eTaika Kehityskeskustelut on yksi Osaamisen hallintajärjestelmä eTaikan kolmesta osiosta. Muut osiot ovat eTaika Osaamisen hallinta ja eTaika Koulutusten hallinta. Osiot tukevat toisiaan, mutta toimivat myös itsenäisesti.

eTaika Kehityskeskustelut

eTaika Kehityskeskusteluiden avulla valjastat organisaatiosi henkilöstökeskustelut toimimaan strategisten tavoitteidenne puolesta, tiiviissä yhteistyössä muun yrityksen osaamisen kehittämisen kanssa.

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä mahdollisuus kehittyä omassa työssä ovat merkittävä osa työn merkityksellisyyden tunnetta ja työhyvinvoinnin kokonaisuutta. Onnistuneet kehityskeskustelut ovatkin hyvän johtamisen ydinasioita.

kehityskeskustelu

Miten eTaika Kehityskeskustelut tukee liiketoimintaasi?

  • Järjestelmä ohjaa kehityskeskustelujen kulkua ja tekee prosessista vaivattoman sekä esihenkilölle että työntekijälle. Säästä ajassa, älä tuloksissa.

  • Keskustelut eivät jää irrallisiksi tapahtumiksi, vaan nivoutuvat koko yrityksen osaamisen hallintaan ja kehittämiseen. Löydät aiemmin käydyt kehityskeskustelut näppärästi ja voit seurata tavoitteiden toteutumista.

  • eTaika Kehityskeskustelut muovautuu organisaatiosi rutiineihin: perinteiseen kehityskeskustelumalliin tai valmentavampaan johtamisen tyyliin, jossa pieniä keskusteluita käydään useammin.

  • Työhyvinvointi on yhä merkittävämmässä roolissa jokaisessa organisaatiossa. Yksilötasolla eTaika Kehityskeskustelut varmistaa sen, että keskustelussa käsiteltyihin ja sovittuihin asioihin palataan myöhemmin. Näin työntekijä saa kehityskeskustelusta konkreettista ja pitkäjänteistä tukea tehtävässään kehittymiseen. Myös tilanteessa, jossa esihenkilö vaihtuu.

maalitaulu

eTaika Kehityskeskustelut -työkalun ominaisuuksia

null

Valmiit lomakepohjat

Esihenkilö voi luoda ja muokata valmiita lomakepohjia kehityskeskusteluihin sekä tavoite- perehdytys- ja tuloskeskusteluihin. Valmiit pohjat säästävät aikaa ja pitävät keskustelut tarkoituksenmukaisina, tehokkaina sekä vertailukelpoisina. Keskustelujen luottamuksellisuus taataan kysymystasoisella käyttöoikeuksien määrittelyllä.

null

Keskusteluun valmistautuminen

Esihenkilö ja alainen voivat tutustua keskustelussa käytäviin asioihin ja täyttää lomaketta omilta osiltaan jo etukäteen. Kehityskeskustelukutsut voi lähettää suoraan järjestelmästä. Hyvä valmistautuminen takaa sen, että aika käytetään oikeiden asioiden käsittelyyn.

null

Osaamisen dokumentointi

Työntekijän nykyiselle osaamistasolle on oma paikkansa lomakkeessa. Edistymisen seuranta on helppoa, kun lomakepohjat ohjaavat keskustelun osaamisen kehittämiseen, ja osapuolet voivat myös tarkastella aiempien vuosien keskusteluja ja arvioida kehitystuloksia.

null

Dokumenttien arkistointi ja hallinta

Keskustelun päätyttyä osapuolet hyväksyvät täytetyn lomakkeen, ja se arkistoidaan. Tiedot eivät katoa esihenkilön vaihtuessa tai työroolin muuttuessa.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä

Kehityskeskustelun vaiheet

Kehityskeskusteluiden vaiheet

eTaika taipuu erilaisiin organisaatiota ja työhyvinvointia kehittäviin keskusteluihin

Ryhmämuotoinen kehityskeskustelu soveltuu toiminnan yhteiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. eTaikan avulla ryhmäkeskustelujen järjestäminen on yhtä helppoa kuin yksilökeskustelun pitäminen.

Työsuorituksen arviointi välittää arvokasta palautetta organisaatiossa. eTaikaan voit määritellä arvioinnin näkökulmat ja arviointiasteikon organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Varhaisen tuen keskustelun tavoitteena on tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä silloin, kun työn sujumisessa tai työstä selviytymisessä havaitaan poikkeamia. eTaikassa keskustelujen luottamuksellisuus on ehdottoman suojattua.

Valmentava johtaminen on ketterää ja vaatii perinteistä johtamistyyliä tiheämpää ajatuksenvaihtoa. eTaikan avulla sekä valmentaja että valmennettava pystyvät pitämään kirjaa edistyksestä ja välitavoitteista.

null

Kerro meille, kuinka voimme palvella!

Minua kiinnostaa

Asiantuntijamme palvelevat sinua niin ohjelmistojen hankinnassa ja käytössä, kuin kehittämisessäkin.

Tuki
Tukipyynnöt pääkäyttäjän toimesta Communityyn:
Visma Public Community »

Laskutus
finance.puf@visma.com

Yhteystiedot
Visma Publicin yhteystiedot »

 

Ota yhteyttä - Visma Public Oy