eTaika Osaamisen hallinta -työkalun ominaisuudet

eTaika Osaamisen hallinta tarjoaa monipuoliset, sinun tarpeisiisi mukautuvat työkalut osaamisen hallintaan ja kehittämiseen. Tämä sivu keskittyy osaamisprofiilien, itsepalveluportaali OmaPalvelun sekä raportoinnin ominaisuuksiin.

Osaamisen hallinnan liiketoimintahyödyistä löydät lisätietoa täältä» 

Näin toimivat osaamisprofiilit:

 • Voit liittää osaamisprofiiliin vapaata tekstiä, lukuja ja voimassaoloaikoja, luokitteluja sekä tiedostoja.
 • Osaamiskarttaan voit sisällyttää esimerkiksi:
   • organisaation ydinosaamiset
   • koulutustausta
   • kielitaito
   • IT-osaaminen
   • pätevyydet ja sertifikaatit
   • työkokemus ja projektit
   • mentorointi ja coaching
 • Raportoinnissa mitattavat kentät voidaan erikseen rajata.
 • Järjestelmä voi lähettää muistutusviestin umpeutuvista osaamisista, esimerkiksi sertifikaateista.
 • Osaamisten näkyvyyttä ja käyttöoikeuksia voi säätää käyttäjäroolikohtaisesti.
 • Osaamiset voi tallentaa eri kielillä, jotta käyttäjä voi täyttää osaamisprofiilin omalla kielellään.
 • Raportointi ja haku toimivat organisaation valitsemalla kielellä.
 • Valitut osaamiset voi koota kehityskeskustelun sisällöksi, ja nykytaso voidaan esitäyttää kehityskeskustelun pohjaksi.
 • Osaamisen kehittäminen ja koulutukset voidaan kytkeä toisiinsa eTaikan osaamis- ja koulutushallinnassa, jotta koulutussuunnitelmaan voidaan sisällyttää osaamistavoitteita tukevia koulutuksia.

Näin toimii itsepalveluportaali OmaPalvelu:

Kertakirjautuminen (ADFS/SAML2, OpenID Connect) tai kevyt sähköpostikirjautuminen. Ei pakollista käyttäjätunnusten hallintaa.

OmaPalvelu esihenkilölle:

Esihenkilölle OmaPalvelu tarjoaa ajantasaista ja johdonmukaista tietoa päätöksenteon tueksi.

 • Henkilöitä voi hakea osaamisten ja koulutusten perusteella.
 • Hakuehtojen mukaiset tulokset näytetään yksiköittäin ja henkilöittäin ryhmiteltyinä.
 • Hakutulokset on rajattu käyttöoikeuksilla. Hakuehdot voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten.
 • Hallintakäyttäjät määrittävät, mitkä raportit ovat esihenkilöiden käytössä.
 • Esihenkilöt ja työntekijät voivat hallinnoida osaamistietoja ja kehityskeskusteluita itsenäisesti.
 • Esihenkilö näkee kaikki alaisensa ja voi tarkastella tai muokata näiden tietoja.
 • Henkilöiden tiedoissa näkyvät alaisen perustiedot (esim. HR-järjestelmästä) sekä alaisen itsensä antamat tiedot.
 • Esihenkilö voi luoda keskusteluja ja lähettää kutsuja niihin. Esimerkiksi kehityskeskustelut.
 • Käydyt keskustelut voidaan molemminpuolisesti hyväksyä ja arkistoida.

OmaPalvelu työntekijälle:

Oman osaamisen kehittäminen on järjestelmällisempää, kun osaamisen nykytilaa ja tavoitteita voi seurata sekä muokata vaivattomasti.

 • Itse annettuja tietoja ovat muun muassa itsearvioidut osaamiset sekä listaus koulutuksista, joihin henkilö on osallistunut.
 • Henkilöstö voi tehdä koulutushakemuksia esihenkilölle, joka saa hakemuksesta ilmoituksen. Hyväksytyt hakemukset liitetään henkilön koulutuksiin.
 • Organisaation jäsenet saavat käyttöönsä osaamiskartoituksen, arvioinnin ja sekä omaan työtehtäväänsä kuuluvat kehittämisen alueet.
 • Työtehtävän ja osaamistavoitteiden mukainen koulutustarjonta on jokaiselle näkyvillä.

Näin toimivat raportoinnin työkalut:

Kattavat ja havainnollistavat raportointityökalut sekä tehokkaat eri osaamisalueiden hakutoiminnot auttavat ymmärtämään mitä osataan hyvin ja missä on kehitettävää.

Raportilla voidaan näyttää organisaatio-, yksikkö- ja henkilötasolla:

 • Keskimääräinen taso eri osaamisissa
 • Osaajien lukumäärä
 • Skills gap nykytason ja tavoitteen välillä

Lisäksi:

 • Käyttäjä voi porautua raportilta syvemmälle yksityiskohtaisiin tietoihin.
 • Raporttien käyttöoikeudet voidaan määritellä hienojakoisesti. Yksittäisille käyttäjille voidaan määritellä oikeuksia henkilöihin tai yksiköihin, esihenkilö näkee tiiminsä tiedot ja HR-käyttäjä koko organisaation tiedot.
 • Raportit päivittyvät reaaliajassa ja ne saadaan ulos järjestelmästä eri muodoissa jatkokäsittelyä varten.
 • Osaamishaun tulokset voidaan ryhmitellä yksikön ja osaamisen mukaan.
 • Hakutuloksista voidaan muodostaa henkilöiden CV:t tai henkilölistat voi ottaa ulos Excel-tiedostona.
 • Osaamishaun hakuehdot voi tallentaa myöhempää käyttöä varten.