Esimerkkejä tehtävänkuvista

Meillä on tarjolla tehtäviä niin kokeneille asiantuntijoille kuin vastavalmistuneillekin.

Tehtäviä kokemuksen mukaan

Meillä Vismalla on tarjolla tehtäviä sekä jo kokeneille asiantuntijoille että opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Alla olevissa kuvauksissa kerrotaan, minkätyyppisiä työmahdollisuuksia meillä on kussakin kokemuskategoriassa ja kuinka niihin voi hakea.

Kokemusta omaavat asiantuntijat

Oletko jo viettänyt työelämässä useamman vuoden ja omaat vankan asiantuntijaosaamisen? Kaipaatko uusia työtehtäviä ja/tai uuden työympäristön? Koska olemme asiantuntijaorganisaatio, osaaminen on todella tärkeä kilpailutekijä meille ja siihen tarvitsemmekin alati tietotaitoaan ja verkostoaan kehittävän henkilöstön.

Asiantuntijat

Suurin osa työtehtävistämme on asiantuntijatyyppisiä tehtäviä. Meillä Vismalla voit työskennellä sekä hallinnollisissa, että asiakasrajapinnassa asiantuntijatehtävissä. Asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi System Developerin / Järjestelmäkehittäjän tehtävät.

Esimiehet ja johtajat

Vismalla työskentelevät esimiehet ovat usein monen vuoden työkokemuksen omaavia asiantuntijoita. Koulutamme esimiehiämme säännöllisesti sekä Visma-konsernin omien esimiesvalmennusten, että yhtiökohtaisen ohjelmien avulla. Esimiestehtävissä voit toimia esimerkiksi Support Manager / Asiakaspalvelutiimin esimiehenä.

Palkkaamme johtajamme sekä sisäisesti urapolkujen kautta, että ulkoisia rekrytointikanavia hyödyntäen. Johtajapositioissa toimivat henkilöt vastaavat tavallisesti kokonaisen yksittäisen osaston toiminnasta, kuten esimerkiksi Product Management Director tai Sales Director -tehtävissä.

Asiantuntija-, esimies- ja johtajatehtäviin haetaan pääsääntöisesti avoimeksi ilmoittamiemme työpaikkojen ilmoitusten perusteella. Haussa olevat tehtävät löytyvät Avoimet työpaikat -sivulta. Rekrytointiprosessi koostuu tavallisesti kahdesta haastattelukierroksesta, soveltuvuusarvioinnista sekä tarvittaessa myös työtehtävätestistä. Varmistaaksemme saumattoman yhteistyön, toisinaan myös palkattavan henkilön tiimin jäsenet osallistuvat rekrytointeihin. Aiempaa kokemusta vaativissa tehtävissä meitä kiinnostaa erityisesti kuinka hakija voi hyödyntää aiemman työkokemuksensa ja verkostonsa Visman hyväksi luoden kilpailuetua meille.

 

Alla olevassa listassa näet, mitä eri tehtäviä meillä Vismalla on. Näiden tyypillisimpien tehtävien lisäksi meillä on paljon myös muita tehtäviä hallinnossa, myynnissä, asiakaspalvelussa jne., joista lisätietoa löytyy työpaikkailmoituksistamme.

Application Support / Sovellusneuvoja

Sovellusneuvojat ovat Visman asiakaspalvelun ammattilaisia. He ovat pääsääntöisesti keskittyneet yhteen Visman tuoteperheistä, mutta useammankin tuotteen hallitsijoita löytyy. Sovellusneuvoja ottaa vastaan asiakkailta tulevia palvelupyyntöjä sekä Helpdesk-järjestelmän kautta sähköisesti, että puhelimitse. Sovellusneuvoja on ohjelmistonsa tai sen osa-alueen asiantuntija niin ohjelmiston käyttöön liittyvissä kysymyksissä kuin myös teknisissä ongelmissa.

