Työntekijät kirjaavat yhä enemmän tunteja kotisohvalta käsin ja vanhanaikaiset leimauslaitteet hiljalleen hautautuvat toimistojen syövereihin. Työaikalain ja etätyön normalisoitumisen myötä monissa organisaatioissa onkin alettu uudistaa työajanseurannan käytäntöjä.

Tällä sivulla käymme muun muassa läpi:

Haluatko hypätä suoraan käytäntöön? Aloita työajanseuranta kevyesti!

Miksi työaikaa tulee seurata?

Syitä seurata työaikaa on monia. Yleisimpiä syitä ovat:

→ Työaikalaki: Työaikalaki velvoittaa kaikki yritykset seuraamaan työntekijöidensä työaikaa toimialasta riippumatta.

Työhyvinvointi: Työaikaa seuraamalla voit seurata henkilöstön työn määrää ja varmistaa ettei kukaan ylikuormitu ja että työt jakaantuvat henkilöstön kesken tasaisesti.

Kannattavuus: Tarkkailemalla työtehtäviin ja projekteihin käytettyjä tunteja voit selvittää kuinka tuottoisia ne yritykselle lopulta ovat. Samalla voit tunnistaa erilaisia pullonkauloja joihin kuluu turhaa aikaa ja näin sujuvoittaa työntekijöiden tehtäviä ja tehdä niistä mielekkäämpiä.

Ennustaminen: Työaikaa seuraamalla tiedät myös kauanko mikäkin tehtävä vie. Näin opit ennustamaan resurssien tarvetta tulevaisuudessa entistä paremmin.

Mitä työaikalaki sanoo etätyön seurannasta?

Vuoden 2020 alussa voimaan astunut työaikalaki muutti sitä, miten etätyötä käsitellään lain puitteissa.

Kokonaistyöajanseuranta. Aiemmin yrityksissä täytyi lain puitteissa seurata vain ylityötä ja varmistaa, että yhdelle henkilölle kertyi korkeintaan 250 ylityötuntia vuodessa. Nykyään täytyy seurata kokonaistyöaikaa eli sitä, paljonko henkilö voi ylipäätään tehdä töitä lain määrittämän neljän kuukauden seurantajakson aikana.

Seurantajakso määräytyy työaikalain tai työehtosopimuksessa erikseen määritellyn jakson perusteella. Seurantajakso voi olla maksimissaan vuoden mittainen. Tämä koskee kaikkia tehtyjä työtunteja siitä riippumatta tehtiinkö ne toimistolla, ylitöinä, liukumina vai etänä. Tunteja ei saa kertyä keskimäärin yli 48 tuntia viikossa. 

Myös etätyöstä voi kertyä liukumaa. Aiemmin työaikalaki rajasi etätyön kokonaan työajan seurannan ulkopuolelle, joten lähtökohtaisesti etätyössä päivän pituudeksi määriteltiin vakiona säännöllisen työajan kesto, riippumatta siitä kuinka pitkä päivä tuli todellisuudessa tehtyä. Muutoksen jälkeen etätyö ei laskennallisesti erotu muusta tehdystä työstä, joten työaikaa kertyy sen verran kuin päivän aikana tehdään työtä.

 

Q&A: Tarvitseeko työaikaa kirjatessa merkitä erikseen mitkä päivät on tehty etänä?

Ei. Uuden työaikalain myötä etätyö rinnastetaan täysin työpaikalla tehtävään työhön. Etätyön seuraaminen voi kuitenkin olla yritykselle hyödyllistä. Näin voi muun muassa selvittää paljonko yrityksessä on mahdollista tehdä etätyötä. Tilastoa voi käyttää vaikkapa rekrytoinnin tukena.

Mistä työajan seurannassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Työajan seuraaminen voi olla hyvinkin simppeliä puuhaa. Mikäli yrityksessäsi ei vielä seurata sitä, kannattaa ylimääräiset koukerot jättää toistaiseksi sivuun ja lähteä perusteista liikkeelle – siitä, että tehdyt tunnit saadaan työnantajan tietoisuuteen helposti ja oikein.


Varmista siis että työajan seuraaminen on työntekijän näkökulmasta helppoa ja sujuvaa: mikäli työajan kirjaaminen ei sulaudu osaksi henkilöstön arjen rutiineja, kerätyt tunnit vääristyvät ja niiden seuranta on hyödytöntä.

Varmista siis että

  1. Kirjaaminen on työntekijälle mahdollisimman helppoa ja luontevaa
  2. Työntekijät ymmärtävät, miksi tuntien kirjaaminen on tärkeää

>>Asiantuntijat kertovat: näin sitoutat työntekijät työajan kirjaamiseen

Kolme erilaista tapaa seurata työaikaa

Leimaamalla: Työntekijä leimaa itsensä sisään työpäivän alussa ja ulos työpäivän päätyttyä. Etätyön kohdalla tämä onnistuu kätevästi esimerkiksi erilaisten mobiilisovellusten avulla.

Projektikohtaisesti: Työntekijä kirjaa tunnit erillisten projektien alle. Myös tämä onnistuu leimaamalla, kunhan työntekijä muistaa klikata itsensä uuteen projektiin aina työtehtävää vaihtaessa. Vaihtoehtoisesti työntekijä voi kirjata tunnit käsin. Muista huomioida myös sellainen työ, joka ei luontevasti putoa minkään projektin alle.

