Siirry sisältötekstiin

Ohjelmistokehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeista

Ohjelmistotarjonnan kasvaessa ja kehittyessä asiakkaiden kuuntelemisesta on tullut entistä tärkeämpää. Ilman avointa ja aktiivista keskusteluyhteyttä järjestelmien uusissa ominaisuuksissa ja päivityksissä voidaan mennä väärään suuntaan. Me Visma Publicilla olemme on jo pitkään olleet asiakkaidemme pulssilla ja kuunnelleet heidän tuotekehitysehdotuksiaan muun muassa Tutka käyttötapakartoituksen kautta.

Asiakkaat mukana ohjelmistokehityksessä

Halusimme kuitenkin tuoda kehityksen vielä lähemmäksi asiakkaitamme, jotta ymmärtäisimme paremmin heidän todellisia tarpeitaan ja asiakkaamme saisivat ohjelmiston, joka palvelee heitä heidän työssään parhaalla mahdollisella tavalla. Näin syntyi Winnerit ohjelma.

Asiakkaiden näkemykset ohjaavat Wintimen kehitystä

Winnerit-ohjelma on asiakkaiden kanssa muodostettu toimintamalli, eräänlainen asiantuntijaverkosto, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetään ohjelmistojen toiminnallisuuksia ja palveluja vastaamaan heidän tarpeitaan. Uskomme vahvasti asiakaslähtöisyyteen toiminnassamme, joten Winnerit on yksi Visma Publicin tavoista varmistua siitä, että asiakkaita kuullaan jo kehitysvaiheessa.

“Koko idea lähti halusta tuoda kehitys lähelle asiakkaita. Halusimme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa enemmän ja saada tuotekehitys ymmärtämään syvällisesti asiakkaidemme tarpeita, jotta voimme tehdä järjestelmän, jota on ilo käyttää”, kertoo Visma Publicin Product Manager Jenni Moilanen.

Winnereiden hankkeiksi nostetaan kehityskohteita, jotka valitaan työstettäväksi sisäisen kehitysideaprosessin kautta. Prosessissa huomioidaan vahvasti myös asiakkailta tulleet kehitysehdotukset. Lisäksi asiakkaiden polttavimmista keskusteluaiheista nostetaan teemoja Winnerit-asiantuntijayhteisöön, jossa jaetaan parhaita käytäntöjä käytön tehostamiseksi. Näin ajatuksia ja kehitysideoita kuullaan mahdollisimman laajalti ja niistä keskustellaan yhdessä.

Ohjelmassa on tällä hetkellä käynnissä kaksi hanketta: ohjelmiston raportointiratkaisun uudistus sekä tositteen korjausnäytön käytettävyyden ja suorituskyvyn kehittäminen. Molemmille hankkeille on omat asiakkaista muodostetut kehitysryhmänsä. Näihin liittyen on tarpeen mukaan järjestetty työpajoja, haastatteluja ja jopa prototyyppitestausta.

Tositteen korjausnäytön kehittämishankkeessa on myös haastatteluiden perusteella saadun palautteen myötä rakennettu kaksi erilaista prototyyppiä, joita hankkeeseen osallistuneet, sekä muut mahdolliset halukkaat ovat päässeet testaamaan.

“ Saimme niiden perusteella käyttäjiltä arvokasta palautetta jo suunnitteluvaiheessa. Tarkoitus on myös jatkossa osallistaa asiakkaita aktiivisesti prototyyppitestaukseen. Näin asiakkaat pääsevät heti alkuvaiheessa vaikuttamaan kehitykseen ja näkemään, mitä uutta Wintimeen on tulossa”, Moilanen kertoo.

Keskustelutilaisuuksia on järjestetty myös Visma Publicin sisällä, joten sekä käyttäjien, että kehittäjien näkökulmat on saatu esiin.

Työpajoihin on kutsuttu mukaan henkilöitä, joilta on saatu jo aiemmin palautetta kehitettäviin asioihin liittyen muun muassa tuotetyytyväisyysmittauksien kautta. Winnerit-verkostoon ovat tervetulleita kaikki Wintimen, Intimen ja Classic Wintimen käyttäjät, jotka haluavat antaa palautetta ja olla mukana luomassa Wintimen tulevaisuutta. Winnerit-verkostoon voi ilmoittautua mukaan Wintimen asiakasportaalin, eli Communityn, kautta. Asiakasportaalissa olevassa FMS Winnerit -ryhmässä kuulutetaan avoimista hankkeista, sekä tiedotetaan käynnissä olevien hankkeiden etenemisestä.

Winnereissä kaikki voittaa

Winnerit ohjelma luo win-win tilanteen, josta hyödymme sekä me ohjelmistojenkehittäjänä, että asiakkaamme ratkaisujemme käyttäjinä.

Asiakkaat pääsevät vaikuttamaan Wintimen kehitykseen ja tulevaisuuteen ja heidän tarpeensa tulevat kuulluksi ja huomioiduksi. He myös kuulevat ennakkoon mitä ohjelmiston kehityspolulla on luvassa tulevaisuudessa, ja pääsevät testaamaan prototyyppejä ennen julkaisua. Näin asiakkaat pääsevät jo etukäteen kokeilemaan miten uudet ominaisuudet tulevat helpottamaan ja tehostamaan heidän työtään.

