Uusimmat artikkelit Visman blogissa

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen esityskalvoilta käytännön toimiksi

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen on usein tapetilla organisaatioiden henkilöstöstrategioissa. Henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus ovat voimavaroja, joille on vaikea antaa liikaa painoarvoa. Ne ovat kilpailuetuja, jotka näkyvät palveluiden ja tuotteiden parempana laatuna, työntekijöiden korkeampana tuottavuutena sekä positiivisempana työnantajamielikuvana. Kuitenkin suuret puheet osaamisen kehittämisestä jäävät helposti leijumaan ajatuksen tasolle. Työtä tukeva järjestelmä sekä tavoitteelliset kehityskeskustelut ovat tapoja saada tavoitteet jalkautettua sanahelinästä aidoksi käytännön toiminnaksi. Kokosimme vinkit osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen.

HRD-sanasto – ota henkilöstötermit haltuun

Koulutus, oppiminen ja kehittyminen ovat toimintaa, joilla pyritään inhimillisen pääoman rakentamiseen organisaatiossa. Henkilöstön taitoja ja osaamista vaaditaan sekä organisaation strategian toteuttamiseen että kilpailuedun hankkimiseen ja ylläpitämiseen. Henkilöstön kehittäminen, Human Resource Development (HRD), on tästä syystä strategisen henkilöstöjohtamisen ytimessä. Henkilöstön kehittämisen HR-sanasto listaa alan yleisimmät termit suomen kielellä.

sote-uudistus maakunnat

Paljon työtä ja vain vähän aikaa – miltä soteuudistuksen haasteet näyttävät maakunnista käsin?

Sote-uudistuksen myötä tuhansien hoitoalan ammattilaisten työpaikka vaihtuu. Jokaisen työntekijän mukana täytyy siirtyä myös esimerkiksi tieto heidän osaamisestaan sekä varmistaa palkanmaksun jatkuminen häiriöttä. Millaisia haasteita uudet hyvinvointialueet tulevat kohtaamaan ja miten uudistukseen on valmistauduttu ympäri Suomea? Visma Publicin toimitusjohtaja Juha Mäntylä avaa tämänhetkistä tilannetta maakunnissa.

Sote-hallinnon ohjelmisto-hankinta

Sote-hallinnon ohjelmistohankinnoissa hinnan ei tulisi olla määräävä tekijä

Sote-ala on tiukan paikan edessä: uudistuksen myötä hyvinvointialueiden toiminta ja järjestämisvastuut käynnistyvät vuoden 2023 tammikuussa. Uudistuksen vaatimien muutosten toteuttaminen ilman hallinnollisia häiriöitä on äärimmäisen tärkeää, joten siirtymän tueksi tarvitaan luotettavia ohjelmistoja. Millaisiin asioihin olisi tärkeää kiinnittää huomiota uusia ohjelmistoja hankittaessa?

Osaamisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Osaamisen johtaminen varmistettava hyvinvointialueiden syntyhetkellä

Vuoden 2022 joulukuussa noin 173 000 julkisen sektorin työntekijää siirtyy uuden työnantajan palvelukseen, kun hyvinvointialueet astuvat voimaan. Tämä on sekä massiivinen että ennenkokematon siirtymä. Tällaisissa mittavissa henkilöstösiirroissa on riski, ettei muutoksessa kyetä tunnistamaan mitä osaamista organisaatioon tulee, mistä ydinosaamisesta on puutetta tai onko työluvat ja sertifikaatit ajan tasalla. Sosiaali- ja terveysalalla osaamisen johtaminen onnistuu luotettavilla työvälineillä.

Digitaaliset työkalut sote-uudistuksessa

Digitaaliset työkalut sujuvan sote-uudistuksen kulmakivenä

Sote-uudistuksen tarkoituksena on parantaa peruspalveluita. Käytännössä toteutus tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen siirtämistä kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Jotta palvelujen laatu ja jatkuvuus voidaan taata, muutos täytyy toteuttaa ilman häiriöitä esimerkiksi työvuorosuunnittelussa ja palkanmaksussa. Kuinka digitaaliset työkalut voivat tukea sulavaa sote-uudistusta?