Onnistunut hankinta on tietojärjestelmä­hankkeen tärkein osa

Tietojärjestelmän hankinta on merkittävä investointi, joka onnistuessaan auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään. Hankinta voi myös mennä pieleen, jolloin järjestelmä ei tuota toivottua lisäarvoa eikä toiminta kehity, ja investoinnin hyödyt jäävät saavuttamatta.

Tietojärjestelmähankinnan sudenkuopat on onneksi mahdollista välttää huolellisella valmistelulla, ohjelmiston tarpeiden määrittelyllä ja hankintaprojektin riskejä ennakoimalla.

Asiantuntemuksemme ja palvelumme auttavat sinua onnistumaan hankinnassa sekä hyödyntämään ohjelmistoja tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, organisaatiosi tarpeiden mukaan. Oikein hyödynnetty palvelee paremmin!

null

Kokosimme käytännöllisen tietopaketin onnistuneen tietojärjestelmähankinnan tueksi:

Ennen hankintaprojektin alkua: varmista prosessien sujuvuus

Hyvin onnistunut tietojärjestelmähankinta auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa ja onnistumaan toiminnassaan. Hyväkään järjestelmä ei kuitenkaan itsessään ratkaise organisaation prosessien mahdollisia pullonkauloja, joita voivat olla esimerkiksi turhat ja päällekkäiset työvaiheet.

Järjestelmäriippumaton prosessikonsultoinnin palvelumme auttaa kartoittamaan organisaatiosi prosessit ja kehittämään niitä. Kun prosessit ovat kunnossa, järjestelmähankkeen onnistumisen mahdollisuus nousee huomattavasti.

Lue lisää

Hankinnan valmistelu: tarpeen määrittelystä selkeään tarjouspyyntöön

Onnistuneen hankinnan keskeisiä vaiheita ovat järjestelmän tarpeen määrittely organisaation strategiaan pohjautuen, eri käyttäjäryhmien kartoittaminen ja markkinoiden tarjontaan tutustuminen. Julkisia ohjelmistohankintoja tehtäessä hankintalain edellyttämät hankintakäytännöt on oleellista tuntea. Lisäksi tarjouspyynnön tekemisessä on hyvä kiinnittää huomiota mm. tarjouspyynnön rajaukseen ja realistiseen aikatauluun. Näin varmistetaan hyvien tarjousten saaminen.

Tutustu asiantuntijamme vinkkeihin, jotka kattavat hankinnan valmistelun eri vaiheet.

Lue lisää

Varmista onnistunut tietojärjestelmän hankinta: tiedosta ja hallitse riskit

Kun kyseessä on iso investointi, joka vaikuttaa organisaation toimintaan vuosiksi eteenpäin, riskienhallinta nousee isoon rooliin. Osaksi hankintasuunnitelmaa kannattaa siksi laatia riskienhallintasuunnitelma.

Asiantuntijamme listasivat tärkeimmät seikat, jotka suunnitelmassa on hyvä huomioida.

Lue lisää

Tietojärjestelmän valinnan aika: huomioi laatu

Halvin hinta ei läheskään aina ole paras kriteeri tietojärjestelmän hankinnassa. Hankintahinnan lisäksi on tärkeä huomioida hankkeen elinkaarien aikana syntyvät kustannukset ja kustannussäästöt sekä laadulliset ominaisuudet. Näitä ovat esimerkiksi ohjelmiston käytettävyys sekä järjestelmän tuottama tieto johtamisen tueksi.

Kokosimme yhteen keskeisimmät asiat, jotka hankintapäätöstä tehtäessä on syytä ottaa huomioon.

Lue lisää

Kuinka voimme palvella?

Täytä oheinen lomake ja kerro tarpeestasi. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

 

vismapublic-lomake-kuva.png

Minua kiinnostaa