Siirry sisältötekstiin

Sote-hallinnon ohjelmistot tärkeitä, mutta alihyödynnettyjä työkaluja

Sote-uudistuksen myötä uusien hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy valtava määrä julkisia palveluita. Lisäksi hyvinvointialueista tulee työnantaja suurelle joukolle työntekijöitä. Tämä on merkittävä muutos, jonka toteuttaminen ilman hallinnollisia häiriöitä on ensiarvoisen tärkeää. Avainasemassa onnistuneessa muutoksessa on ohjelmistojen toimivuus ja luotettavuus.

Ohjelmistot sote-uudistuksessa

Visma Public teetti verkkokyselyn terveydenhuollon ja sosiaalialan hallintotehtävissä työskenteleville kesäkuussa 2021. Kyselyn tuloksista koottiin tutkimusraportti, joka kokoaa yhteen yli sadan sote-hallinnon ammattilaisen näkemykset siitä, kuinka talous- ja HR-ohjelmistot vaikuttavat heidän jokapäiväiseen työhönsä. Lisäksi raportissa nostetaan esiin kyselyyn osallistuneiden ajatuksia sote-uudistuksen toteutumisesta sekä siihen varautumisesta.

Ohjelmistot helpottavat rutiineja, mutta niissä on vielä kehittämisen varaa

Tutkimuksen mukaan sote-hallinnon ammattilaiset kokevat käyttämiensä ohjelmistojen edesauttavan työtään: 63 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että heidän työnsä on huomattavasti sujuvampaa ja nopeampaa ohjelmistojen ansiosta. Noin joka kolmas kyselyyn vastannut oli sitä mieltä, että ohjelmistot ovat viime vuosina vähentäneet rutiinitehtäviä heidän työssään, joskin tästä 31 % oli myös eri mieltä, ja 34 % ei osannut päättää kantaansa. Vastaajat kertoivat myös, että ohjelmistoilla on merkittävä rooli heidän työssään: seitsemän kymmenestä vastaajasta koki ohjelmistojen olevan heidän tärkeimpiä työvälineitään.

Ohjelmistojen tärkeydestä huolimatta, vain noin neljä kymmenestä vastaajasta koki, että heidän työpaikallaan hyödynnetään hankittuja ohjelmistoja laajasti. Lisäksi yli kolmannes vastaajista ei luottanut ohjelmistojen kykyyn estää virheellisen tiedon syöttämistä järjestelmiin.

Se saa ajattelemaan, että vaikka ohjelmistot ovat tärkeitä arkea helpottavia työkaluja, hankittuja ohjelmistoja ei tällä hetkellä hyödynnetä optimaalisesti. Kyseenalaista on sekin, onko käytössä ylipäätään parhaat mahdolliset ohjelmistot. On päivänselvää, että hallinto tarvitsee tuekseen ohjelmistoja, jotka pystyvät auttamaan rutiinien kanssa ja estävät virheet.

Joka toinen epäilee sote-uudistuksen toteutumista aikataulussa

Sote-uudistuksen tarkoituksena on parantaa ihmisten peruspalveluja. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä vaikuttaa myös julkisten palveluiden parissa työskenteleviin ihmisiin: valtava määrä työntekijöitä täytyy siirtää uuden työnantajan järjestelmiin.

Sote-uudistus vaatii rutkasti työtä, jotta hyvinvointialueiden arki toimisi, ja palvelujen tarjonta olisi sujuvaa myös muutoksen keskellä. Siirtymä ja erilaiset valmistelut tulisi aloittaa hyvissä ajoin, mielellään viimeistään puolitoista vuotta ennen uudistuksen astumista voimaan. Tällöin hyvinvointialueilla olisi riittävästi aikaa muutoksen yleiseen hallintaan, valmisteluun ja toteutukseen.

Kyselytutkimuksen mukaan varautumisen taso vaihtelee toistaiseksi vielä suuresti: osa vastaajista kertoi, ettei uudistukseen ole varauduttu vielä mitenkään, kun osa oli jo hyvässä vauhdissa. Varautumista saattaa hidastaa se, että jopa 55 % vastanneista ei usko sote-uudistuksen toteutuvan aikataulussa. Vastauksissa huolenaiheiksi nousivat esimerkiksi uudistuksen tiukka aikataulu, poliittiset erimielisyydet, liian monet muutokset sekä tiukat resurssit.

Visma Publicin tutkimus toteutettiin verkkokyselynä, johon vastasi 106 terveydenhuollon ja sosiaalialan hallintoammattilaista. 72 % kyselyyn vastanneista kertoi tehneensä sote-hallinnon parissa töitä kuusi vuotta tai enemmän, ja suurin osa kertoi työskentelevänsä henkilöstö- ja palkkahallinnon parissa.

Jäitkö kaipaamaan lisätietoa tutkimuksen tuloksista? Lataa Visma Publicin tuore raportti talous- ja HR-ohjelmistojen vaikutuksesta sote-hallinnon ammattilaisten arkeen!

Lataa raportti

Suosituimmat