Personec F sujuvoittaa palkka-asiantuntijan työtä

Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto Personec F tarjoaa organisaatioille automatisoidun ratkaisun, jonka avulla palkka-aineiston keruu, palkkatapahtumien käsittely ja maksatus sekä raportointi, viranomaisvaatimukset ja arkistointi hoituvat luotettavasti. 

Palkka-aineistoa kerätään perinteisesti monista järjestelmistä ja lähteistä, jopa paperilomakkeilla.
Yksin aineiston keruu voi siis olla suuri ja aikaa vievä urakka, minkä lisäksi palkka-aineisto edellyttää tulkintaa ja tarkistuksia ennen kuin se saadaan lopulliseen muotoonsa ja maksatukseen.

Personec F:n avulla palkanlaskennan eri vaiheet ja rutiinit hoituvat helposti, sillä tiedot tulevat järjestelmään automatisoidusti ja esimerkiksi loma- ja poissaolotiedot hallinnoidaan samassa tietokannassa. Näin ne ovat välittömästi palkanlaskennan hyödynnettävissä. Tietojen ilmoittamisen voi hajauttaa sinne, missä tieto syntyy, mikä vähentää turhaa työtä ja tekee palkka-asiantuntijan työstä mielekästä.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä

Tehokkaampia palkkahallinnon prosesseja automaation avulla

Personec F:n avulla aineiston keruu sekä työläs laskentatyö hoituu tehokkaasti ja luotettavasti automaation turvin. Automaatio huomioi tarkasti kaikki muutokset sekä palkkaan vaikuttavat eri tekijät voimassa olevien sääntöjen ja sopimusten mukaisesti.

Ohjelmistolla voi helposti päivittää esimerkiksi lakisääteiset tai asiakas- ja sopimuskohtaiset muutokset, jolloin käsin tehtävien tarkistuslaskelmien ja muun rutiinityön tarve vähenee. 

Personec F ohjelmistossa automatiikkaa on hyödynnetty muun muassa tietojen oikeellisuustarkastuksissa, organisaatiotietojen muodostuksessa, keskeytyksissä, lopputilin muodostuksessa ja maksatuksessa, yleiskorotuksissa, massamuutoksissa, palveluaika- ja vuosilomaoikeuslaskennassa sekä takautuvassa laskennassa.

null

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä

Automaattinen takautuva laskenta tarjoaa mahdollisuuden yksittäisille palkkamuutoksille minä maksupäivänä tahansa, ja mille henkilölle tai henkilöryhmälle tahansa. Järjestelmä laskee automaattisesti kaikki muutoksesta johtuvat seurannaisvaikutukset myös muihin palkkatietoihin. Samalla myös kaikki kirjaukset ja tilitiedot mahdollisine korjaustileineen siirretään automaattisesti kirjanpitojärjestelmään.

null

Monikantaratkaisu tuo kustannus­tehokkuutta

Personec F on joustava järjestelmä myös silloin, kun tarpeena on hallita useita eri asiakasorganisaatioita samassa tietokannassa. Monikantaratkaisun ansiosta uusien asiakasorganisaatioiden käyttöönotto on helppoa ja kustannustehokasta. Monikantaratkaisu tehostaa palkanlaskijan työtä merkittävästi, sillä se vähentää palkka-ajojen määrää, ohjaustietojen ylläpitoa sekä kirjautumisten määrää. Monikantaratkaisu tuo myös joustavuutta erilaisiin organisaatiomuutostilanteisiin.

null

Raportointi aina ajan tasalla

Personec F tarjoaa monipuolisen vakioraporttivalikoiman lisäksi laajan omaehtoisen raportointiosion, joka mahdollistaa käyttäjille omien raporttipohjien hyödyntämisen tietopoimintoineen ja ehtoineen. Omaehtoisen raportoinnin avulla kaikki järjestelmään tallennettu tieto on helposti hyödynnettävissä ja jatkojalostettavissa.

Täydennä ohjelmistoa tarpeesi mukaan – tarjolla luotettavat valmiit rajapinnat

Personec F:ssa on laaja valikoima valmiita rajapintoja. Liittymiä voidaan ajastaa ja automatisoida, jolloin tiedonvälitys hoituu ilman käyttäjän toimenpiteitä. Personec F tuottaa standardiliittymät sidosryhmille esimerkiksi viranomaisraportointia varten.

Personec F täydentyy ketterästi Personec F OSS:lla, joka tarjoaa työkalut osaamisen johtamiseen. OSS:n avulla hoidat henkilöstön osaamisen, taitojen ja koulutusprosessien hallinnan sekä keskusteluiden ja tavoitteiden seurannan. OSS:n liittäminen Personec F:ään hoituu vakioliittymän ansiosta nopeasti, ja käyttöä voi laajentaa moduuli kerrallaan joustavasti organisaation tarpeiden mukaan.

Pilvipalvelu on aina ajan tasalla

Palkkahallinnon ohjelmisto Personec F toimitetaan pilvipalveluna, minkä ansiosta käyttöönotto hoituu ketterästi ja käyttö on mahdollista paikasta riippumatta. Automaattisten päivitysten ansiosta asiantuntijalla on aina viimeisin versio käytössään.

Pilvipalvelu tarjoaa lisäksi monipuoliset mahdollisuudet viimeisimpien teknologioiden hyödyntämiseen ja ketterään tuotekehitykseen, minkä ansiosta voimme tarjota palkkahallinnon ammattilaisille aina tehokkaan, luotettavan ja tarkoituksenmukaisen työkalun.

Personec F:n avulla:

  • Palkkahallinnon rutiinit hoituvat automaattisesti ja esimerkiksi loma- ja poissaolotiedot hallinnoidaan samassa tietokannassa. Ne ovat välittömästi palkanlaskennan hyödynnettävissä ilman erillistä tiedonkeruuta tai -siirtoa.

  • Palkka-asiantuntijan työ nopeutuu ja käsiteltävä tieto pysyy ajan tasalla.

  • Virheiden mahdollisuus minimoidaan, kun tietoja ei tarvitse erikseen syöttää moneen eri paikkaan.

  • Monipuolisen raportoinnin ansiosta kaikki järjestelmään tallennettu tieto on helposti hyödynnettävissä ja jatkojalostettavissa.

null

”Meillä järjestelmän pitää pystyä reagoimaan nopeasti niin lakisääteisiin kuin sopimuskohtaisiinkin muutoksiin, moniammatillinen henkilökunta huomioiden.”

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä luotetaan palkkahallinnon järjestelmä Personec F:ään. Sairaanhoitopiirissä kertyy kuukausittain hoidettavaksi noin 3 000 palkkalaskelmaa.

null

Kerro meille, kuinka voimme palvella!

Minua kiinnostaa

Asiantuntijamme palvelevat sinua niin ohjelmistojen hankinnassa ja käytössä, kuin kehittämisessäkin.

Tuki
Tukipyynnöt pääkäyttäjän toimesta Communityyn:
Visma Public Community »

Laskutus
finance.puf@visma.com

Yhteystiedot
Visma Publicin yhteystiedot »

 

Ota yhteyttä - Visma Public Oy