Intime-tuoteperheen seuraava versio julkaistaan toukokuun lopussa 2019

Pilvipalveluasiakkaillemme versio tulee käyttöön automaattisesti erikseen ilmoitettavana päivänä ja omakoneympäristöihin version asennuspaketti on ladattavissa julkaisun jälkeen.  Asennuksen voi tilata etukäteen.

Verkkolaskudirektiivi ja verkkolaskulaki

Uusi laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta on astunut voimaan 1.4.2019 ja sillä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa. Tämän johdosta Intimen laskutukseen on lisätty vaadittavat tiedot ja vastaavasti ostolaskujen kierrätysjärjestelmäämme, Approvaliin, on muutettu ostolaskujen vastaanottoa. Vastaava muutos tehdään myös Workflowhun syksymmällä. Laki ja direktiivi koskevat julkisia hankintoja, mutta sitä sovelletaan myös elinkeinonharjoittajiin. Toisaalta se ei kuitenkaan pakota käyttämään mitään uusista tiedoista, jos niitä ei tarvita eikä laskun vastaanottaja niitä erikseen vaadi. Siirtymäaikaa kuntasektorille on annettu yksi vuosi.

Talousarviotietojen raportointi

Vuoden 2020 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2021 ja 2022 voi ilmoittaa Valtiokonttorin vastaanottopalveluun tämän vuoden lopulla csv- tai XBRL-muodossa (tiedostoina). Tämä on ensimmäinen vaihe kuntataloustietojen keräysvastuun siirtymisessä Tilastokeskukselta Valtiokonttorille ja kuntien velvollisuudelle toimittaa taloustietonsa vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille. Intimen 9.2.1 versiossa on mahdollista tuottaa talousarviotiedot uudessa csv-muodossa ja lähettää ne Valtiokonttorille. Muunnos XBRL-formaattiin tulee myöhemmin. Valtiokonttori/Valtiovarainministeriö tulee julkaisemaan excel-syöttöpohjan, johon talousarviot voi myös syöttää ja toimittaa eteenpäin. Visma Public järjestää webinaareja talousarviotietojen raportoinnista kesän kuluessa.

Lisäksi uusia piirteitä Intime 9.2.1 versiossa ovat mm.

  • salattujen/luottamuksellisten laskujen käsittely ja

  • ostolaskun maksun entistä automaattisempi kohdistus (pilottiversio).

Approvalin - ostolaskujen kierrätyksen - seuraavassa versiossa huomioidaan verkkolaskulain vaatimukset.  Approvaliin on tulossa liitteellisten Finvoice-tyyppisten laskujen vastaanotto ja ostolaskun laskun palautus edelliselle käsittelijälle.

Intime tuoteperheen uudistettuun arkistomoduuliin on tehty muutoksia uuden verkkolaskulain (verkkolaskuformaattien TEAPPS XML ja Finvoice uudet versiot) vuoksi. Lisäksi mm. arkiston käyttöoikeuksia voidaan antaa erityyppisille hakutekijöillä ja uusia arkistoitavia dokumenttityyppejä on käytettävissä. Vanhasta, ns. Classic Arkistosta, on myös tulossa uusi versio, johon on päivitetty verkkolaskuformaattien muutokset.

Assets-käyttöomaisuuskirjanpidossa on otettu käyttöön uusi käyttäjien perustamistapa, jossa käyttäjä käyttöoikeusrooleineen voidaan perustaa useaan organisaatioon yhdellä kertaa. Raporttivalintoihin on lisätty mahdollisuus käyttää tyhjää arvoa hakuparametrinä ja Assetsista voi porautua uuteen Arkisto-moduuliimme ostolaskun kuvalle.

Tarkemmat kuvaukset kaikista muutoksista löytyvät versioiden sisältökuvauksista, kun versiot on julkaistu Communityssä.