Siirry sisältötekstiin

Kuntien HR:llä on nyt iso tehtävä: miten pysyä kartalla osaamisesta historiallisessa muutoksessa?

Kunnat ovat historiallisen muutoksen kynnyksellä.

Osaamisen johtaminen


Syynä on sote- ja pelastustoimen työntekijöiden siirtyminen kunnista hyvinvointialueiden palkkalistoille 1. tammikuuta 2023. Kevan kuntapäättäjäbarometrin mukaan työvoiman saatavuus on vaikeutunut entisestään, ja kolmasosa kuntatyöntekijöistä eläköityy pian. Lisäksi pienten kuntien vetovoima uhkaa heikentyä, kun palvelut keskittyvät suurempiin kuntiin.

Kaikissa näissä muutos- ja haastetilanteissa auttaa, jos kunta työskentelee aktiivisesti työntekijöiden osaamisen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi.

Tilannekuvaa työntekijöiden taidoista todellakin tarvitaan

Kunnat ymmärtävät, että työntekijöiden osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen on tärkeää, Visma Publicin Senior Sales Executive Sami Ventovuori arvioi.

”Käytännössä prioriteeteissa voi olla enemmän vaihtelua. Kun resurssit ovat niukat, onko mahdollista panostaa osaamisen kehittämistä tukevaan HRD-järjestelmään, vai ajaako esimerkiksi talousjärjestelmän uusiminen sen edelle”, Ventovuori miettii.

Osaamiseen ja sen kehittämiseen liittyvät tiedot ovat usein hajallaan erilaisissa exceleissä ja järjestelmissä. Esihenkilöt varmasti tietävät oman tiiminsä taidot ja kyvykkyydet. Tilannekuvaa koko kunnan osaamisesta voi olla hankalampi muodostaa ilman keskitetyn näkymän tarjoavaa HRD-ratkaisua.

”Suuri osa kuntien henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueiden palkkalistoille. Etenkin tässä tilanteessa kuntien on kriittisen tärkeää olla perillä jäävien tekijöiden kyvykkyyksistä ja taidoista”, Ventovuori sanoo.

Eläköitymisbuumi vie osaamista mennessään

Toinen tekijä- ja osaamisvajeen peikko vaanii jo nurkan takana. Peräti kolmasosa kuntien henkilöstöstä on Kevan selvityksen mukaan eläköitymässä alle kymmenessä vuodessa.

”Jos minulla olisi yritys vastaavan eläköitymisaallon alla, niin haluaisin tietää hyvissä ajoin, ketkä jäävät eläkkeelle ja mitä osaamista juuri heillä on”, Ventovuori sanoo. 

Mitä suurempi kunta on, sitä suurempi on myös urakka sen selvittämisessä, ketkä lähtevät ja millaisen aukon osaamiseen he jättävät. Asianmukainen HRD-järjestelmä auttaa hahmottamaan osaamistilannetta koko kunnan tasolla. 

Jos osaamisvaje uhkaa, voi henkilöstönsä osaamisen kartoittanut kunta paikata puutetta sisäisillä siirroilla. Jos omia osaajia ei ole, kunta voi aloittaa rekrytointiprosessin ajoissa.

Osaamisen kehittäminen kasvattaa myös vetovoimaisuutta

Kun tekijöitä on tarpeeksi ja osaamista vastaavissa tehtävissä, kunta on vahvoilla lakisääteisten palveluidensa tuottamisessa. Silloin ei tarvitse pelätä veronmaksajien pakenemista parempien palveluiden äärelle. Mallikkaasti rullaava palvelutuotanto on myös vetovoimatekijä uusien kuntalaisten houkuttelussa.

Järjestelmällinen osaamisen kehittäminen auttaa myös kisassa parhaista osaajista. Kevan tutkimuksen mukaan kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa syvenevät lähivuosina.

”Palkka on toki varsinainen kompensaatio henkilön osaamisesta ja työpanoksesta. Sen lisäksi hyvä työnantaja voi osoittaa, että se investoi henkilön osaamisen kehittämiseen ja pitää sitä ajan tasalla”, Ventovuori sanoo. ”Osaamisen kehittämisen tarkkaa vaikutusta työnantajakuvaan tai houkuttelevuuteen on ehkä vaikea mitata, mutta aivan varmasti sillä on vaikutusta.”

Onnistuneella osaamisen johtamisella on myönteisiä vaikutuksia myös olemassa olevaan henkilöstöön. Kun työnantaja panostaa osaamisen kehittämiseen, työmotivaatio pysyy hyvänä, ja työntekijöiden vaihtuvuus on vähäisempää.

Asianmukaisen HRD-järjestelmän avulla työnantajan on helpompi pysyä ajan tasalla myös siitä, mitä koulutuksia työntekijät ovat suorittaneet. Tästä koituu erityistä hyötyä esimerkiksi silloin, jos kunta hakee Työllisyysrahastosta koulutuskorvausta järjestämästään henkilöstökoulutuksesta.

Keskitetystä osaamisen hallinnan järjestelmästä on helppo saada hakemusta varten dataa siitä, minkä verran koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin on koko kunnan tasolla osallistuttu.

”Työllisyysrahaston korvaukset ovat usein hyvinkin merkittäviä. Voi ajatella, että niiden avulla HRD-järjestelmän kustannukset on katettu nopeasti”, Sami Ventovuori sanoo.

Tuemme kuntia muutoksessa. Ota meihin yhteyttä ja katsotaan yhdessä, millainen ratkaisu sopii teille parhaiten!

Tutustu ratkaisuihimme

Suosituimmat