Avoimet työpaikat

Rekrytointitietojärjestelmän REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Päivitetty 23.4.2015

1 Rekisterinpitäjä

Nimi

Suomen Visma-yhtiöt (Visma Enterprise Oy, Visma Consulting Oy, Visma Software Oy, Visma Services Oy, Visma Passeli Oy, Visma Solutions Oy, Visma Duetto Oy)

Osoite

Elielinaukio 5, 00100 Helsinki; Mannerheiminkatu 5, 53900 Lappeenranta; Pohjoisranta 11 F, 28100 Pori

Puhelinnumero

Visma Enterprise Oy 09 7510 6600
Visma Software Oy 010 756 20
Visma Services Oy 010 756 40
Visma Passeli Oy 010 756 3200
Visma Solutions Oy 010 778 3700

2 Yhteystaho rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Henkilöstöhallinto

Osoite

Elielinaukio 5, 00100 Helsinki

Puhelinnumero

010 756 20

3 Rekisterin nimi

Rekrytointitietojärjestelmä

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vastaanottaa ja käsitellä työhakemuksia ja niiden liitteitä sähköisesti.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää hakijoiden henkilötietoja, sekä liitteissä annettuja tietoja, kuten koulutus, työkokemus, kielitaito ja IT-taidot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat henkilötiedot perustuvat yksinomaan hakijan itsensä sinne tallentamiin tietokenttätietoihin ja liittämiin liitteisiin.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekrytointitietojärjestelmä on käytössä vain Suomessa. Hakijoiden tietoja luovutetaan vain rekrytointiprosessissa mukana oleville osapuolille, kuten palkkaavalle esimiehelle ja haastattelussa avustaville. Hakijoiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hakijoiden tietoja ei siirretä missään tapauksessa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Hakijoiden tietoja voidaan tarvittaessa tulostaa paperille, jolloin niitä säilytetään aina lukituissa kaapeissa ja huoneissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Hakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiprosessissa mukana olevat henkilöt. Järjestelmässä rajataan oikeuksilla nähdä hakijoiden tietoja.

Visma-yhtiöt noudattavat periaatteita, jotka koskevat hakijoiden yksityisyyden suojaa tietoverkossa, mikä suojaa hakijoiden Visma-yhtiöille luovuttamia tietoja. Visma-yhtiöt noudattavat tietojen käsittelyssä henkilötietolakia ja muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.