Visma.net asiakkaat

Visma.net asiakkaat


Nespresso

Nespresso Business Solution etsi dyynaamista ja muutoksiin mukautuvaa toiminnanohjausjärjestelmää, joka olisi integroitavissa Salesforceen ja muihin käytössä oleviin järjestelmiin.

Timik Medical

Timik Medical päätti modernisoida IT-järjestelmänsä ja etsi pilvipalvelua taloushallinnon ja logistiikan hallintaan. Tarpeena oli ratkaisu, joka tukisi yrityksen kunnianhimoisia kasvutavoitteita.

«Pyrimme vähentämään raportointiin ja hallintotehtäviin kuluvaa aikaa integroimalla kaikki pilvipohjaiset järjestelmämme. Olemme tyytyväisiä Visma.netin ja Salesforcen väliseen integraatioon.»

LG Interiør

LG Interior etsi ratkaisua, jossa yhdistyisivät taloushallinnon ja logistiikan palvelut. Lisäksi ratkaisun haluttiin integroituvan olemassa olevaan verkkokauppaan ja tuovan tehoa sisäisiin prosesseihin automaation avulla.


Pirkanmaan musiikkiopisto

Pirkanmaan musiikkiopistolla käytössä ollut palkanlaskentaohjelma tuli tiensä päähän ja uusi ratkaisu oli saatava käyttöön nopeasti. Koska opetusalan palkanlaskentaperusteet voivat vaihdella hyvinkin paljon, vaadittiin ohjelmalta joustavuutta.

«Selkein hyöty Visma Payrollissa on ollut sähköinen palkkaerittely. Palkansaajat saavat oman palkkaerittelynsä sähköpostiin salasanalla suojattuina. Työaikaani säästyy joka kuukausi arviolta 1,5–2 tuntia, kun minun ei enää tarvitse laittaa palkkaerittelyitä kirjekuoriin sekä jakaa tai postittaa niitä.»