ERP-järjestelmän opas

Lataa opas: ERP järjestelmän vaihtajan opas

Opas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamista harkitseville yrityksille

Toiminnanohjausjärjestelmä on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä, jota tarvitaan kannattavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Ideaalitilanteessa toiminnanohjausjärjestelmä on koko yrityksen toiminnan ydin, jonka avulla eri osastot ja niiden prosessit saadaan yhdistettyä yhdeksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Kun yrityksellä on ollut sama järjestelmä käytössään useiden vuosien ajan, eivät ohjelmiston ominaisuudet välttämättä enää tue muuttuneen organisaation tarpeita. Tämän seurauksena järjestelmän käyttö vähenee ja tiedot siirtyvät helposti yksittäisiin Excel-tiedostoihin, jolloin tieto ei enää kulje osastolta toiselle ja toiminnan teho laskee. Tällaisessa tilanteessa toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen on oikea ratkaisu.

Tämä opas on kirjoitettu nykyisen toiminnanohjausjärjestelmänsä vaihtoa harkitseville yrityksille. Oppaassa käydään läpi ERP-järjestelmän vaihtoprosessi aina projektiin valmistautumisesta onnistuneeseen käyttöönottoon asti.