Ennen maksamisessa käytettiin esimerkiksi postiennakkoa tai annettiin tilinumero ostoksen yhteydessä. Onneksi nykyään on olemassa reaaliaikainen verkkomaksaminen. Kokosimme tähän artikkeliin tärkeimmät kohdat, mitä verkkomaksamisesta tulisi tietää.

Mitä tarkoittaa verkkomaksaminen?


Verkkomaksamisessa maksetaan digitaalisilla maksutavoilla verkossa. Verkkomaksaminen voi tapahtua monilla eri välineillä, kuten puhelimella tai tietokoneella. Pääsääntönä verkkomaksamisessa on se, että maksaminen todella tapahtuu verkossa, eli maksutapahtuma toteutetaan etämaksamisena, eikä kasvokkain, kuten kivijalkaliikkeessä.

Suomessa verkkomaksamisessa käytetään erityisesti suoria tilisiirtoja, jotka tapahtuvat verkkopankkipainikkeiden kautta. Kun katsotaan taas maailman suosituinta verkkomaksamisen maksutapaa, niin huomataan korttimaksujen ja korttimaksujen johdannaisten, kuten mobiilimaksutapojen, suosion suuruus. Eri maksutavoilla on tietenkin erilaiset maksamisen polut, mutta kaikkia verkkomaksutapoja yhdistää reaaliaikainen maksaminen verkossa.

Verkkomaksupalvelu helpottaa verkkomaksamista

Verkkomaksupalvelu on palvelu, joka välittää verkkomaksuja. Verkkomaksupalvelu on suunnattu verkkokauppiaalle tai yrittäjälle, joka tarvitsee sähköiset maksutavat esimerkiksi mobiiliapplikaatioon tai muuhun taustajärjestelmään. Verkkomaksupalvelua voivat siis hyödyntää myös muut kuin ns. perinteiset verkkokaupat. Kaikissa tapauksissa yrittäjä ei tarvitse edes mitään järjestelmää. Yrittäjä voi verkkomaksupalvelun kautta lähettää asiakkaalleen maksulinkin, josta asiakas pääsee maksamaan yrittäjän tarjoaman palvelun tai laskun. Verkkomaksupalveluksi mielletään Suomen markkinassa Visma Payn kaltaiset palvelut. Visma Pay yhdistää yhdelle sopimukselle useat eri verkkomaksutavat kauppiailleen.

lamppu_png_118x124.png

Mitä verkkokauppiaan tulisi tietää verkkomaksamisesta?

Verkkomaksamisella on iso merkitys verkkokauppiaan liiketoiminnassa. Verkkokauppiaan tulisi ottaa selvää verkkomaksamiseen liittyvistä asioista, kuten turvallisuudesta. Verkkomaksamisen voi ulkoistaa esimerkiksi Visma Payn kaltaiselle kumppanille, jolloin kumppani huolehtii myös verkkomaksamisen turvallisuudesta. Verkkokauppiaalle onkin usein hyödyllistä ulkoistaa verkkomaksupalveluntarjoaja ja ulkoistaminen tuo usein useita eri etuja. Etuja ovat turvallisuuden lisäksi esimerkiksi maksujen nopea käsittely ja laaja maksutapavalikoima.

Verkkomaksujen ulkoistaminen ja verkkokauppiaan muistilista

Mitä jokaisen tulisi tietää verkkomaksamisen turvallisuudesta?

Verkossa piilee vaaraa huijatuksi tulemisesta. Tämän vuoksi jokaisen tulisikin tietää, mitä maksuvälineitä itsellä on käytössä ja mitä maksuvälineitä on käyttänyt. On helpompaa maksaa turvallisesti verkossa, kun ymmärtää mitä maksuvälineitä voi hyödyntää ja millaisten maksunvälittäjien kautta. Maksukortteihin on myös hyvä asettaa rajoituksia, kuten esimerkiksi maantieteelliset rajat. Näin pystyy minimoimaan riskit.

