Tietosuojaseloste: Kurssi-ilmoittautumiset

Tietosuojaseloste koskee kurssi-ilmoittautumisia.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Visma Enterprise Oy
Käyntiosoite: Gneissikuja 1, 65300 VAASA
Puh (06) 320 2590

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rekisteristä vastaava henkilö: Jukka Holm, toimitusjohtaja
Rekisterin yhteyshenkilö: Raili Nurminen, asiakaspalvelupäällikkö

3. Rekisterin nimi

Visma Enterprise Oy:n kurssi-ilmoittautumisrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennetaan tiedot Visma Enterprise Oy:n järjestämille kursseille ilmoittautuneista henkilöistä. Rekisteriä käytetään kurssien hallinnointiin, viestintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Osallistujan nimi
Koulu/oppilaitos
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Ilmoittautumispäivämäärä
Perumispäivämäärä
Vahvistuspäivämäärä
Laskutusosoite
Ruokavalio/-allergia
Lisätietoja osallistujasta (osallistumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvää lisätietoa)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä voi olla joko henkilö itse tai joku muu henkilö yleensä samasta koulusta/oppilaitoksesta/koulutoimistosta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä tulostettu lista ilmoittautuneista on nähtävissä kurssilla.

Ruokailun järjestäjälle ilmoitetaan erikoisruokavaliot ja henkilömäärät, henkilötietoja ei luovuteta.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Visma Enterprise Oy:n henkilökunnalla on pääsy rekisteriin. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.