Alihankkijat ja henkilötietojen vienti

Visma käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn ja voi tähän liittyen viedä sinun tai asiakkaidensa tietoja EU:n ulkopuolelle. Nämä alihankkijat ovat yleensä pilvipalvelujen tai muiden tietoteknisten säilytyspalvelujen tarjoajia.

Alihankkijoita käytettäessä Visma solmii tietojenkäsittelysopimuksen (DPA, Data Processing Agreement) alihankkijoiden kanssa suojatakseen yksityisyyteen liittyvät oikeutesi ja noudattaakseen asiakkaisiinsa liittyviä velvollisuuksiaan.  Silloin kun alihankkijat sijaitsevat EU:n ulkopuolella, Visma varmistaa vastaavien kansainvälisten siirtojen oikeudelliset perusteet sinun tai asiakkaidemme puolesta Privacy Shield -järjestelyn (Yhdysvallat) tai EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaisesti.

Visma käyttää muutamia kolmansia osapuolia liiketoimintaprosessiensa tukemiseen ja pilvipalvelujen tarjoamiseen. Näihin kolmansiin osapuoliin kuuluvat, mutta eivät rajoitu niihin:

  • Oracle (Yhdysvallat), markkinointiautomaation työkalun Eloqua toimittaja
  • Google (Yhdysvallat), sähköposti- ja toimistoautomaatioratkaisujen sekä tiedostojen tallennuspalvelujen toimittaja
  • Confirmit (N ja Yhdysvallat), VOC-palvelun toimittaja (asiakaspalautteet)
  • Super Office (N), ensisijaisen CRM-järjestelmämme toimittaja (asiakkuudenhallintajärjestelmä)
  • Lithium (NL ja US), käyttäjäyhteisöalustojemme, kuten esimerkiksi Visma Communityn toimittaja
  • Microsoft Azure (Yhdysvallat), pilvipalvelujemme teknisen alustan toimittaja
  • Amazon (IR ja Yhdysvallat), pilvipalvelujemme teknisen alustan toimittaja
  • Squarespace (Yhdysvallat), sähköinen varauskalenteri
  • Zendesk (NL ja US), asiakaspalvelun tikettijärjestelmän toimittaja

Lisätietoja Visman alihankkijoista saa Visman luottamuskeskuksesta , palvelukohtaisista ehdoista ja vastaavasta tietojenkäsittelysopimuksesta. Voit aina pyytää tiivistelmää tai tarkempia tietoja Visman alihankkijoista eli edellä mainittujen kansainvälisten siirtojen oikeudellisten perusteiden dokumentoinnista.