Etola-Yhtiöt valitsi Aikajanan kokonaisvaltaiseen työajanhallintaan

Etola-yhtiöt on suomalainen yritysryhmä, jonka kokonaisliikevaihto oli vuonna 2020 n. 460 MEUR ja henkilöstömäärä on noin 1 500. Yhtymän päätoimialat ovat teollisuuskumit, -muovit, -teipit, johdintarvikkeet, työsuojelutuotteet, tiivisteet, kiinnitystarvikkeet ja hydrauliikka.

Aikajanan ja Etola-yhtiöiden yhteistyö alkoi keväällä 2009, kun Etola-yhtiöt haki kokonaisvaltaista ratkaisua työajanhallintaan. Asiakkaan kannalta oli erittäin tärkeää saada osa palkanlaskentaprosessista sähköistettyä ja esimiehille helppokäyttöinen työkalu työvuorosuunnitteluun. Vastaus haasteisiin oli Aikajana.

– Kun konsernin kasvamisen myötä palkanlaskennan automatisointi tuli ajankohtaisemmaksi niin aloimme kartoittaa vaihtoehtoja. Varsinainen yhteistyö Aikajanan kanssa alkoi vuoden 2009 alussa. Määrittelypäivä pidettiin maaliskuussa ja koulutukset alkoivat toukokuussa. Talousmyymälöiden työvuorojen suunnittelu alkoi siten kesäkuun alussa ja ensimmäiset palkkasiirrot toteutettiin heinäkuussa. Oy Pameto Ab:n tuotannon tarpeisiin räätälöitiin metallin työehtosopimusta noudattava laskenta elo-syyskuussa 2009. Metallin ensimmäiset kahden viikon palkat laskettiin lokakuun alussa, Kristiina Kirkinen Etola Oy:n palkanlaskennasta kertoo.

Tuntilappujen kirjaamisesta tehokkaampaan arkeen

Aikajanan avulla on paljon rutiininomaista käsityötä jäänyt pois ja samalla on vähennetty virheitä. Nyt esihenkilöt suunnittelevat työvuorot Aikajanalla, tapahtumaleimaukset verrataan kulunvalvontajärjestelmistä saatuun tietoon ja esihenkilöiden tarkastamasta aineistosta toimitetaan palkkajärjestelmään palkkalajeittain eritelty aineisto.

– Aikajana tarjoaa hyötyä niin monelle osa-alueelle. Toiminnan tehostuminen on näkynyt niin myymälässä kuin palkanlaskennassa. Sähköinen tuntiraportointi poisti tuntilappujen kirjoittamisen ja palkanlaskennasta käsin tallennuksen, kertoo Kirkinen.

– Tarvitsimme myös apua tasoitusjaksojen tehokkaampaan ja helpompaan hyödyntämiseen. Aikajanan lainausominaisuudella saimme myös välineen hallinnoida pääkaupunkiseudulla kiertävien henkilöiden työvuoroja eri myymälöiden kesken. Unohtaa ei tietenkään voi seurantatiedon saamista niin ketjuyksikössä kuin myymälässä, Kirkinen jatkaa.

Kiitosta räätälöinnille ja asiakaslähtöiselle palvelulle

Aikajana tarjoaa järjestelmälle ylläpito-ja helpdesk-palvelut, joiden ansiosta järjestelmä pysyy ajan tasalla ja ongelmatilanteissa löytyy nopeasti ratkaisu.

– Aikajana ansaitsee kyllä suuret kiitokset asiakaslähtöisestä palvelusta, sillä ohjelma räätälöitiin juuri meidän tarpeisiimme. Henkilökunta on erittäin ammattitaitoista ja ystävällistä. Apua on aina tarjolla puhelimen tai sähköpostin välityksellä, päättää Kirkinen.

Ota yhteyttä

Kutsu meidät esittelykäynnille, niin kartoitamme tilanteesi ja kerromme voimmeko helpottaa työtäsi ratkaisuillamme.

Kysy lisää:

Tuomas-Kemppainen-Visma-Enterprise.png

Tuomas Kemppainen
Key Account Manager
tuomas.kemppainen@visma.com
050 372 3766

 

Tuki:

aikajanatuki@visma.com
+358 40 521 9174