Osaamisen johtamisen työkalut käyttöön pala kerrallaan

Henkilöstön kehittämisen prosessit liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kehityskeskusteluissa esiin tulleet kehittämissuunnitelmat vaikuttavat henkilöstön osaamiseen, ja osaamisen kehittäminen puolestaan tapahtuu muun muassa koulutusten kautta. Tästä kehitystä taas jatketaan työsuorituksen kautta. Osaamiseen johtamisen työkaluja tarvitaan kaikissa eri vaiheissa.

OSS:ssa henkilöstön kehittämisen parhaat käytännöt ja työkalut on paketoitu valmiiksi. Tämän ansiosta henkilöstön osaamisen ja suoritusten johtaminen, kurssien ja koulutusten hallinta sekä keskusteluiden ja tavoitteiden seuranta sujuu yhdenmukaisesti ja tehokkaasti koko organisaatiossa.

null

null

Personec F OSS koostuu valmiista moduuleista, jotka voidaan ottaa käyttöön ketterästi ja joustavasti organisaation tarpeiden ja resurssien mukaan, parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Nopeimmillaan OSS:n käyttöönotto sujuu viikossa.

OSS:n automatisoidut prosessit ja työkalut vähentävät manuaalista työtä ja säästävät siten kustannuksia. OSS on erinomainen ratkaisu osaamisen johtamisen työkaluksi kaikille organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää HRD-prosessien parhaat käytännöt valmiissa paketissa.


OSS integroituu vaivattomasti Personec F -tuoteperheen muiden tuotteiden kanssa.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä

Personec F OSS:n moduulit

null

Osaaminen 

Tunne organisaatiosi osaaminen ja tee oikeita päätöksiä sen kehittämiseksi.

OSS:n kautta organisaation osaamista voi seurata ja kehittää monella eri tavalla. Kenellä on kriittistä osaamista? Entä löytyykö organisaatiosta osaamiskuiluja? OSS:n kattavan raportointityökalun avulla koostat tilannekatsauksen helposti. OSS tarjoaa myös innovatiivisen mahdollisuuden kartoittaa kaikkia henkilöstön taitoja kattavasti siten, että henkilöstö itse määrittää ne laajasta yli 7 000 erilaisen taidon joukosta. Taitojen keräys voidaan näin jalkauttaa organisaatioon ilman ylimääräistä työtä esihenkilöille tai henkilöstöhallinnolle. Taitojen kehitystä voi OSS:ssa seurata ajallisesti, ja tietoja voi hyödyntää esimerkiksi rekrytoinneissa, urasuunnittelussa, projekteissa ja työvuorosuunnittelussa.

null

Koulutukset

Hallinnoi koulutuksia automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

Koulutusten hallinnointiin ja seurantaan kuluu helposti paljon turhaa manuaalista työtä. OSS tehostaa koulutusten hallintaa ja säästää aikaa automatisoimalla koulutuksiin liittyvien rutiinien työvaiheet: muun muassa koulutustarpeiden keräyksen, ilmoittautumiset koulutuksiin, esihenkilöhyväksynnät, materiaalien ja koulutusrekisterin ylläpidon sekä palautteiden seurannan. Tärkeä tieto olemassa olevista pätevyyksistä ja niiden voimassaolosta löytyy sekin OSS:sta kätevästi. 

Ja mikä parasta – koulutuskorvaukseen ja verovähennykseen oikeuttava raportti syntyy automaattisesti.

null

Keskustelut

Varmista rakentavat ja tulokselliset keskustelut.

OSS:n automatisoidun prosessin myötä keskustelulomakkeita ei tarvitse enää tallentaa tiedostoasemille tai arkistoida mappeihin. Automaattiset sähköpostit ohjaavat käyttäjiä keskusteluprosessissa säästäen aikaa ja vaivaa.

OSS:n kautta organisaatio voi käydä kahdenkeskisiä keskusteluita kuten kehityskeskusteluita, varhaisen puuttumisen keskusteluita sekä tulo- ja lähtökeskusteluita. OSS:n kautta voidaan myös käydä ryhmäkeskusteluita ja laatia perehdytyslomakkeita. Lomakkeita voi laatia rajattomasti ja ne voidaan avata käyttäjäkohtaisesti. Organisaation eri osastoille voi siis laatia omat tai muunnellut lomakkeet. Lomakkeet pysyvät tallessa OSS:ssa keskitetysti ja henkilöstöhallinto voi seurata keskusteluissa sovittujen asioiden edistymistä reaaliajassa.

null

Tavoitteet

Johda suorittamista tehokkaasti ja johdonmukaisesti.

OSS tukee myös suorituksen johtamista ja mahdollistaa kaikelle tavoiteasetannalle yhtenäisen prosessin. Esihenkilöt voivat määrittää OSS:ssa henkilöstölleen tavoitteita ja seurata niiden täyttymistä säännöllisesti. Henkilöstöhallinto voi puolestaan seurata koko organisaation tavoitteita ja raportoida niistä ylimmälle johdolle. Tavoitteita voidaan siis seurata järjestelmällisesti koko organisaation tasolla.

Haluatko kuulla lisää?           Varaa etätapaaminen

Personec F OSS:n avulla optimoit osaamisen kehittämisen prosessin:

  • Suunnittelet ja seuraat osaamisen kehittämistä.

  • Kartoitat henkilöstön osaamista kattavasti, ennakoit ja ehkäiset osaamisvajetta.

  • Tehostat ja automatisoit koulutusten hallintaa ja keskusteluja.

  • Asetat tavoitteita ja johdat suoritusta.

  • Hyödynnät raportointia muun muassa koulutuskorvausten hakemista ja koulutusten verohyötyjen seuraamista varten.

  • Hyödynnät ajantasaista raportointitietoa päätöksenteossa ja rakennat tiedolla johtamisen kulttuuria ihmisten osaamisen kehittämisessä.

null

OSS on osa Personec F -tuoteperhettä, joka tarjoaa monipuoliset työvälineet palkanlaskentaan, henkilöstö- ja työsuhdetietojen sekä loma- ja poissaolotietojen ylläpitoon. Ratkaisumme on suunnattu kunta-, sote- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön.

Katso lyhyt esittely henkilöstön kehittämisen työvälineestä Personec F OSS:sta

”Raportointi on OSS:n hyödyllisimpiä työkaluja. Jos osaamispääomaa ja osaamisen johtamisen tuloksellisuutta ei voi raportoida, on vaikea perustella kehittämisinvestointeja.”

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami valitsi Personec F OSS:n osaamisen johtamisen työkalukseen.

null

Kerro meille, kuinka voimme palvella!

Minua kiinnostaa

Asiantuntijamme palvelevat sinua niin ohjelmistojen hankinnassa ja käytössä, kuin kehittämisessäkin.

Tuki
Tukipyynnöt pääkäyttäjän toimesta Communityyn:
Visma Public Community »

Laskutus
finance.puf@visma.com

Yhteystiedot
Visma Publicin yhteystiedot »

 

Ota yhteyttä - Visma Public Oy