Sovellusneuvojat ymmärtävät asiakkaan liiketoimintaa, toimialaa ja prosesseja hyvin. Usealla sovellusneuvojalla on taustaa mm. teollisuuden valmistusprosesseista tai taloushallinnon tehtävistä. Prosessien ymmärtäminen ja hallitseminen helpottaa sovellusneuvojan työtä hänen ratkoessaan asiakkaan liiketoimintaympäristön mukanaan tuomia lisävaatimuksia ohjelmiston käytölle.

Suurin osa Visman sovellusneuvojista omaa kaupallisen tai teknisen koulutuksen sekä hyvät perusvalmiudet tietojenkäsittelyssä. Hyvä asiakaspalveluosaaminen on avainasemassa tehtävässä menestymisen kannalta. Hyvät yhteistyötaidot, hyvä kommunikointikyky ja halu oppia uutta ja jakaa osaamistaan ovat hyvän sovellusneuvojan ominaispiirteitä.

System Consultant / Järjestelmäkonsultti

Visman tarjoaman konsultoinnin tarkoituksena on varmistaa asiakkaan liiketoimintaympäristön asettamien vaatimusten, toimialaan liittyvien toimintamallien sekä Visman tarjoamien sovellusten yhteensopivuus parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestelmäkonsultit työskentelevät asiakasrajapinnassa konsultoiden ja kouluttaen asiakasta ohjelmistojen käyttöönottoprojekteissa.

Yhdessä asiakkaan kanssa tehtävän määrittely- ja toteutustyön lisäksi järjestelmäkonsultit kouluttavat asiakkaan loppukäyttäjät sekä pääkäyttäjän sovellusten ja toimintamallien käyttöön. 

Järjestelmäkonsulttien työ on projektiluonteista ja tämä asettaa vaatimuksia hyvälle ajanhallinnalle sekä organisointikyvylle. Käyttöönottoprojekteissa kokeneet järjestelmäkonsultit toimivat usein myös projektipäällikköinä.

Asiakkaan toimialan toimintamallien tuntemus sekä oikeanlainen pohjakoulutus luovat hyvät eväät järjestelmäkonsultin vaativalle työlle. Visman järjestelmäkonsultit erikoistuvat eri osa-aluille esim. talous-, materiaalihallintoon tai asiakkuudenhallinnan järjestelmiin.

System Developer / Järjestelmäkehittäjä

Vismalla System Developer pääsee osallistumaan ohjelmistokehitystyöhön monipuolisesti alkaen suunnittelusta ja mallinnuksesta jatkuen ohjelmointiin ja testaukseen. Myös olemassa olevien sovellusten ylläpito ja jatkokehitys kuuluvat System Developerin tehtäviin.

Tuotekehitysorganisaatiomme myötä tarjoutuu myös vaihtoehtoja osallistua kansainvälisiin kehitysprojekteihin. Työkielenä näissä projekteissa on yleensä englanti.

Kansainvälinen tuotekehitys järjestää Visman sisäisiä Developer Days -tapahtumia, joihin kaikki tuotekehityksen työntekijät osallistuvat. Developer Days –tapahtuma sisältää erilaisia luentoja ja demoja sekä erilaisia työpajoja. Lisäksi järjestetään säännöllisiä Developer-forumeita, joiden kautta koulutetaan uusia teknologioita tai esitellään projektien tuotoksia webcastina.

Visman System Developerit tulevat monista erilaisista oppilaitoksista: on insinöörejä, tradenomeja, maistereita ja datanomeja. Tärkeintä on, että tekninen osaaminen on hyvällä tasolla. On myös tärkeää osata ja kyetä omaksumaan erilaisia liiketoimintaprosesseja, esim. kirjanpitoa, logistiikkaa ja sähköisiä tiedonsiirtoprotokollia.