 Tutustu lisää maksamisen turvallisuuteen

Verkkomaksamisen sanasto

AIS

AIS eli Account Information Service viittaa maksupalveludirektiivi PSD2:n mukaiseen palveluun, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien pääsyn asiakkaiden pankkitilin tietoihin ja tapahtumatietoihin. AIS kuvaa itse palvelua, joka tarjoaa laajennettuja taloudellisia tietoja ja palveluita. 

AISP

AISP eli Account Information Service Provider puolestaan viittaa itse palveluntarjoajaan, joka tarjoaa Account Information Services (AIS) -palveluja. AISP on yritys, organisaatio tai palveluntarjoaja, jolla on lupa ja valtuudet toimia kolmantena osapuolena, joka saa pääsyn asiakkaiden pankkitilin tietoihin ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja.

CIT

Customer Initiated Transaction eli “asiakkaan toimesta aloitettu maksutapahtuma”. CIT liittyy tokenisoituun korttimaksamiseen. CIT maksutapahtumassa asiakas aloittaa maksun suorittamisen kauppiaalle tai palveluntarjoajalle omasta aloitteestaan. Tämä tarkoittaa, että maksu tapahtuu asiakkaan toiminnan seurauksena, kuten ostoksen tekemisen, tilauksen vahvistamisen tai laskun maksamisen yhteydessä.

Katevaraus

Authorization hold, on maksukortilla tehtävä väliaikainen varaus, joka tehdään ennen varsinaisen maksun suorittamista. Katevarauksen voimassaoloaika vaihtelee suuresti kortinmyöntäjien välillä. Katevaraus on yleinen käytäntö erityisesti korttimaksuissa hotelleissa, autovuokraamoissa, ravintoloissa ja muissa palveluyrityksissä.

Maksupalveludirektiivi

Direktiiveillä säädetään tavoitteista, jotka kaikkien EU-maiden on toteutettava. Maat saavat kuitenkin itse päättää laeista, joilla nämä toteutetaan. Suomessa maksupalvelulailla on toteutettu EU:n maksupalveludirektiivien asettamia vaatimuksia.

Tutustu lisää maksupalveludirektiiviin >>

MIT

Merchant Initiated Transaction eli “kauppiaan toimesta aloitettu maksutapahtuma”. MIT liittyy tokenisoituun korttimaksamiseen. MIT maksutapahtumassa kauppias tai palveluntarjoaja aloittaa maksun veloittamisen asiakkaalta ilman välitöntä asiakkaan toimintaa. Tämä tarkoittaa, että maksu suoritetaan kauppiasyrityksen aloitteesta ennalta sovitun suostumuksen perusteella.

Open banking

PSD2 maksupalveludirektiivin mukana tullut termi. Eurooppalaisten pankkien tulee avata rajapintojaan kaikkien käytettäväksi. PSD2 maksupalveludirektiivin myötä tämäkin tuli pakolliseksi. Open bankingin tavoitteena on edistää innovaatiota, parantaa palvelujen laatua ja tarjota asiakkaille parempia taloudellisia ratkaisuja. Se pyrkii avaamaan pankkien perinteisesti suljetut järjestelmät ja luomaan yhteistyömahdollisuuksia pankkien ja kolmansien osapuolien välillä taloudellisen ekosysteemin kehittämiseksi.

PIS

Payment Initiation Service, pankkien tarjoama maksutoimeksiantorajapinta. PIS on maksupalveludirektiivi PSD2:n mukainen palvelu, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien tarjoamat maksujen käynnistämispalvelut. PIS-palvelun avulla asiakas voi aloittaa maksutapahtuman suoraan omalta pankkitililtään kolmannen osapuolen sovelluksen tai verkkopalvelun kautta.

PISP

Payment Initiation Service Provider, maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja. PISP on yritys, organisaatio tai palveluntarjoaja, joka tarjoaa PSD2-direktiivin mukaista Payment Initiation Service (PIS) -palvelua. PISP:llä on lupa ja oikeus käynnistää maksutapahtumia asiakkaiden puolesta suoraan heidän pankkitileiltään kolmannen osapuolen sovellusten tai verkkopalvelujen kautta.

