Lataa opas: Miten ja miksi tilitoimistojen pitäisi muuttaa liiketoimintamalliaan?

Tilitoimistot ovat sopeuttamassa toimintaansa muuttuvien markkinoiden mukaiseksi, ja sen vuoksi ne ovat strategisten valintojen edessä. Toimintaan kohdistuu paineita johtuen muuttuvista asiakastarpeista ja merkittävistä teknisistä kehitysaskeleista. Asioita on lähestyttävä eri tavalla ja uusia työskentelytapoja on kehitettävä. Pilvipalvelu antaa ohjakset takaisin kirjanpitäjän käsiin; hän toimii sekä valmentajana, projektipäällikkönä että neuvonantajana.

Uusi työskentelytapa vaatii ottamaan käyttöön liiketoimintamallin, joka mahdollistaa entistä läheisemmän yhteistyön tilitoimistojen ja asiakkaiden välillä. Koska hallinta pysyy tilitoimistoilla, voidaan sitä pitää kirjanpitäjäkeskeisenä mallina. Tässä oppaassa tarkastellaan uuden liiketoimintamallin toimintaa ja etuja.