Käytössä olevat kolmansien osapuolten lisenssit

Befintliga tredjepartslicenser

Tällä sivulla on listattuna kaikki kolmansien osapuolten ohjelmistojen kirjastot ja lisenssit, joita käytämme ​​Wilman kehittämisessä.

På denna sida finns uppräknat alla tredjeparts bibliotek och licenser vi använder för att utveckla Wilma.

bootstrap Wilma MIT  
cairo Wilma, Primus MPL1.1 / LGPL 2.1  
ckeditor Wilma LGPL 2.1  
DCPcrypt Primus, Kurre, Wilma Custom (free, permissive) https://wiki.freepascal.org/DCPcrypt#License
DelphiOpenSSL Primus, Kurre, Wilma, client Apache2.0  
DelphiZXingQRCode Primus client Apache2.0  
FastMM Primus, Kurre, Wilma MPL 1.1 / LGPL 2.1  
Graphics32 Primus MPL 1.1 / LGPL 2.1  
Indy Wilma Indy Modified BSD License https://www.indyproject.org/license/
LockBox Primus/Kurre/Wilma MPL 1.1  
lkjson Wilma BSD  
madExcept Primus, Kurre Commercial http://www.madshi.net/
OpenSSL Wilma, Primus Apache1.0 / BSD  
Synapse Wilma BSD  
SynPDF Primus, Kurre, Wilma MPL 1.1 / GPL 2.0 / LGPL 2.1  
tpabbrevia Primus MPL1.1  
Tablesorter Wilma MIT / GPL  
jquery Wilma MIT  
loadash Wilma MIT  
react Wilma MIT  
styled-components Wilma MIT  
redux Wilma MIT  
date-fns Wilma MIT  

MIT
https://www.mit.edu/~amini/LICENSE.md
 
MPL
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/1.1/
 
LGPL2.1
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
 
Apache1.0
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.0
 
Apache2.0
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
 
BSD
https://directory.fsf.org/wiki/License:BSD-4-Clause
 
GPL2.0
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html