• Aakkoset
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Yrityssaneeraus - Mikä on yrityssaneeraus?

Yrityssaneeraus eli velkasaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, jonka tarkoituksena on tervehdyttää ylivelkaantuneen oikeushenkilön toiminta.

ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Tutustu ja lue lisää.

Yrityssaneeraus eli velkasaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, jonka tarkoituksena on tervehdyttää ylivelkaantuneen oikeushenkilön toiminta. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on usein vaihtoehto konkurssille. Yrityssaneeraukseen hakeudutaan pääsääntöisesti kassavirtaongelmien ja rahoitusvaikeuksien vuoksi. Yrityssaneerauksen tarkoituksena on turvata oikeushenkilön mahdollisuudet jatkaa liiketoimintaansa. Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys.

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Yrityssaneeraukseen hakeutuessaan yritys toimittaa kirjallisen yrityssaneeraushakemuksen  toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Toimivaltainen käräjäoikeus on se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä yritys on. Velallinen yritys hakeutuu yleensä itse yrityssaneeraukseen. Hakemusmenettelyä yksinkertaistaa ja nopeuttaa tilanne, jossa viisi merkittävää ulkopuolista velkojaa puoltaa hakemusta. Muissa tilanteissa velalliselta vaaditaan tarkkoja selvityksiä saneerauskelpoisuudestaan ja erillinen asiaa koskeva lausunto tilintarkastajalta.

Saneerausmenettelyn aloittamisen esteenä voi olla velallisyrityksen täysi maksukyvyttömyys ja se, että maksukyvyn palauttaminen saaneerausohjelman avulla on hyvin epätodennäköistä tai mahdotonta. Jos maksukyvyttömyys todetaan helposti uusiutuvaksi, yrityssaneerausta ei tällöin aloiteta. Maksukyvyttömyys itsessään ei kuitenkaan este, mutta täytyy pystyä osoittamaan, että se kyetään tervehdyttämistoimilla korjaamaan.

Yrityssaneerausmenettelyä ei aloiteta, mikäli velallisyrityksen varat eivät riitä kattamaan saneerausmenettelyn kustannuksia tai jos velallisyritys ei todennäköisesti kykene maksamaan velkoja, jotka syntyvät menettelyn alkamisen jälkeen. Yrityssaneerauksen esteeksi voi muodostua myös laiminlyöty kirjanpito.


Myynti: 09 3154 2040  | Asiakaspalvelu: 09 3154 2036 |  Laskutus- ja sopimusasiat: 09 3154 2033

  
Myynti palvelee ma-pe kello 8-16  |  Asiakaspalvelu ma-pe kello 8-16  | Laskutus ma-pe kello 9-16

ePasseli-etätuki