Uusimmat artikkelit Visman blogissa

Osaamisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Osaamisen johtaminen varmistettava hyvinvointialueiden syntyhetkellä

Vuoden 2022 joulukuussa noin 173 000 julkisen sektorin työntekijää siirtyy uuden työnantajan palvelukseen, kun hyvinvointialueet astuvat voimaan. Tämä on sekä massiivinen että ennenkokematon siirtymä. Tällaisissa mittavissa henkilöstösiirroissa on riski, ettei muutoksessa kyetä tunnistamaan mitä osaamista organisaatioon tulee, mistä ydinosaamisesta on puutetta tai onko työluvat ja sertifikaatit ajan tasalla. Sosiaali- ja terveysalalla osaamisen johtaminen onnistuu luotettavilla työvälineillä.

Digitaaliset työkalut sote-uudistuksessa

Digitaaliset työkalut sujuvan sote-uudistuksen kulmakivenä

Sote-uudistuksen tarkoituksena on parantaa peruspalveluita. Käytännössä toteutus tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen siirtämistä kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Jotta palvelujen laatu ja jatkuvuus voidaan taata, muutos täytyy toteuttaa ilman häiriöitä esimerkiksi työvuorosuunnittelussa ja palkanmaksussa. Kuinka digitaaliset työkalut voivat tukea sulavaa sote-uudistusta?

Varautuminen sote-uudistukseen

Sote-uudistukseen varautumisessa huomattavia eroja — miten hallinnon tulisi valmistautua muutoksiin?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuussa 2021, ja sen on tarkoitus astua voimaan vuonna 2023. Visma Public kysyi sote-uudistukseen valmistautumisesta 106 terveydenhuollon ja sosiaalialan hallintotehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä. Millaisin tavoin uudistukseen on jo nyt varauduttu ja mitä ovat ne seikat, joihin hallinnossa tulee kiinnittää erityistä huomioita?

Ohjelmistot sote-uudistuksessa

Sote-hallinnon ohjelmistot tärkeitä, mutta alihyödynnettyjä työkaluja

Sote-uudistuksen myötä uusien hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy valtava määrä julkisia palveluita. Lisäksi hyvinvointialueista tulee työnantaja suurelle joukolle työntekijöitä. Tämä on merkittävä muutos, jonka toteuttaminen ilman hallinnollisia häiriöitä on ensiarvoisen tärkeää. Avainasemassa onnistuneessa muutoksessa on ohjelmistojen toimivuus ja luotettavuus.

Tietokone ja ihminen, jolla puhelin kädessä.

Uusi verkkolaskuformaatti 3.0 asettaa vaatimuksia osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn

Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä, jonka tarkoituksena on yhtenäistää laskuformaatteja ja tehostaa laskujen automaattista käsittelyä ja vauhdittaa julkishallinnon siirtymistä automatisoituun taloushallintoon. Uuden verkkolaskuformaatin käyttöönotto onkin edennyt kunnissa ja kuntayhtymissä hyvin ja moni on jo saanut tehtävän valmiiksi.

Asiakkaat mukana ohjelmistokehityksessä

Ohjelmistokehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa, asiakkaiden tarpeista

Ohjelmistotarjonnan kasvaessa ja kehittyessä asiakkaiden kuuntelemisesta on tullut entistä tärkeämpää. Ilman avointa ja aktiivista keskusteluyhteyttä järjestelmien uusissa ominaisuuksissa ja päivityksissä voidaan mennä väärään suuntaan. Me Visma Publicilla olemme on jo pitkään olleet asiakkaidemme pulssilla ja kuunnelleet heidän tuotekehitysehdotuksiaan muun muassa Tutka käyttötapakartoituksen kautta.

Wintime kehitys asiakkaiden kanssa, Winnerit-yhteisö

Winnerin on helppo hymyillä – Wintimen kehitystä johdetaan asiakkaiden tarpeista

Wintime on tukenut ja tehostanut suomalaisten organisaatioiden taloushallintoa eri sukupolvien tuoteperheillä jo useiden vuosikymmenten ajan. Näihin vuosiin on alan muuttuessa ja kehittyessä kuulunut monenlaisia päivityksiä ja muutoksia, myös järjestelmän toimitustavan näkökulmasta, joista merkittävin lienee siirtyminen omakoneympäristöstä täysin pilvipohjaiseksi SaaS-ratkaisuksi.