Opas: Osaamisen kehittämisestä tukea organisaation muutostilanteisiin

Kunnissa ja hyvinvointialueilla on käynnissä suuri murros: työntekijöiden määrä vähenee siinä missä tarve erityisesti sotealan palveluille vain kasvaa. Miten tuottaa laadukkaita palveluita ja hoitaa velvoitteita kutistuvilla resursseilla? Miten saada työntekijät pysymään työpaikoillaan ja löytää uusia, sopivia tekijöitä lähtevien tilalle?

Tässä tilanteessa osaamisenhallinta on arvokasta pääomaa. Se auttaa hahmottamaan koulutus- ja rekrytointitarpeita, olemassa olevaa osaamista ja kehitysaskeleita. Osaamisenhallintaa tukevat järjestelmät auttavat henkilöstöhallintoa ja johtoa muutoksessa.

Opas kertoo, miten osaamisen hallinnan järjestelmät tukevat sekä täydentävät henkilöstöhallinnan työtä ja organisaation sujuvaa arkea. Se antaa käytännön neuvoja siihen, miten osaamistarvetta
kartoitetaan ja mihin kaikkeen moderni HRD-järjestelmä soveltuu.

Täytä oheinen lomake ja saat linkin oppaaseen sähköpostiisi.