eTaika Osaamisen hallinta on yksi Osaamisen hallintajärjestelmä eTaikan kolmesta osiosta. Muut osiot ovat eTaika Koulutusten hallinta ja eTaika Kehityskeskustelut. Osiot tukevat toisiaan, mutta toimivat myös itsenäisesti.

eTaika Osaamisen hallinta

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on menestyvän organisaation elinehto. Jos organisaatio haluaa saavuttaa strategiset tavoitteensa, sen on syytä varmistaa, että sillä on tarvittava osaaminen ja kyvykkyys strategiansa toteuttamiseen ja kilpailuetunsa ylläpitämiseen. Strategista osaamisen johtamista tarvitaan, jotta resurssit käytetään tehokkaasti ja oikein. Tarvittavan osaamiseen liittyvän tiedon keruu ja hallinta sekä tämän tiedon avulla johtaminen koostavat yhdessä osaamisen hallinnan kokonaisuuden.

Osaaminen on myös työntekijän pääomaa, jota jokaisen on mielekästä ja motivoivaa kehittää ja ylläpitää. Onnistuneella osaamisen johtamisella sitoutat henkilöstöä organisaatioon ja sen tavoitteisiin. 

eTaika Osaamisen hallinta kerää ja hallinnoi kaikkea organisaation osaamiseen liittyvää tietoa siten, että se on helposti saatavilla ja analysoitavissa. Vain oikeista asioista kerätyn ja hyvin hallinnoidun tiedon avulla pystyt tekemään parhaita päätöksiä osaamisen kehittämiseksi. Aloita tänään!

Learning - purple.jpg

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä

Miten eTaika Osaamisen hallinta hyödyttää liiketoimintaasi?

 • Selainpohjainen eTaika Osaamisen hallinta on vaivaton ja kustannustehokas työkalu osaamisen kehittämiseen.

 • Järjestelmä antaa johdolle, henkilöstöhallinnolle ja esihenkilöille työkalut johtaa organisaation osaamista – strategisten tavoitteiden mukaisesti.

 • Palvelu tukee osaamisen määrittelyssä ja tavoitteiden asettamisessa, osaamiskuilujen paikantamisessa, osaamista kehittävien koulutusten suunnittelussa sekä parhaiden osaajien löytämisessä.

 • Aktiivinen osaamisen kehittäminen motivoi työntekijöitä ja auttaa luomaan positiivista työnantajamielikuvaa myös ulospäin.

 • Osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti ja siksi niiden järjestelmällinen dokumentointi sekä hallinta on tärkeää.

goal (1).png

Miten eTaika Osaamisen hallinta toimii?

Kuinka onnistua osaamisen johtamisessa? Avainroolissa ovat ajantasainen tieto, selkeä tavoitteenasettelu sekä seuranta ja raportointi. eTaika Osaamisen hallinta tarjoaa työkalut tähän kaikkeen: osaamisprofiilien, OmaPalvelun ja raportointityökalujen kautta.

Osaamisprofiilit auttavat paikantamaan osaamisen

Helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä olevat ajantasaiset osaamisprofiilit ovat yksi tärkeimmistä osaamisen johtamisen työkaluista. Löydä organisaatiosi uinuva osaaminen tai paikanna paras tekijä! Kenties toimintaanne uhkaa hiljalleen laajeneva osaamiskuilu?

Järjestelmän avulla toteutat tarpeelliset osaamisen määrittelyt, asetat osaamistavoitteet, suunnittelet osaamista kehittävät koulutukset sekä löydät parhaat osaajat.

Osaamisprofiiliin voi kätevästi liittää organisaation jäsenten osallistumisen sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin. Sähköinen CV, pätevyydet, sertifikaatit ja työkortit sekä niiden voimassaolo ja ajastettu uusiminen – kaikki samassa paikassa.

Osaamisprofiili voidaan määritellä joustavasti. Osaamiskarttaan voidaan sisällyttää esimerkiksi:

 • organisaation ydinosaamiset
 • koulutustausta
 • kielitaito
 • IT-osaaminen
 • pätevyydet ja sertifikaatit
 • työkokemus ja projektit
 • mentorointi ja coaching

Itsepalveluportaali OmaPalvelu pitää tiedot ajan tasalla

eTaikan Itsepalveluportaali OmaPalvelussa jokainen työntekijä pääsee työskentelemään oman osaamisensa kehittämisen ja arvioinnin parissa. Itsepalveluportaalin kautta työntekijät pääsevät näkemään ja muokkaamaan tietojaan sekä osallistumaan koulutuksiin ja keskusteluihin.

Organisaatiosi jäsenet saavat käyttöönsä osaamiskartoituksen, arvioinnin ja sekä omaan työtehtäväänsä kuuluvat kehittämisen alueet. Myös työtehtävän ja osaamistavoitteiden mukainen koulutustarjonta on jokaiselle näkyvillä.

Portaali vähentää osaamiseen ja koulutukseen liittyvän tiedon keskitettyä ylläpitotarvetta ja parantaa tiedon ajantasaisuutta. Esihenkilöt ja työntekijät voivat hallinnoida osaamistietoja ja kehityskeskusteluita itsenäisesti. Oman osaamisen kehittäminen on järjestelmällisempää, kun osaamisen nykytilaa ja tavoitteita voi seurata sekä muokata vaivattomasti.

Esihenkilö näkee kaikki alaistensa tiedot ja voi tarkastella tai muokata niitä. Henkilöiden tiedoissa näkyvät alaisen perustiedot (esimerkiksi HR-järjestelmästä) sekä alaisen itsensä antamat tiedot.

Raportointi antaa eväät hyvään päätöksentekoon

Kattavat ja havainnollistavat raportointityökalut sekä tehokkaat eri osaamisalueiden hakutoiminnot auttavat ymmärtämään mitä yrityksessä osataan hyvin ja missä on vielä kehitettävää.

Organisaation osaamisalueiden raportointi sekä osaamiskuilu-osaamisanalyysi (skills-gap) nykytason ja tavoitteiden välillä auttavat tekemään päätöksiä, jotka tukevat organisaation strategiaa. Osaajien haku monipuolisilla kriteereillä ja sähköinen CV helpottavat asiantuntijaorganisaation jokapäiväistä toimintaa.

Järjestelmään voi luoda tarvittavat raporttipohjat monipuolisten valintojen avulla sekä määrittää niille sopivat luku- ja muokkausoikeudet. Valmiissa raporttipohjissa on eroja oletushakukriteereissä ja mahdolliset muutostarpeet raporttipohjiin määritellään käyttöönoton yhteydessä asiakaskohtaisesti. Luodut raporttipohjat voi tallentaa ja nimetä käyttötarkoituksen sekä sisällön mukaan.

Kerro meille, kuinka voimme palvella!

Minua kiinnostaa

Asiantuntijamme palvelevat sinua niin ohjelmistojen hankinnassa ja käytössä, kuin kehittämisessäkin.

Tuki
Tukipyynnöt pääkäyttäjän toimesta Communityyn:
Visma Public Community »

Laskutus
finance.puf@visma.com

Yhteystiedot
Visma Publicin yhteystiedot »

 

Ota yhteyttä - Visma Public Oy