näin estää mm. hyppytunnit. Ryhmäkoot ovat aina nähtävillä, sekä ryhmien kokoaminen yli luokkarajojen on helppoa. Koulupäivien alkamis- ja päättymistiedot viet Kurresta sujuvasti koulukuljetusten reittisuunnitteluohjelmaan, ja välituntivalvonnat, opettajainkokoukset, juhlat, retket ym. työjärjestykseen. Luettelot, yhteenvedot ja raportit ovat saatavilla helposti monipuolisten tulosteiden avulla. Etäkäytön ansiosta lukuvuoden suunnittelun voit tehdä vaikka mökkilaiturilla!

 • Lukio

  Jaksojen määrät ja kestot itse päätettävissä, samoin oppituntien kestot.  Tee vain opetusryhmät, anna opiskelijoiden tehdä valinnat ja Kurre hoitaa opiskelijat tasaisesti ryhmiin ilman päällekkäisyyksiä. Opiskelijoiden ja opettajien työjärjestyksiin saadaan mm. koeviikot, yo-kirjoituspäivät ja valvontavuorot. Yhteisellä Kurrella alueellinen yhteistyö on helposti toteutettavissa – opiskelijoilla on alueen koko opetustarjonta samassa paikassa, ja koulujen yhteiset opettajat näkevät kaikki tuntinsa samasta työjärjestyksestä.

 • Ammatillinen koulutus

  Jaksojen määrä ja kesto on yksiköittäin tai koulutusohjelmittain määriteltävissä. Työjärjestyksissä voidaan näyttää niin työssäoppimisjaksot ja näytöt/tutkintotilaisuudet kuin erilaiset kokoukset ja projektitkin. Myös yhteinen kurssitarjonta on mahdollista alueen muiden oppilaitosten kanssa. Kurresta löytyy paljon vaihtoehtoja opetustyön ja oheistyön seurantaan sekä työmäärien laskentaan. Kurre on monen käyttäjän ohjelma: esim. kukin linjajohtaja voi työstää omaa osuuttaan yhtä aikaa - vaikka omalta mökkilaituriltaan käsin.

 • Ammattikorkeakoulut

  Jaksojen määrä ja kesto on yksiköittäin tai jopa koulutusohjelmittain määriteltävissä. Työjärjestyksissä voidaan näyttää niin työssäoppimisjaksot ja näytöt/tutkintotilaisuudet kuin erilaiset kokoukset ja projektitkin. Erilliset hallinto-ohjelmat eivät estä yhteisen työjärjestysohjelman käyttöä alueellisessa yhteistyössä. Ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen järjestäjät voivat siksi pitää opiskelija-, opettaja- ja kurssitiedot omissa hallinto-ohjelmissaan, mutta opiskelijat voivat liikkua oppilaitosten välillä. Yhdistelmäopintojen käytännön aikataulutus sekä valintojen ja suoritustietojen siirto oppilaitosten välillä on tehty sujuvaksi. Kurresta löytyy paljon vaihtoehtoja opetustyön ja oheistyön seurantaan sekä määrän laskennalle. Yhteiset opettajat näkevät kaikkien yksiköiden työmäärät samalta paperilta, ja myös kokoukset, suunnittelun ja yhteydenpiton ym. saa mukaan työmäärälaskentaan.

 • Hyödy multiKurresta

  Kurre on hankittavissa joko yhden koulun käyttöön tarkoitettuna yksittäisversiona tai monen koulun yhteiskäyttöön tarkoitettuna multiKurrena, jossa oppilaitosten työjärjestykset ovat yhteydessä toisiinsa: yhteisten opettajien, opetustilojen ja opiskelijoiden tunnit näkyvät yli oppilaitosrajojen. Tästä on etua kouluille, joilla on paljon yhteisiä opettajia, esim. samoissa tiloissa toimivat yläkoulu ja lukio tai usean yksikön oppilaitoksille, kuten ammatillisille oppilaitoksille ja ammattikorkeakouluille. Arvosanat pysyvät omalla koululla, vaikka opinnot suoritettaisiinkin toisessa koulussa.

  MultiKurren käyttö ei vaadi multiPrimusta, eikä multiPrimuksen käyttö vaadi multiKurrea.

  Hallinto

  Tehokas resursointi icon

  Tehokas resursointi

  Kattava raportointi icon

  Kattava raportointi

  Aina ajan tasalla icon

  Aina ajan tasalla

  Ota yhteyttä

  Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi