Tilitoimistojen liiketoimintamalli muuttuvassa maailmassa

Lataa opas: Tilitoimistojen liiketoimintamalli muuttuvassa maailmassa

– näin käännät toimintaympäristön haasteet mahdollisuuksiksi

Tilitoimistot ovat strategisten valintojen edessä. Alati muuttuvat asiakastarpeet ja teknologia sekä vaatimukset yhä reaaliaikaisemmasta ja nopeammasta tiedosta ja päätöksistä asettavat paineita liiketoiminnan kehitykselle.

Aiemmin tilitoimiston tontti oli selkeä: asiakkaat ostivat tilitoimistoilta kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelua. Odotuksena oli, että asiat kirjataan ja toimitetaan sovitusti, ja sillä selvä. Nykyään tilitoimistoilta odotetaan uudenlaisia toimintamalleja, konsultoivaa otetta ja proaktiivista yhteistyötä asiakkaan kanssa.

Oppaan ensimmäisessä osassa käymme läpi toimintaympäristöä, jossa 2020-luvun alun tilitoimistot luovivat. Toinen osa keskittyy pohtimaan, miten tilitoimistojen liiketoimintaa kannattaa kehittää, jotta olosuhteista syntyy uusien haasteiden sijaan uusia mahdollisuuksia.