Visma henkilötietojen käsittelijänä

Visma tarjoaa asiakkailleen useita erilaisia palveluja. Useimmat palvelumme sisältävät asiakkaiden tietojen käsittelyä, ja näihin tietoihin viitataan jäljempänä henkilötietoina. Asiakkaamme määrittelevät käsittelytarkoitukset eikä Visma, jolloin asiakas on  rekisterinpitäjä. Visma toimii tässä tapauksessa henkilötietojen käsittelijänä ja käsittelee tietoja asiakkaan puolesta ja asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimivan asiakkaan ja henkilötietojen käsittelijänä toimivan Visman toimintaa sääntelee tietojenkäsittelysopimus.

Asiakkaan ja Visman velvollisuudet

Rekisterinpitäjänä toimiessaan asiakas varmistaa henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Asiakas arvioi ja määrittää myös henkilötietojen käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamat riskit. Lisäksi asiakkaan on rekisterinpitäjänä noudatettava rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

Visma sisältyy luonnollisena osana asiakkaan velvollisuuksiin rekisterinpitäjänä, sillä Visman palvelut ovat osa henkilötietojen käsittelyä, ja asiakkaan on rekisterinpitäjänä varmistettava, että henkilötietojen käsittely vastaa sovellettavia tietosuojalakeja.  Tästä syystä Visman on noudatettava henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja käsitellessään henkilötietoja asiakkaidensa puolesta.

Lyhyesti sanottuna asiakas ja Visma sitoutuvat tekemään yhteistyötä rekisteröityjen yksityisyyden varmistamiseksi. Visma esittää asiakkaalle tarvittavat tiedot sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.