• Aakkoset
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Arvonlisäverotunniste - Mikä on arvonlisäverotunniste?

Arvonlisäverovelvollisuuden osoittavaa ALV-numeroa tarvitaan, kun elinkeinonharjoittaja käy kauppaa toisesta EU-maasta olevan elinkeinonharjoittajan kanssa.

ePasseli on sähköinen taloushallinnon ohjelmisto pienyrityksille. Tutustu ja lue lisää.

Arvonlisäverotunniste (ALV-numero, VAT number) Arvonlisäverovelvollisuuden osoittavaa ALV-numeroa tarvitaan, kun elinkeinonharjoittaja käy kauppaa toisesta EU-maasta olevan elinkeinonharjoittajan kanssa. ALV-numeroa tulee käyttää laskussa myös silloin, kun yritys myy tavaraa kaukomyyntinä tai uuden kuljetusvälineen toisessa jäsenvaltiossa olevalle muulle kuin arvonlisäverovelvolliselle. Rakennus- ja romualan käänteisen arvonlisäveromenettelyn mukaisissa laskuissa tulee olla merkittynä ostajan arvonlisäverotunniste (Y-tunnus).

Arvonlisäverotunnisteen muodostaminen

Suomalaiset arvonlisäverovelvolliset elinkeinonharjoittajat muodostavat ALV-numeronsa itse maatunnuksesta FI ja numerosarjasta, joka on Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus) ilman kahden viimeisen numeron välissä olevaa väliviivaa. Jos Y-tunnus on 0765432-1, alv-numero on FI07654321.

Arvonlisäverotunnisteen käyttö

ALV-numeroa tulee käyttää laskussa ja muissa liiketoimeen liittyvissä asiakirjoissa seuraavissa arvonlisäverovelvollisten välisissä kaupoissa:

1. Elinkeinonharjoittaja myy tavaran yhteisömyyntinä (EU-tavaramyynti).
2. Elinkeinonharjoittaja ostaa tavaran yhteisöhankintana.
3. Elinkeinonharjoittaja myy palvelun, josta ostaja on verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Tällainen tilanne on kysymyksessä mm. silloin, kun elinkeinonharjoittaja myy palvelun, joka elinkeinonharjoittajien välisiä palvelun myyntejä koskevan yleissäännöksen nojalla verotetaan toisessa EU-maassa (EU-palvelumyynti).
4. Elinkeinonharjoittaja ostaa palvelun, josta se on käännetyn verovelvollisuuden perusteella velvollinen maksamaan veron. Tällainen tilanne on esim. silloin, kun elinkeinonharjoittaja ostaa palvelun toisesta EU-maasta, josta elinkeinonharjoittajien välisiä palvelumyyntejä koskevan yleissäännöksen mukaan suoritetaan vero Suomeen.


Myynti: 09 3154 2040  | Asiakaspalvelu: 09 3154 2035 |  Laskutus- ja sopimusasiat: 09 3154 2033

  
Myynti palvelee ma-pe kello 8-16  |  Asiakaspalvelu ma-pe kello 8-16  | Laskutus ma-pe kello 9-16

ePasseli-etätuki