Personec -tuoteperhe kasvaa - ossi teki treffit essin kanssa


 

Olemme laajentaneet Personec F –tuoteperhettä koulutusten, osaamisen ja tavoitteiden hallinnan sekä keskusteluiden moduleilla eli OSSilla. OSSi on Personec F ESS itsepalveluasiointiin integroitu kotimainen kolmannen osapuolen sovellus, jolla on yli 10 vuoden ajalta vankka asiakaskunta erityisesti julkishallinnon puolelta. Käyttöönotto on nopea eikä erityistä käyttäjäkoulutusta tarvita käyttöliittymän intuitiivisuuden vuoksi. Tarjolla olevista moduleista asiakas voi valita käyttöönsä vain tarvitsemansa.

Koulutusmodulin avulla hallinnoidaan koko koulutusprosessia aina koulutus- ja osaamistarpeiden kartoituksesta tietojen automaattiseen kirjaamiseen asti sekä seurataan koulutusten laatua ja vaikuttavuutta. Koulutustenhallinnan osiolla hoituvat koulutussuunnitelmat, ilmoittautumiset, esimieshyväksynnät, materiaalien jakaminen, palautteiden keräys, koulutustarpeiden kartoitus sekä koulutusrekisterin ylläpito.

OSSi hyödyntää Personec F:n organisaatiotietoja ja käyttöoikeuksia kehittämisen prosessien ohjauksessa. Tietoja ei myöskään tarvitse ilmoittaa moneen paikkaan, vaan koulutusilmoittautumisesta muodostuu automaattisesti poissaolotieto sekä palkkajärjestelmään että itseasiointipalveluun näytettäväksi tiedoksi. Jos koulutus peruuntuu, poistuu tieto palkanmaksusta ja ESSistä.

Organisaation toiminnalle tärkeän osaamispääoman seuranta ja arviointi tapahtuvat osaamisenhallinnan osuudessa. Kun osaamiset sekä erilaiset pätevyydet ja luvat on systemaattisesti tallennettuina, voidaan kriittisiin osaamistarpeisiin varautua ja reagoida niihin hyvissä ajoin. Osaamispuu rakentuu joustavasti organisaation tarpeiden mukaan ja tietoja voidaan tarkastella monipuolisten haku- ja suodatinominaisuuksien avulla eri näkökulmista esim. henkilöittäin tai osaamisten mukaan.

Lisäksi erilaiset keskustelut hoituvat joustavasti organisaation tarpeiden mukaan ja tavoitteiden asetannalle saadaan luotua yhtenäinen prosessi. Tiedon jatkojalostusta ja analysointia voidaan jatkaa monipuolisen raportoinnin avulla.