• Aakkoset
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Yhdenkertainen kirjanpito - Mitä on yhdenkertainen kirjanpito?

Yhdenkertainen kirjanpito on kirjanpitotapa, jonka kirjanpitolaki sallii liikkeen- ja ammatinharjoittajalle tiettyjen edellytyksien täyttyessä. Muilta yrityksiltä vaaditaan kahdenkertainen kirjanpito.

ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Tutustu ja lue lisää.

Luonnollisen henkilön kirjanpitovelvollisuus

Ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Liiketapahtumien kirjaaminen

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina saadut tulot sekä maksetut menot, korot ja verot. Myös tavaroiden ja palvelujen oma käyttö on merkittävä liiketapahtumina kirjanpitoon. Yhdenkertainen kirjanpito on aina maksuperusteista eli menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona maksu tapahtuu. Tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa liiketapahtuma kirjataan yhdelle tilille, kun taas kahdenkertaisessa kirjanpidossa liiketapahtuman kohdalle merkitään sekä rahan käyttö että rahan lähde. Tapahtumat kirjataan siis kahdelle tilille.


Myynti: 09 3154 2040  | Asiakaspalvelu: 09 3154 2036 |  Laskutus- ja sopimusasiat: 09 3154 2033

  
Myynti palvelee ma-pe kello 8-16  |  Asiakaspalvelu ma-pe kello 9-16  | Laskutus ma-pe kello 9-16

ePasseli-etätuki