• Aakkoset
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Arvonlisäverovelvoite - Mikä on arvonlisäverovelvoite?

Avoin yhtiö on yhtiömuoto, jossa kaikki yhtiömiehet ja -naiset vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja muista velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta.

ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Tutustu ja lue lisää.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnon rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa (31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa), eikä kyse ole arvonlisäverolain 4 luvussa tarkoitetusta arvonlisäverottomasta toiminnasta. Jos tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Mitkä myynnit lasketaan mukaan liikevaihtoon?

10 000 euron liikevaihtorajaa laskettaessa otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen verolliset myynnit sekä seuraavat verottomat myynnit (jotka on mainittu arvonlisäverolaissa):

 • kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomat myynnit

 • yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien painoksen myynti

 • verottomien vesialusten sekä niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti

 • rahoitus- ja vakuutuspalvelujen myynnit

 • kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset.

Tärkeät päivämäärät:

Katso Verohallinnon sivu: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritys_ja_yhteisoasiakkaiden_tarkeat_paivamaarat/

 

Myynti: 09 3154 2040  | Asiakaspalvelu: 09 3154 2035 |  Laskutus- ja sopimusasiat: 09 3154 2033

  
Myynti palvelee ma-pe kello 8-16  |  Asiakaspalvelu ma-pe kello 8-16  | Laskutus ma-pe kello 9-16

ePasseli-etätuki