Product Manager / Tuotepäällikkö

Visman jokaisella kaupallisella tuotteella on oma tuotepäällikkönsä. Tuotepäällikön tehtävänä on varmistaa tuotteen kilpailukyky ja kehitys. Tuotepäällikkö vastaa tuotteen elinkaaresta, sen ominaisuuksista ja kehityksestä. Yhdessä muun tuotehallintatiimin kanssa tuotepäällikkö rakentaa tuotteelle roadmapin, jota tuotekehitys noudattaa tuotteen kehityksessä.

Tuotepäälliköt osallistuvat nykyisten sekä tulevien järjestelmien tuotteistukseen sekä toiminta- ja toimituskokonaisuuksien kehittämiseen. Tuotepäälliköt ovat myös tärkeä tuki Visman myyntitiimeille. He tukevat myyjää myyntiprosessissa ja antavat asiantuntija-apua tuotteen ominaisuuksiin liittyen.

Visman tuotepäälliköillä on hyvin erilainen koulutus- ja työkokemustausta. Monet ovat hankkineet oman erikoisalansa koulutuksen ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Myös tietyn tai tiettyjen toimialojen hyvä tuntemus on ehdoton tuotepäällikön vahvuus ja etu.

Account Manager / Asiakkuuspäällikkö

Visman Account Manager myy Visman tuotteita ja palveluita nykyisille asiakkaille ja/tai toimii uusasiakasmyynnissä. Hän koordinoi asiakkuutta ja toimii kiinteässä yhteistyössä muiden vismalaisten kanssa asiakkaan toiminnanohjauksellisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Account Managerin osaamiskartta koostuu asiakaskohderyhmän yritysten liiketoiminnan tuntemuksesta, myyntiosaamisesta sekä innovatiivisesta kyvystä yhdessä Visman muiden asiantuntijoiden kanssa löytää kullekin asiakkaalle optimaalinen tapa hyödyntää Visman ohjelmistotuotteita.

Merkittävä osa Account Managerin työstä tapahtuu asiakkaan luona ja usein juuri hän luo asiakkaalle ensimmäisen ja tärkeimmän mielikuvan Vismasta.

Juniorkonsultti

Juniorkonsultti työskentelee monipuolisissa tehtävissä taloushallinnon järjestelmien käyttöönottojen ja asiakasneuvonnan parissa. Juniorkonsultti voi olla koulutukseltaan esimerkiksi vastavalmistunut kauppatieteilijä tai DI, tai omata jo muutaman vuoden työkokemuksen laskentatoimen tai järjestelmäkonsultoinnin parista. Tehtävässä saat mahdollisuuden haastaa itseäsi ja kehittyä laskentatoimen ja taloushallinnon järjestelmien moniosaajaksi. Tukenasi toimii osaava tiimi sekä talous- että IT-puolella.

Juniorkonsultti kehittää ratkaisuja asiakkaan taloushallinnon haasteisiin, vastaa sovellus- ja järjestelmäneuvonnasta ulkoisille ja sisäisille asiakkaille, sekä järjestää järjestelmäkoulutuksia. Tehtävään kuuluu myös järjestelmien käyttöönottoprojekteihin, ja osaamisesi karttuessa sinulla on mahdollisuus osallistua myös järjestelmiemme ja palvelujemme myyntiin.

Tehtävässä ovat eduksi laskennan osaamisen lisäksi asiakaspalveluhenkisyys, analyyttisyys, sekä dokumentointi- ja viestintätaidot, joita hyödynnät yhteistyössä asiakkaan ja Visman IT-asiantuntijoiden kanssa. Myös tietokantojen ja skriptauskielen tuntemus on hyödyksi.

Asiakkaamme voivat olla sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä, ja siksi tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.
Hei! Kerätäksemme tietoa sinua kiinnostavasta sisällöstä käytämme sivustolla evästeitä. Niiden sekä lomakkeiden kautta meille antamiesi tietojen perusteella luomme sinusta profiilin, jonka avulla voimme näyttää juuri sinulle räätälöityä sisältöä. Hyväksymällä tämän annat meille oikeuden kerätä ja käsitellä henkilötietojasi turvallisesti ja luottamuksellisesti tässä kuvatulla tavalla.