Fivaldi on tietoturvallinen ohjelmisto

Hyvästä tietoturvasta huolehtiminen on keskeinen osa Fivaldin ohjelmistokehitystä ja palveluita. Asiakkaidemme tietojen suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää ja tietoturvaosaamisemme on erittäin korkealla tasolla. Sinun ei tarvitse huolehtia tietoturvasta tai tietojesi säilyvyydestä, vaan voit rauhassa keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen.

Fivaldin tietoturva

Fivaldin tietoturva pohjautuu Visma-konsernin omaan tietoturvaohjelmaan. Fivaldin palvelutuotantoon käytetään Visman omia palvelinsaleja Oslossa sekä Amazon Web Services -pilvialustaa Frankfurtissa.

 • Konesalien toiminnot täyttävät ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 sertifikaatit.
 • Palvelu on 24/7 valvonnassa, joten saavutettavuuteen liittyvän kriittisen vian selvitystyöt aloitetaan heti.
 • Tietokanta synkronoidaan jatkuvasti toiseen konesaliin, josta se on ongelmatilanteissa nostettavissa aktiiviseksi.
 • Tietokannasta otetaan varmistuksia säännöllisin väliajoin. Varmistukset ajetaan nauhavarmistuksella levyjärjestelmästä pidempään säilytykseen.
 • Uudemmat Fivaldin sovellukset sijoitetaan Amazon Web Services -alustalla toimivaan pilvipalvelualustaan moderneimpia tekniikoita hyödyntäen.
 • Käytämme Euroopassa sijaitsevia AWS-palveluita (Frankfurt)

Visma Fivaldi on asiakkaan käytössä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä lukuun ottamatta huolto- ja päivitystöistä johtuvia katkoja. Näistä tiedotetaan asiakaskunnalle aina etukäteen hyvissä ajoin.

Datan tallennus

Sovellus tallentaa käyttäjän tekemät muutokset tietokantaan, jossa ne pysyvät muokattavissa niin kauan kunnes tiedot manuaalisesti poistettaisiin tai asiakkuus poistuisi. Tietokanta sisältää kaikkien asiakkaiden datan.

 • Tietokannan varmuuskopiointi hoidetaan siten, että koko tietokanta synkronoidaan jatkuvasti toiselle, eri palvelinsalissa olevalle levyjärjestelmälle.
 • Levyjärjestelmästä otetaan säännöllisellä rotaatiolla varmistukset, jotka ajetaan pidempää säilytystä varten nauhalle.
 • Muutamien päivien ajalta varmistukset ovat palautettavissa aktiivisessa levyjärjestelmässä. Tätä vanhempi data on palautettavissa nauhoilta muutaman kuukauden ajalta.
 • Kirjanpidollisessa mielessä Fivaldi toimii oletuksena vain ”aktiivisena arkistona”, jossa tieto on muokattavissa ja asiakkaan on itse syytä huolehtia pysyvämmästä arkistoinnista.
 • Suositeltavaa on käyttää Fivaldin arkistointi -moduulia, jolla voidaan toteuttaa yrityksen lakisääteiset arkistointitarpeet.


Tuleva tietoturvakehitys

Olemme valmistelemassa uuden Oracle Cloud Infrastructure -pilvialustan (OCI) käyttöönottoa parantaaksemme palvelun toimivuutta sekä taataksemme sen suorituskyvyn, luotettavuuden ja skaalautuvuuden myös tulevina vuosina. Palvelu sijaitsee fyysisesti Frankfurtissa.

 • Fivaldin tietokanta ja sovelluspalvelimia tullaan sijoittamaan OCI ympäristöön. Lue lisää
 • OCI:ssa kaikki asiakasdata säilytetään salattuna, ja salausavaimiin sekä sovellusten ajoympäristöön on pääsy ainoastaan nimetyillä ylläpitäjillä ja tunnistetuilla sovelluksilla. 
 • OCI täyttää seuraavat sertifikaatit / standardit:
  • ISO: 9001, 27001, 27017, 27018, 20000-1
  • AICPA SOC: SOC1, SOC2, SOC3
  • CSA: Level 2

 

Liity tyytyväiden asiakkaiden joukkoon 678x452.png

Lue lisää tietoturvasta

Olemme keränneet yhteen mahdollisimman kattavasti tietoa tietoturvasta ja yksityisyydensuojasta Visma Trust Centreen.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset Fivaldin tietoturvasta