Ammattiliitto Pro asiakastarina

Ammattiliitto Pro

eTaika on koulutusten hallinnan työkalu, joka kehittyy yhdessä ammattiliiton mukana.

Kirjoitus on julkaistu 9.10.2020. Se julkaistaan uudestaan Visman sivuilla eTaikan siirryttyä osaksi Visma Publicia vuonna 2021.

Ammattiliitto Prolla ilmeni tarve hallita paremmin järjestämiään koulutuksia ja muita jäsentapahtumia. eTaika-ohjelmiston ominaisuudet vaikuttivat sopivan hyvin Pron koulutukselliseen ja oppimista edistävään toimintaympäristöön. 

Tiivis kehitysyhteistyö loi pohjan toimivalle ohjelmistolle

Pron tehtävänä on edistää jäsentensä ja aloille kouluttautuvien toimeentuloa, hyvinvointia sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tässä tehtävässä olennaisessa roolissa on koulutusten järjestäminen. Pro haluaa kehittää koulutustensa kautta mm. jäsentensä työnhakutaitoja ja työssä jaksamista. eTaika-ohjelmisto tarjosi ominaisuudet, joiden avulla koulutuksia pystytään hallinnoimaan aiempaa paremmin ja tehokkaammin.

Prossa koulutuspäällikkönä toimiva Tiina Kiuru kantoi vastuuta eTaikan hankinnasta sekä sen käyttöönoton läpiviennistä.

”Yhteistyömme alkoi tiiviin kehitystyön merkeissä. Kerroimme eTaikan yhteyshenkilölle tarpeistamme ja toiveistamme ohjelmistoa kohtaan sekä toimitimme heille omia materiaalejamme. eTaika teki tarvekartoituksensa pohjalta ehdotuksensa meidän toimintamme erityispiirteitä palvelevasta ratkaisusta”, kuvailee Kiuru.

”Yhteyshenkilömme eTaika-ohjelmiston käyttöönotossa olivat meihin alusta asti aktiivisesti yhteydessä. Vaihdoimme ajatuksiamme ja teimme paljon testaustyötä. Ohjelmisto tehtiin meille sopivaksi niin toiminnallisesti kuin visuaalisestikin. Koen, että heidän kanssaan oli mutkatonta tehdä yhteistyötä”, toteaa Kiuru.

”Koin, että tarpeitamme kuunneltiin, ja eTaika osoittautuikin hyvin räätälöitäväksi ohjelmistoksi.”

Tiina Kiuru, Koulutuspäällikkö, Ammattiliitto Pro

Varsinaiseen käyttöönottoprojektiin kului aikaa noin 5 kuukautta. Ohjelmisto otettiin käyttöön joulukuussa 2019, joka oli hyvä aloitusajankohta Pron seuraavana keväänä järjestämiä koulutuksia ajatellen.

Yhteinen taival jatkuu

Tähän mennessä Pro on hyödyntänyt eTaikaa koulutustensa ja muiden jäsentapahtumiensa hallinnassa, tilaisuuksien ilmoittautumisissa sekä esimerkiksi koulutusten osallistujamäärän seurannassa.

”Tulevaisuudessa tulemme hyödyntämään eTaikaa jäsentemme oppimispolun hallinnassa ja edistämisessä. Haluamme tuoda jäsenillemme tietoa heidän osaamistaan täydentävistä koulutuksista, ja tässä eTaikalla tulee olemaan tärkeä rooli”, kertoo Kiuru.

”Haluan antaa kiitokseni eTaikan väelle! He ovat osoittaneet auttamishalua ja innovatiivisuutta. eTaika-ohjelmistoa kuvailisin helposti muokattavaksi, notkeaksi ja koko ajan kehittyväksi. eTaika on saanut Pron ihmiset mukaan kehitystyöhön, ja uusia oivalluksia syntyy meillä edelleen. Kehitystyö jatkuu! Loppukäyttäjille ohjelmisto on ollut selkeän oloinen ja helppo käyttää”, tiivistää Kiuru.

Asiakkaan hyödyt

  • Asiakkaan toiminnan erityispiirteitä palveleva ratkaisu kehitettiin tiiviissä yhteistyössä tarvekartoituksen pohjalta.

  • eTaika-ohjelmiston avulla hoituu sekä tapahtumien että koulutusten hallinta, ilmoittautuminen ja osallistujamäärien seuranta.

goal (1).png

Haluatko kuulla lisää eTaikasta?

Minua kiinnostaa

Asiantuntijamme palvelevat sinua niin ohjelmistojen hankinnassa ja käytössä, kuin kehittämisessäkin.

Tuki
Tukipyynnöt pääkäyttäjän toimesta Communityyn:
Visma Public Community »

Laskutus
finance.puf@visma.com

Yhteystiedot
Visma Publicin yhteystiedot »

 

Ota yhteyttä - Visma Public Oy