Beställningsutbildning

Utbildningstjänster enligt beställning, anpassade efter kundens behov.

Boka utbildning

Vi ordnar även utbildningar på beställning av kunden. Då håller vi antingen utbildningen hos er, så att ni kan använda era egna system, eller så utbildar vi på distans. Heldagsskolning sker på plats medan några timmars konsultering kan skötas på distans. Beställningsutbildningarna skräddarsys alltid helt enligt de behov ni har. Vi arbetar även enligt uppdrag

Boka utbildning och konsultation genom att maila oss på konsultointi.inschool.fi@supportvisma.com.

Konsultation på distans

 • Kan ordnas under några timmar på distans
 • Distanskonsultation hålls ofta som workshop, där vi jobbar tillsammans t.ex. via direkttjänsten. Du får nyttiga tips för ditt dagliga arbete.
 • Konsultation kan också vara enbart expertrådgivning, t.ex. kring metoder och förfaranden.
 • Priset är 180 €/timme + moms.

Uppdrag

 • Vi gör även projekt på beställning. Typiska uppdrag är utskrifter och blanketter enligt kundens önskemål.
 • Priset är 180 €/timme + moms.

Utbildning eller konsultation hos kunden

 • Heldagsutbildning (6h) enligt önskat tema
 • Skolningen ges hos kunden, med kundens utrustning
 • Den mest praktiska utbildningsformen, speciellt vid driftsättningen och vid ibruktagning av större helheter.
 • Pris: Grundpris (se närmare i tabellen) samt resekostnader + moms. Skolningsdagen omfattar 6 timmar (t.ex. kl. 9 - 15). Om det krävs fler timmar, debiteras 85€/timme.
 • Det är inte tillåtet att videofilma, fotografera eller spela in utbildningen. Om man vill dokumentera utbildningen måste man komma överens om detta med utbildaren i god tid före utbildningsdagen.

Bokning och priser

Boka utbildning eller konsultering per e-post: koulutus.inschool.fi(at)visma.com.

Priset på utbildningen består av ett grundpris och resekostnader. Utbildningsdagen varar 6 timmar (t.ex. kl. 9 - 15). Om det krävs fler timmar, debiteras 85 €/övertidstimme. Det är inte tillåtet att videofilma, fotografera eller spela in utbildningen. Om man vill dokumentera utbildningen måste man komma överens om detta med utbildaren i god tid före utbildningsdagen.

När utbildningen ordnas på distans faller resekostnaderna naturligtvis bort. Priset för vår konsultering är 180 €/timme + moms.

Pristabell för utbildning hos kunden:

Deltagare

Grundpris €

1 - 5 1400 €
6 - 10 1700 €
11 - 15 2100 €
16 - 25 2400 €
26 eller mer 3300 €

 

Resekostnader

 • Kilometerersättning enligt skatteförvaltningens gällande taxa.
 • Restidsersättning (50% av kilometerersättningen). Om resan företas med allmänna transportmedel är restidsersättningen högst det belopp som beräknas enligt avståndstabellen.
 • Övriga kostnader såsom dagtraktamente, parkering, inkvartering osv. faktureras enligt de faktiska kostnaderna.

På priserna tillkommer gällande moms.

Om utbildningen hålls för en grupp på över 10 personer tillkommer en avgift om 50€/deltagare.

Kontakta vår utbildningsbokning