Pääkäyttäjille

Käytössäsi on aina tuorein Visma.net Expense versio.
Automaattinen viranomaisraportointi ja selkeät prosessit helpottavat työtäsi.

Kiinnostuitko, ota yhteyttä!

Automaattinen viranomaisraportointi ja selkeät prosessit helpottavat työtäsi

Ei päivityshuolia

Visma.net Expense matka- ja kululaskujärjestelmä on pilvipalvelu, joten käytössäsi on aina uusin ohjelmistoversio. Ohjelmistoon liittyvät tiedotteet, ohjeet ja vinkit ovat käytettävissäsi Visma Community asiakassivustolla sekä järjestelmän käyttöliittymässä.

Käytössäsi on aina uusin ohjelmaversio

Ajantasaisuus

Käytössäsi on aina uusin ohjelmaversio. Verohallinnon hyväksymien verottomien matkakustannusten korvauslajit ja viralliset hinnat päivitetään ohjelmaan automaattisesti. 

Viranomaisraportointi

Viranomaisraportointi

Visma.net Expense lähettää ilmoitukset verottomista korvauksista automaattisesti rajapinnan kautta Tulorekisteriin heti maksatuksen jälkeen.

Selkeät prosessit

Selkeät prosessit

Tapahtumat siirtyvät prosessin edetessä joustavasti vaiheesta toiseen. Laskun tilat muuttuvat sitä mukaa kun käsittely etenee.

Katso video Visma.net Expensen pääkäyttäjätoiminnoista

Usein kysytyt kysymykset pääkäyttäjä-
toiminnoista

Millaisia käyttäjärooleja Visma.net Expensessä on?

Esimerkiksi peruskäyttäjä-, hyväksyjä- ja pääkäyttäjärooleja.

Voinko käyttää Visma.net Expenseä useammassa eri yrityksessä?

Kyllä, käyttäjätunnus linkitetään rooleihin ja oikeuksiin. Yksittäinen käyttäjä voi olla esim. matkalaskujen hyväksyjä useammassa eri yrityksessä.

Katso video Visma.net Expensen pääkäyttäjätoiminnoista