Wilma dashboard

Wilma Dashboard

Wilma Dashboard on tietojohtamista helpottava pilvipalvelu, joka visualisoi opiskelijahallintojärjestelmään liittyviä tietoja.

Dashboard näyttää aina ajantasaista tietoa vapaalla aikarajauksella ja raporttien tietoja voi helposti rajata luokittain, sukupuolittain tai kulloinkin raportissa näkyvän mittarin mukaan. Lisäksi Dashboard on tietoturvallinen ja helppo käyttää.

Dashboardin käyttöönotto on helppoa ja se saadaan asennettua alle viikossa. Asennuksen jälkeen käymme asiakkaan kanssa läpi Dashboardin sisällöt, opiskelijahallintojärjestelmään vaikuttavat asiat sekä mahdolliset kehitysideat.

Dashboardin käyttäjät kirjautuvat joko Office365- tai erikseen annettavilla tunnuksilla.

Lue blogistamme kuinka Dashboard avasi silmät ja vapautti Exceleistä >>

Ammatillisen koulutuksen Dashboard

Ammatillisen koulutuksen Dashboard visualisoi mm. perus- ja suoritusrahoitusta sekä läpimenoaikoja. Dashboardia käyttävät esimerkiksi koulutuspäälliköt, tiiminvetäjät, johtajat sekä talouden asiantuntijat.

Ammatillisen koulutuksen Dashboardista löydät seuraavia mittareita:

 • Opiskelijavuodet painotettuina ja painottamattomina
 • Vuosikohtaiset opiskelijavuositavoitteet
 • Suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat
 • Valmistumis-, keskeyttämis-, sekä eroamisajat ja -määrät Opiskelijalista, jonka sisällä esim. HOKS-hyväksyntä ja suoritettujen tutkinnon osien määrä
 • Omille välilehdilleen eriteltyinä:
  • Erityinen tuki
  • Vaativa erityinen tuki
  • Majoitus
  • Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot
  • Vankilaopetus
  • Työvoimakoulutus

 

 

 

schoolday dashboard ammatillinen koulutus

Peruskoulun ja lukion Dashboard

Peruskoulun ja lukion Dashboard visualisoi opiskelijahallintojärjestelmään liittyviä tietoja, kuten opiskelijamääriä, tuntimerkintöjä ja arvosanoja. Dashboardia käyttävät esimerkiksi sivistystoimenjohtajat, opetuspäälliköt ja rehtorit.

Peruskoulun Dashboardista löydät mm. seuraavia mittareita:

 • Ajantasaiset oppilasmäärät
  • Oppilaiden kotikunnat
  • Kuljetusoppilaat
  • Oppilasmäärät tuen vaiheen mukaan
 • Kolmiportaisen tuen tiedot ja tukitoimenpiteet
  • Opiskelijamäärät
  • Tukitoimien määrät
 • Tuntimerkinnät vapaalla aikarajauksella
  • Tuntimerkinnöittäin
  • Luokittain
 • Keskiarvot
  • Aineittain
  • Luokittain

 

 

schoolday dashboard peruskoulu ja lukio

Lukion Dashboardista löydät mm. seuraavia mittareita:

 • Ajantasaiset opiskelijamäärät
 • Opettajien ryhmät
  • Ryhmien opiskelijamäärät
  • Kurssien arvosanat
 • Tuntimerkinnät
  • Tuntimerkinnöittäin
  • Ryhmittäin
 • Kurssisuoritukset kursseittain
  • Keskiarvot
  • Poissaolot
 • Kurssisuoritukset opiskelijoittain
  • Keskiarvot
  • Poissaolot
 • YO-arvosanat
  • Kirjoitusajoittain
  • Ryhmittäin
  • Aineittain

 

 

schoolday dashboard lukio

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!