Itä-Savon sairaanhoitopiiri asiakastarina

Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä palkanlaskennan eri vaiheet hoituvat sujuvasti Personec F:llä. 

Palkkahallinto on yksi organisaation tärkeimmistä tukitoiminnoista. Palkkojen on tultava ajallaan ja oikein laskettuna. Erityisesti moniammatillisella SOTE-sektorilla tämä aiheuttaa haasteita. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä luotetaan palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto Personec F:ään

Palkanlaskennan haasteena monien eri ammattiryhmien sopimukset

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on laskettu Personec F:llä palkkoja jo kahdeksan vuoden ajan.

”Kun silloin kilpailutimme palkkahallinnon järjestelmät haimme ratkaisua, joka tukee monia eri ammattiryhmiä ja jolla on pitkälle tähtäävät kehitysnäkymät”, kertoo Kaija Lappalainen Itä-Savon sairaanhoitopiiristä.

”Personec F on osoittautunut luotettavaksi ja varmaksi. Ohjelmisto vastaa hyvin myös tulevaisuuden tarpeisiin.”

Kaija Lappalainen, Henkilöstöpäällikkö, Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän – Sosterin – palkkahallinnossa lasketaan koko Sosteri-organisaatioon kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palkkoja. Palkansaajia on 1500 ja palkkalaskelmia kertyy kuukausittain noin 3000. Sosterin omistajakuntia ovat Savonlinna (sis. Kerimäki ja Punkaharju), Enonkoski ja Sulkava. Toimipisteitä on Savonlinnan kaupungin lisäksi ympäristökunnissa ja palkansaajia usean eri kunnan alueella.  

”Järjestelmän pitää pystyä tukemaan organisaation tarpeita ja reagoimaan nopeasti niin lakisääteisiin kuin sopimuskohtaisiin muutoksiin huomioiden moniammatillinen henkilökunta”, toteaa Lappalainen. 

Sähköisillä itsepalveluilla vähennetty radikaalisti paperinpyöritystä

ISSHP:ssä on käytössä Personec F ESS (”Essi”), jolla työntekijät ja viranhaltijat ilmoittavat kaikki palvelussuhteen keskeytykset sähköisesti.  

”Manuaalisten työvaiheiden poisjääminen on vähentänyt radikaalisti paperinpyöritystä ja säästänyt myös työaikaa. Se lisää myös tiedon oikeellisuutta ja ajantasaisuutta, kun tieto kulkee sähköisesti suoraan palkanlaskentaan”, jatkaa Lappalainen. 

Varauduttava myös tulevaisuuden vaateisiin

SOTE-sektori on vääjäämättä muutoksen edessä ja tähän on varauduttava myös palkkahallinnossa. 

”SOTE-rakenteiden uudistuessa myös palkkajärjestelmän pitää mukautua joustavasti uusiin rakenteisiin. Muutokset ovat helpompia palkkahallinnossa, kun samassa järjestelmässä pystytään hoitamaan useiden organisaatioiden palkanlaskenta samanaikaisesti. Lisäksi asioita pystytään mittaamaan paremmin, kun tiedot ovat samassa järjestelmässä”, toteaa Lappalainen. 

Palkkajärjestelmän pitää tukea raportointivelvoitteita ja integroitua muihin järjestelmiin

Kuntatyönantajalla on paljon velvoitteita tuottaa erilaisia raportteja sidosryhmille. 

”Personec F:stä saamme helposti ja nopeasti esimerkiksi henkilöstötilinpäätökseen vaadittavat asiakirjat kuten vuosityöajan ja henkilötyövuodet. Personec F:ssä on valmiit liittymät mm. Kevalle, Kelalle, Verohallinnolle ja Tilastokeskukselle. Lisäksi olemme kokeneet erittäin hyvänä ja kustannuksia säästävänä asiana monet valmiit liittymärajapinnat muihin SOTE-sektorin käyttämiin järjestelmiin”, kiteyttää Lappalainen. 

Asiakkaan hyödyt

  • Manuaalisten työvaiheiden poisjääminen säästää työaikaa sekä lisää tiedon oikeellisuutta ja ajantasaisuutta 

  • Henkilöstötilinpäätökseen vaadittavat asiakirjat ovat helposti ja nopeasti saatavilla Personec F:stä 

  • Personec F:n valmiit liittymärajapinnat muihin SOTE-sektorin järjestelmiin tuovat kustannussäästöjä.  

Arrow.gif

Monipuolinen palkkahallinnon järjestelmä kaikenkokoisille kunnallisille organisaatioille

Personec F on monipuolinen ja joustava palkkahallinnon ohjelmisto, joka sopii hyvin erilaisille ja erikokoisille kunnallisille organisaatioille. Personec F:lle on tunnusomaista korkea automaatioaste ja joustavuus, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin niin lakisääteisiin kuin asiakas- ja sopimuskohtaisiin muutoksiin. Palkanlaskentaohjelma integroituu reaaliaikaisesti itsepalveluosuuteen, missä voidaan hoitaa henkilö-, sopimus- ja organisaatiotietojen ylläpito sekä lomien ja poissaolojen hallinta. Henkilö- ja sopimustiedot ovat hyödynnettävissä myös muissa Visma Publicin henkilöstöhallinnon ratkaisun moduuleissa. 

Haluatko kuulla lisää Personec F:stä?

Minua kiinnostaa

Asiantuntijamme palvelevat sinua niin ohjelmistojen hankinnassa ja käytössä, kuin kehittämisessäkin.

Tuki
Tukipyynnöt pääkäyttäjän toimesta Communityyn:
Visma Public Community »

Laskutus
finance.puf@visma.com

Yhteystiedot
Visma Publicin yhteystiedot »

 

Ota yhteyttä - Visma Public Oy