Registerbeskrivning: Kursanmälningar

Registerbeskrivningen gäller kursanmälningar.
Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99).

1. Den registeransvarige

Visma InCommunity Oy
PB 237, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 17, våning 1
Tfn (06) 320 2500

2. Registerärendens handläggare och/eller kontaktperson 

Rekisteristä vastaava henkilö: Jukka Mikkonen, vt. toimitusjohtaja
Rekisterin yhteyshenkilö: Raili Nurminen, asiakaspalvelupäällikkö

3. Registrets namn

StarSoft Ab:s kursanmälansregister

4. Registrets användningsändamål

I registret sparas uppgifter om de personer som har anmält sig till kurser som Visma InCommunity ordnar. Registret används för ändamål i anslutning till kursadministration, kommunikation och fakturering. 

5. Registrets datainnehåll

Deltagarens namn
Skola/läroanstalt
Arbetsuppgift
E-postadress
Telefonnummer
Anmälningsdatum
Annulleringsdatum
Bekräftelsedatum
Faktureringsadress
Diet/allergier
Tilläggsuppgifter om deltagaren (gällande deltagande eller anmälan) 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgiftskällan kan vara antingen personen själv eller någon annan person, i allmänhet någon från samma skola/läroanstalt/skolkansli. 

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES  

En från registret utskriven lista över deltagare finns till påseende på kursen. Uppgifterna överlåts till Qualtrain Ab som arrangerar och fakturerar utbildningarna. 

Till de personer som ansvarar för måltiderna överlåts uppgifter om specialdieter och personantal, personuppgifter överlåts inte. 

8. Principer för skydd av registret

Visma InCommunity:s och Qualtrain Ab:s personal har tillträde till registret. Registret är skyddat med användarnamn och lösenord.