Optimointi on sananmukaisesti parhaimman mahdollisen ratkaisun löytämistä

Työvuorosuunnittelussa voit älykkään optimoinnin avulla luoda tasapuoliset ja työhyvinvointia tukevat työvuorolistat ja pidät huolen siitä, että oikea osaaminen on valjastettu oikeaan paikkaan.

Optimoi vuorosuunnittelunne asiantuntijan opastuksella

Rakenna paremmat työvuorolistat optimoimalla

Sijoita oikea osaaminen oikeaan paikkaan 

Optimointia hyödyntävä järjestelmä auttaa suunnittelemaan vuorolistat niin, että osaava tekijä sijoittuu optimaalisesti työn tarpeen mukaan oikeaan vuoroon. Näin jokaisessa vuorossa on aina sekä riittävästi henkilöitä että oikeanlaista osaamista.

Työkalumme huomioi automaattisesti mm. työntekijän osaamistason ja käyttää tätä tietoa työvuorojen suunnittelussa. Jos siis vuoroon tarvitaan henkilöitä, joilla pitää olla tietty osaaminen tai koulutus, varmistaa järjestelmä, että näin myös tapahtuu. Se kertoo myös suunnittelijalle tai esihenkilölle, mikäli vuorossa ei ole tarpeeksi vaadittavaa osaamista. 

Maksimoi työtyytyväisyys

Optimointi auttaa laatimaan työvuorolistat tehokkaasti ja tasapuolisesti. Osaamistarpeiden lisäksi järjestelmä huomioi työntekijöiden vuoro- ja poissaolotoiveet sekä huolehtii siitä, että työntekijälle jää riittävästi aikaa palautua. Optimointi huomioi lisäksi Työterveyslaitoksen liikennevalomallin mukaisen työaikaeronomian ja pyrkii näin ehkäisemään työn kuormittuneisuutta.

Optimoinnin lopputuloksena jaksot on suunniteltu mahdollisimman työntekijä- ja työnantajaystävällisesti, työn tai palvelun tarve ja osaaminen huomioiden.

Vapauta aikaa muillekin töille

Optimoinnin käyttöönottovaiheessa huomioidaan mm. eri työehtosopimuksista, paikallisista sopimuksista ja työaikalaista tulevat vaatimukset. 

Työvuorolistan optimoimalla järjestelmä hakee automaattisesti parhaan mahdollisen lopputuleman huomioimalla siihen jo käyttöönoton yhteydessä kuvatut (optimointia ohjaavat) arvot. Optimoinnilla vapautat aikaa muille töille, sillä ohjelma tekee parhaimmillaan jopa 80%:sti valmiin listan. Sinun tehtäväksesi jää enää listan tarkistus ja mahdolliset tarvittavat viilaukset. 

Tehosta toimintaa

Älykäs optimointi on parhaiten hyödyksi erityisesti vuorotyötä tekevissä ja henkilöstövaltaisissa organisaatioissa. 

Optimoinnin avulla voidaan

  • ennakoida paremmin tulevaisuuden työvoimatarpeita
  • vähentää henkilöstön jatkuvaa yli- tai aliresursointia
  • vähentää työvuorosuunnittelun haasteellisuudesta johtuvaa tehottomuutta
  • parantaa päivittäisten töiden järjestelyä ja kontrollointia
  • hyödyntää paremmin TES‐tulkintoja

Näin älykäs optimointi toimii käytännössä

Kun optimointia ryhdytään käyttöönottamaan, varsinaista järjestelmän toiminnallisuutta ja käyttöä on loppujen lopuksi huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi muutosjohtamista, viestintää ja uuden tavan jalkauttamista. Karkeasti arvioiden suhdeluku voi olla jopa 80/20.

Siksi optimointi toimii tilanteissa, joissa

  • kerralla suunnitellaan isoja kokonaisuuksia
  • työn tarve ja sitä myötä työntekijöiden tarve vaihtelee merkittävästi vuorojen, päivien sekä listojen välillä.
  • henkilöiden sijoituksia ohjaa osaaminen: eri vuoroissa tarvitaan erilaista osaamista.
  • vuorojen pituudet vaihtelevat.
  • työvuorosuunnittelu halutaan keskittää

Lue lisää:

Näin työvuorojen optimointi toimii sote-alalla

Siun sote siirtyi toimintalähtöiseen työvuorosuunnitteluun

Ota selvää, millainen järjestelmä sopii käyttöönne parhaiten

Optimaalisimman järjestelmän löydät varmistamalla, että ymmärrät millaiset ominaisuudet tukevat tavoitteitanne parhaiten. Asiantuntijamme kertoo mielellään, kuinka organisaatiosi työvoiman hallintaa voisi kehittää.


Varaa maksuton tarvekartoitus

Varaa kartoitushetki asiantuntijan kanssa - tämä ei sido sinua mihinkään

Kerro meille organisaatiosi tarpeista, niin katsotaan mikä työvoimanhallintaratkaisu teille sopii.

 

 

Prijo Ketola

Pirjo Ketola

Pre Sales Consultant
pirjo.ketola@visma.com
050 408 1355