PSD2

Payment Services Directive 2, maksupalveludirektiivi. PSD2 on Euroopan union maksupalveludirektiivin päivitetty versio ja liittyy maksupalvelulain uudistukseen myös Suomessa. PSD2:n tavoitteena on luoda yhtenäiset pelisäännöt ja standardit maksupalveluiden tarjoamiselle EU:n alueella. Se pyrkii edistämään avoimuutta, turvallisuutta ja kilpailua maksualalla sekä tarjoamaan kuluttajille parempia maksuvaihtoehtoja ja suojaa.

Tutustu lisää finanssivalvonnan sivuilta >>

Request to Pay

R2P on maksupalvelujen käsite, joka viittaa maksunpyyntöön tai maksun aloittamiseen, joka tehdään maksun vastaanottajan aloitteesta. Se tarjoaa käytännön mekanismin, jossa laskun tai maksupyynnön saaja voi pyytää maksun suorittamista toiselta osapuolelta. Esimerkiksi mikäli lähetetään maksulinkki tai maksupyyntö asiakkaalle niin, ettei hän ole paikalla itse tilanteessa. Verkkokaupassa tämä toimintamalli voisi näkyä niin, että asiakas antaa tilinumeronsa tai puhelinnumeronsa ja verkkokauppa lähettää maksupyynnön asiakkaalleen ja asiakas hyväksyy sen verkkopankistaan.

SCA

Strong Customer Authentication, kattotermi vahvalle tunnistautumiselle. SCA vaaditaan maksutapahtumien yhteydessä PSD2-direktiivin (Payment Services Directive 2) mukaisesti. SCA on menetelmä, joka vahvistaa asiakkaan henkilöllisyyden vahvasti ja auttaa suojaamaan maksutapahtumissa petoksilta.

SEPA Request to Pay

SEPA Request to Pay on maksupalvelujen käsite, joka viittaa maksunpyyntöön tai maksun aloittamiseen SEPA-maksualueella. SEPA (Single Euro Payments Area) on euroalueen sisäinen maksualue, joka helpottaa euroalueella tapahtuvia rahansiirtoja yhtenäisten sääntöjen ja standardien avulla.

SEPA Request to Pay -käsite perustuu SEPA-maksualueen yhtenäisiin sääntöihin ja standardeihin, joiden tarkoituksena on helpottaa maksuliikennettä euroalueella. SEPA Request to Pay mahdollistaa maksun vastaanottajille tehokkaan tavan lähettää maksunpyyntöjä SEPA-yhteensopivilla maksutavoilla ja tarjoaa maksun suorittajille joustavuutta maksujen hyväksymisessä ja suorittamisessa SEPA-maksualueella.

Toistuvaisveloitukset

Toistuvaisveloitukset ovat maksutapahtumia, jotka suoritetaan säännöllisesti ennalta määritellyin väliajoin. Toistuvaisveloituksissa asiakas voi antaa suostumuksensa säännöllisten maksujen tekemiseen ensimmäisellä veloituskerralla. Suostumuksen jälkeen veloitus tapahtuu jatkossa ilman manuaalista maksutietojen syöttöä. Veloitus tapahtuu Visma Payn rajapinnassa tokenisoiduilla korteilla.

Transaktio

Maksutapahtuma, jossa on käytetty jotakin maksutapaa.

3DS

3D Secure on vahvan tunnistautumisen protokolla. Protokolla tarjoaa lisäsuojaa verkkokauppojen maksutapahtumille. 3DS on kehitetty tarjoamaan lisätunnistusvaihe korttimaksuille ja vähentämään petollisten maksutapahtumien määrää.

vismalogo.png

 

Visma Payments Oy

Myynti palvelee arkisin 8-16: 09 3154 2030

Asiakaspalvelu palvelee arkisin 9-16: 09 3154 2037

helpdesk@vismapay.com

Sopimusasiat: compliance@vismapay.com