Me puolestamme haluamme kehittää Wintimea palvelemaan asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan mahdollisimman hyvin. Winnerit-ohjelman kautta saamamme näkemykset ja tieto ovat mittaamattoman arvokkaita. Aaktiivinen vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa ohjaa nykyistä tekemistämme oikeaan suuntaan ja kykenemme vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Saamme palautetta nopeammin ja näin pystymme myös reagoimaan asiakkaidemme tarpeisiin nopeammin, parhaimmillaan jo kehittämisvaiheessa. Näin takaamme ohjelmiston, joka tekee asiantuntijan arjesta helpompaa.

Asiakkaat ovat ottaneet ohjelman hyvin vastaan

Palautteen perusteella asiakkaat ovat olleet ilahtuneita ohjelmasta ja todenneet sen hyödylliseksi. He ovat kokeneet, että heitä kuunnellaan ja heidän tarpeet huomioidaan.

“Tilaisuus oli hyvä, koska palautteet otettiin hyvin vastaan ja tuntui, että sitä tullaan kuuntelemaan.”

“Positiivista, että raportointia ollaan kehittämässä aktiivisesti.”

“Ihan mielellään näihin Wintimen toimintojen kehityspalavereihin osallistuu. Tarkoitushan tässä on yhdessä tuottaa asiakkaalle mahdollisimman paras kokemus Wintimella, joten jos pystyy jotenkin helpottamaan kehitystä/ohjaamaan ‘oikeaan suuntaan’ niin mielellään sen tekee.”

Ohjelmaan osallistuneet asiakkaat ovat myös kertoneet, että yksi suurimmista heidän kokemistaan hyödyistä on ollut se, että Winnerit-ohjelman kautta he ovat saaneet vinkkejä ohjlemiston käyttöön myös muilta osallistujilta ja he ovat päässeet vaihtamaan ajatuksia muiden asiantuntijoiden kanssa. Tällaista kokemusten vaihtoa tullaan jatkamaan tulevaisuudessa virtuaalisissa asiantuntijayhteisöissä.

Ohjelmasta on ollut myös iloa Visma Publicin sisällä.

“Mukava osallistua eri järjestelmien testaukseen. Mielenkiintoista nähdä eri toteutustapoja.”

“Kiva päästä jo suunnitteluvaiheessa osallistumaan!”

Moilasen mukaan ohjelma onkin ollut myös sisäisesti todella antoisa.

“Ohjelmaan osallistutaan innokkaasti ja sisäinen yhteistyömme on ohjelman myötä vahvistunut. On mahtavaa, että sekä sisäisesti ja ulkoisesti ohjelmasta on selvästi ollut hyötyä.”

Winnereiden opit laajenevat tulevaisuudessa myös muuhun arkeen

Winnerit-ohjelma on Wintimen olemassa olevaan kehityssuunnitelmaan arvokas lisä. Seuraamme aktiivisesti alan ja teknologian kehitystä ja suunnittelemme Wintimen tulevaisuutta kehityssuuntiin peilaten. Tähän asiakkaiden palautteet lisättynä saamme rakennettua monipuolisen ja kokonaisvaltaisen kuvan Wintimen kehityksen tulevaisuudesta sekä muista asiakkaiden kaipaamista palveluista.

Asiakkaiden palautteiden perusteella suunnitteluun on muun muassa otettu virtuaalinen asiantuntijayhteisö, jossa on tarkoitus jakaa parhaita käytänteitä ja vinkkejä arjen työskentelyn tueksi. Tavoitteena on jakaa käyttökokemukseen liittyviä vinkkejä sekä meiltä asiakkaille, että asiakkaiden kesken. Näistä ensimmäinen on tulossa jo helmikuussa, jolloin keskustellaan arvonlisäverokäsittelyn parhaista käytännöistä. Asiakkaat pääsevät kertomaan omia kokemuksiaan ja jakamaan vinkkejään muille.

Suunnitelmissa on myös järjestää Winnerit-ohjelman puitteissa virtuaalista versiotiedottamista. Ajatuksena on tarjota interaktiivisesti ajankohtaista tietoa käytettävistä ominaisuuksista ja ohjelmistoversioista. Se, millaisessa muodossa interaktiivinen osuus järjestetään, on vielä mietinnässä. Mutta alustavasti käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi ensi vuoden aikana.

Lue asiakkaidemme kokemuksia Wintimesta täältä.

Visma Public Oy

Me Visma Publicilla haluamme vahvistaa suomalaisten organisaatioiden toimintaa tehostamalla niiden talous- ja henkilöstöhallinnon toimintoja älykkäiden ratkaisujen ja laadukkaiden palveluiden avulla. Päätuotteemme ovat julkisen sektorin palkka- ja henkilöstöhallintoon suunnattu Personec F -tuoteperhe sekä digitaalisen taloushallinnon kokonaisratkaisu Wintime, joka palvelee sekä julkista että yksityistä sektoria.

Suosituimmat