ValueFrame_logo.png

 

Visma Fivaldi

Järjestelmällä hoituu asiantuntijaliiketoiminnan asiakkuudenhallinta, työajanseuranta, projektihallinta, laskutus sekä raportointi. Integraation avulla tieto asiakkaista, myyntilaskuista sekä kustannuspaikoista liikkuu järjestelmien välillä.

 

Lue lisää

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi