22 Mar 2023
Financials

Visman vuosikertomus 2022: strategisen fokuksen ja ennätysinvestointien vuosi

Visma yhdisti kannattavan kasvun ennätysinvestointeihin vuonna 2022, mikä loi pohjan kestävälle johtajuudelle liiketoimintakriittisissä pilviohjelmistoissa.

Koko Visma-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 2,1 miljardia euroa, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. SaaS (Software as a Service) ja siihen liittyvien pilvipalvelujen liikevaihto muodosti 85 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2022, kun se vuonna 2021 oli 81 prosenttia. Koko vuoden käyttökate oli 587 miljoonaa euroa, kasvua 11 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Visma palvelee nyt yli 1,4 miljoonaa asiakasta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa, mikä on 26 prosenttia kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin järjestelmien läpi kulkee kuukausittain lähes 22 miljoonaa e-laskua ja 11 miljoonaa palkkalaskelmaa.

”Visma tekee jatkossakin sitä, mitä osaamme parhaiten. Rakennamme paikallisesti merkityksellisiä ja standardoituja pilviohjelmistoja, jotka automatisoivat hallinnollisia tehtäviä, yhdistävät dataa, pitävät yhteiskunnan toiminnassa ja antavat yrityksille niiden tarvitsemaa taloudellista varmuutta”, Visman toimitusjohtaja Merete Hverven kertoo.

Lataa vuosikertomus täältä >>

Helmikuussa Visma raportoi vuoden 2022 kasvuluvut Suomen liiketoimintojen osalta

Ennätysinvestointien vuosi

Vuoden 2022 aikana Visma myi IT-konsultointi- ja Cloud Infrastructure Services (CIS) -liiketoimintansa terävöittäen entisestään konsernin strategista painopistettä SaaS-palveluihin ja standardoituihin ohjelmistoihin. Visma sijoittaa kaupoista saadut tuotot uusiin kasvumahdollisuuksiin näillä ydinalueilla.

Lupaavien ohjelmistoyritysten ostaminen on olennainen osa Visman kasvustrategiaa, jonka avulla konserni voi laajentaa ja parantaa tuotetarjontaansa sekä nykyisillä että uusilla markkinoilla.

Yhteensä Visma osti 42 yritystä kahdeksasta maasta ennätyksellisen 1,1 miljardin euron yhteishintaan. Näihin kuuluivat konsernin ensimmäiset yritysostot Ranskassa ja Saksassa, jotka ovat Euroopan kaksi suurinta yritysohjelmistojen markkina-aluetta.

Vastatakseen asiakkaiden odotuksiin turvallisista, tehokkaista ja käyttäjäystävällisistä ohjelmistoista Visma investoi vuoden 2022 aikana myös kaikkien aikojen ennätysmäärän, 424 miljoonaa euroa, tuotekehitykseen. Tämä on lähes 21 prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta, mikä on ohjelmistoalan korkein.

Yksi tällainen investointi vuonna 2022 oli Visman yhdeksännen osaamiskeskuksen perustaminen Porton kaupunkiin, Portugaliin. Se toimii innovaatiokeskuksena esimerkiksi kyberturvallisuuden, tekoälyn ja tuotesuunnittelun aloilla.

”Sovellamme tekoälyä, koneoppimista ja datatiedettä asiakkaidemme tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen. Lisäksi tuotteiden yhdistäminen API-rajapintojen kautta on edelleen tärkeä fokusalue, jotta varmistamme saumattoman tietojen synkronoinnin asiakkaan järjestelmien välillä”, Hverven lisää.

Digitaalisen muutoksen aallonharjalla

Vaikka vuosi 2022 oli lisääntyneen taloudellisen epävarmuuden vuosi yrityksille ja kuluttajille, Visma näkee edelleen merkittävää kasvupotentiaalia kriittisissä pilviohjelmistoissaan.

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) mukaan vain 34 prosenttia EU:n yrityksistä käyttää pilviteknologiaa. DESI paljastaa myös merkittävän kuilun suurten yritysten ja pk-yritysten välillä digitaalisten perusratkaisujen, kuten ERP-ohjelmistojen, ja sähköisen kaupankäynnin käytössä.

Saavuttaakseen tavoitteensa, jonka mukaan 75 prosenttia yrityksistä ottaa käyttöön pilvi- ja muita kehittyneitä teknologioita vuoteen 2030 mennessä, EU on osoittanut 127 miljardia euroa digitaalisiin uudistuksiin ja investointeihin kansallisissa elpymis- ja palautumissuunnitelmissa.

Yli puolet tästä summasta on tarkoitus käyttää julkisten palvelujen ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, digitalisointiin. Näillä segmenteillä Visma on vakiinnuttanut johtavan aseman.

"Euroopan matka pilvipalveluiden käyttöön on vasta alkamassa, ja näemme jatkuvaa vahvaa kysyntää kriittisille ohjelmistoillemme, joiden avulla sekä julkinen että yksityinen sektori saavat käyttöönsä älykkäämpiä digitaalisia ratkaisuja ja lisäävät tehokkuutta”, Hverven sanoo.

2022 avainluvut (miljoonaa euroa)

2022 2021* Muutos
Liikevaihto 2 056    1 726 +19%
EBITDA 587 529 +11%
Nettotulot jatkuvista toiminnoista 161 58 178%

*Muokattu huomioiden IT-konsultointiliiketoiminnan ja Cloud Infrastructure Services (CIS) -liiketoiminta-alueen myynti

Lisätietoja:
Sanna Burton, brändi- ja viestintäjohtaja, Visma Finland Holding Oy, +358 50 322 5222

Visma
Visma on johtava liiketoimintakriittisten pilviohjelmistojen toimittaja, jonka liikevaihto oli 2,06 miljardia euroa vuonna 2022. Vismalla on 14 000 työntekijää ja 1,4 miljoonaa asiakasta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Rakennamme toimivampaa yhteiskuntaa yksinkertaistamalla ja automatisoimalla kaikenkokoisten yritysten ja organisaatioiden työtä.

Suomessa 1400 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaita sujuvoittamaan liiketoimintaansa.
www.visma.fi

Lehdistön yhteyshenkilö