Kasvuyrityksen määritelmä on yksinkertainen: se on kasvukautensa alussa vähintään 10 henkilöä työllistänyt yritys, jonka henkilöstömäärän keskimääräinen, vuosittainen kasvu ylittää 20 prosenttia. Mutta miten näin vauhdikas yrityksen kasvu kannattaa rakentaa, ja mitkä asiat vaikuttavat yrityksen kasvuun ja menestykseen?

Visma Fivaldin Kasvu360-podcastissa tunnetut yrittäjät, sijoittajat ja muut kasvun ammattilaiset keskustelivat Visma Softwaren toimitusjohtaja Tommi Laitisen kanssa siitä, mitä yrityksen kasvu vaatii, ja miten johtamisen ja yrittämisen eri osa-alueet voivat sitä kiihdyttää. 

Tästä jutusta löydät siis kootut vinkit siihen, mihin kiinnittää huomiota, kun suunnittelee yrityksen kasvuharppausta. Vinkkejä antavat Noora Fagerström, Mikko Seppä, Alf Rehn, Meri-Tuuli Laaksonen, Henri Alén ja Paula Roima.

Noora Fagerström: valitse liiketoiminnan mittarit yrityksen kasvun vaiheen mukaan

Enkelisijoittajana, Jungle Juice Barin perustajana ja Diili-ohjelman neuvonantajana tutuksi tullut Noora Fagerström johtaa mielellään numeroilla. Hän painottaa kuitenkin sitä, että liiketoiminnan mittarit tulee valita yrityksen tilanteen ja vaiheen mukaan. 

Mitä mittareiden valinta sitten tarkoittaa? Sitä, että liiketoiminnan alkuvaiheessa yrittäjä keskittyy seuraamaan sitä, että yritystoiminta lähtee pyörimään, ja tuote tulee asiakkaille tutuksi. Liiketoiminnan kasvaessa tulee myös mittareita päivittää. 

“Kun yritys on isompi, analysoidaan kaikkea paljon syvemmin. Seurataan euroja per tehty työtunti ja henkilöstön sekä asiakkaiden tyytyväisyys mitataan joka kuukausi.”

Noora itse sijoittaa kasvuhaluisiin yrityksiin, joilla on fokus myös kansainvälistymisessä. Yrittäjän palon ja kasvuhalun täytyy näkyä. Lisäksi Noora kehottaa miettimään myös sitä, millaista osaamista sijoittaja voi rahan lisäksi tuoda yritykseen.

Mikko Seppä: rakenna yrityksesi toiminta asiakkaan ympärille

Sarjayrittäjä Mikko Seppä on jo pitkään puhunut ostajan vallasta ja myynnin murroksesta: B2B-myynnin ja markkinoinnin ammattilainen tietää, miten sekä ostaminen että myyminen ovat siirtyneet verkkoon ja mitä se vaatii yrityksiltä.

Mikko kehottaa joka ikistä yrittäjää miettimään, myydäänkö omia palveluita siten, miten asiakkaat niitä haluavat ostaa. Itsepalvelu, helppo tiedonhaku ja verkko-ostaminen ovat arkipäivää jo kuluttajakaupassa, ja yritysmyynnissä kuljetaan tutkitusti samaan suuntaan. 

Kasvuyritykselle brändi on paitsi keino erottautua, myös avata ovia.

“Myyjä kyllä tietää, milloin brändi on hyvä. Kun joutuu tekemään kylmäsoiton, niin siihen vastataan. Asiakas ymmärtää, mitä yritys tekee ja miten se on parempi kuin kilpailijansa. Myyjän silmissä brändi onkin strategista positiointia.” 

Alf Rehn: johda kasvua eettisesti ja kunnioittaen

Johtamisen professori Alf Rehn muistuttaa, että johtajat kokevat usein epäonnistumisen pelkoa. Kun epäonnistuminen sitten tulee – ja kun, ei jos, sillä kukaan ei ole erehtymätön – on siihen suhtauduttava armollisesti. Rehn kehottaa myös katsomaan kollegojen, esihenkilöiden ja johtajien toimia ymmärtäen ja valmiina keskusteluun: usein huono päätös tai teko johtuu ymmärtämättömyydestä tai kokonaiskuvan puutteesta pahantahtoisuuden tai “huonouden” sijaan. 

Etenkin kasvun paineessa on muistettava myös ihmisten luontainen ylpeys ja odotus siitä, että jokaista kunnioitetaan. Nämä hyve-etiikan elementit eivät ole ainoastaan abstrakteja puheita, vaan esimerkiksi kunnioitus voi näkyä työpaikalla vaikkapa täsmällisenä palautteena. 

“Parhaat näkemäni johtajat kertovat hyvin selkeästi alaisilleen, että sinun pitäisi olla ylpeä tästä ja tästä. Että tämän teit todella hyvin ja ilman sitä me ei oltaisi saatu aikaan tätä.”

Meri-Tuuli Laaksonen: testaa palvelu ja prosessit tarkasti 

Aktiivista vanhuutta uudella tavalla edistävän Gubbe-palvelun perustaja Meri-Tuuli Laaksonen tietää, että palvelun skaalaaminen ja yrityksen kansainvälistäminen edellyttävät testattuja, toimivia prosesseja

Gubbe on kasvanut ensin Suomessa, laajentanut Ruotsiin, ja tähtää myös Ison-Britannian markkinoille. Jotta ulkomaille kasvaminen on mahdollista, yrityksen palveluiden ja prosessien sekä teknologian on oltava kunnossa. 

“Voi sanoa, että Ruotsi oli meidän ensimmäinen harjoituskappale, ja sen perusteella me ollaan tehty se playbook laajempaan kansainvälistymiseen.” 

Uudenlainen palvelu ja konseptin ymmärrettäväksi tekeminen vaatii myös markkinoinnilta paljon. Gubbe rakentaa tunnettuutta vahvalla, suunnitelmallisella PR:llä sekä mainonnalla somessa ja Googlessa.

Henri Alén: opi myymään liikeideasi innostavasti

Ravintola-alan moniottelija Henri Alénille yrittäjyyden ja yrityksen kasvun kaksi tärkeintä komponenttia ovat selvät: ne ovat asiakaskokemus ja merkityksellisyys. Alénin ravintoloissa asiakaskokemukseen ja tarinallisuuteen panostetaan yksityiskohtia myöten. Merkityksellisyys taas syntyy uskosta omaan konseptiin ja siihen, että henkilökunta ja asiakkaat kohtaavat yhteisen asian, tässä tapauksessa ruuan äärellä. 

Kaikki kuitenkin lähtee liikeideasta ja sen myymisestä. 

“Pitää pystyä hyvin tiiviisti kertomaan se oma idea muille ja katsoa resonoiko se muissa. Jos minä horisen jotain ideaa, joka minusta on tosi hyvä, mutta näen toisen silmistä että se ei kiinnosta yhtään niin tiedän, että se homma ei tule toimimaan. Se idea on saatava myytyä henkilökunnalle, jotka sitten myyvät sen asiakkaalle.”

Paula Roima: kasvu vaatii suunnitelmallisuutta, etenkin taloushallinnossa

KHT-tilintarkastaja, yrittäjänäkin toiminut Paula Roima korostaa talouden merkitystä yrityksen kasvussa. On tärkeää, että johdolla ja taloushallinnolla on joka päivä käytettävissään tieto siitä, missä mennään, ja että yrityksen taloutta suunnitellaan myös yli tilikausien. Tässä sähköisellä taloushallinnolla on kasvava rooli. 

Roima kehottaa ottamaan hyvän tilintarkastajan mukaan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Etenkin startupeissa rahoituksen tarpeen ennustaminen voi olla hankalaa, kun ei ole tietoa, milloin liiketoiminta lähtee kunnolla lentoon ja milloin liikevaihtoa saadaan aikaiseksi. 

Yritystoimintaan kannattaa osallistaa myös verotuksen ja yritysjuridiikan asiantuntijoita, jotka antavat apua ja tukea oman osaamisalueensa kysymyksissä.

Yrityksen talouden fiksu hoitaminen ja hyvin järjestetty taloushallinto on paras perusta kestävälle kasvulle.
Lue lisää yrityksen taloushallinnosta ja siitä, millaisin tavoin sen voi järjestää!

Lue lisää yrityksen taloushallinnosta