Oletusarvoisesti: Työntekijällä on kiinteä työaika, joten oletuksena on että työtä tehdään sen puitteissa. Vain poikkeukset, kuten lomat ja poissaolot merkitään seurantaan.

 

Q&A: Tarvitseeko kuukausipalkkaisen työaikaa seurata?

Kyllä. Kaikenlaista työaikaa tulee seurata alasta tai palkkatyypistä riippumatta. Mikäli kuukausipalkkaisella on kiinteä työaika (esim. joka päivä 8–16), voidaan työaikaa seurata oletusarvoisesti ja kirjata vain poikkeukset.

Toisaalta myös kiinteän työajan puitteissa tarkemmasta seurannasta voi olla hyötyä. Näin voidaan mitata muun muassa projektien kannattavuutta sekä asiakastyön ja sisäisen työn suhdetta. Näitä seuraamalla voidaan esimerkiksi oppia kuinka paljon laskutettavaa työtä yhdelle tekijälle mahtuu.

Millaisilla työkaluilla työaikaa kannattaa seurata?

Miten työaikaseurantaa sitten tehdään käytännössä?

Työkaluja on yhtä monia kuin tarpeitakin: osassa on kevyemmät toiminnallisuudet yrityksille joissa kaivataan vain perusasioita, kun taas toiset mahdollistavat kaiken maan ja taivaan väliltä.

Jos etsit työkalua työajanseurantaan, mutta et ole aivan varma, millainen ratkaisu sopisi tarpeisiisi parhaiten – ota meihin yhteyttä! Me autamme mielellämme.

Käy myös tutustumassa tarkemmin työajanseurannan ratkaisuihimme tästä linkistä.

Valitse sopivin Tiima-paketti

Tiima Pro

Tiima Standard

Kaikki mitä tarvitset monipuoliseen työajan seurantaan ja tulkintaan

Seuraa ja tulkitsee työaikaa sekä hallitsee lomia ja poissaoloja.

alk. 228 €/kk

155 €/kk

Ominaisuudet

Työajan seuraaminen leimaamalla

Green check mark
Green check mark

Työaikatapahtumien hyväksyminen

Green check mark
Green check mark

Liukumasaldojen hallinta

Green check mark
Green check mark

Poissaolojen hallinta

Green check mark
Green check mark

Lomien hallinta

Green check mark
Green check mark

Työajan kohdistaminen seurantakohteille

Green check mark
Green check mark

* Käytettävissä rajaton määrä tasoja, joiden avulla asiakaskohtainen kustannuskohdisterakenne voidaan luoda. Tiima Pro -tuotteessa tasoja voidaan lisätä tarvittava määrä.

** Tiima Standard -tuotteessa tasoja voidaan lisätä max. 2 kappaletta, esimerkiksi toiminto ja projekti, tai kustannuspaikka ja projekti.

Monipuolinen*

2-tasoinen**

Asiakaskohtaiset rajapinnat

Green check mark

Optio

Asiakaskohtainen TES-tulkinta

Green check mark
Grey minus sign

Työaikapankki

Green check mark
Grey minus sign

Työvuorojen kirjaaminen

Green check mark
Grey minus sign

Edut

Monipuoliset toiminnallisuudet

Green check mark
Green check mark

Yksinkertainen, helppo käyttää

Green check mark
Green check mark

Edullinen hinta

Green check mark
Green check mark

Kevyt käyttöönotto

Green check mark
Green check mark

Ei erillistä käyttöönottomaksua

Grey minus sign
Green check mark

Mahdollistaa useiden henkilöryhmien käsittelyn

Green check mark

Optio

Liittymien tekeminen muihin järjestelmiin onnistuu

Green check mark

Optio

Toimii mobiilisovelluksella

Green check mark
Green check mark

Soveltuu organisaatioille, joissa..

Soveltuu yli 20 hengen organisaatioille

Suosituksena alle 100 hengen organisaatiot

Työaikaa ei vielä seurata ollenkaan tai sitä on tehty hyvin kevyesti (esim. excel)

Green check mark
Green check mark

Tarvitaan automaattista työajan palkkatulkintaa

Green check mark
Grey minus sign

Eri henkilöstöryhmien tarpeet voivat olla moninaisia

Green check mark
Grey minus sign

Tiima Pro

Kaikki mitä tarvitset monipuoliseen työajan seurantaan ja tulkintaan

alk. 228 €/kk

Ominaisuudet

Työajan seuraaminen leimaamalla

Työaikatapahtumien hyväksyminen

Liukumasaldojen hallinta

Poissaolojen hallinta

Lomien hallinta

Työajan kohdistaminen seurantakohteille

Kustannuskohdisterakenne

* Käytettävissä rajaton määrä tasoja, joiden avulla asiakaskohtainen kustannuskohdisterakenne voidaan luoda. Tiima Pro -tuotteessa tasoja voidaan lisätä tarvittava määrä.

** Tiima Standard -tuotteessa tasoja voidaan lisätä max. 2 kappaletta, esimerkiksi toiminto ja projekti, tai kustannuspaikka ja projekti.

Asiakaskohtaiset rajapinnat

Asiakaskohtainen TES-tulkinta

Työaikapankki

Työvuorojen kirjaaminen

Edut

Monipuoliset toiminnallisuudet

Yksinkertainen, helppo käyttää

Edullinen hinta

Kevyt käyttöönotto

Ei erillistä käyttöönottomaksua

Mahdollistaa useiden henkilöryhmien käsittelyn

Liittymien tekeminen muihin järjestelmiin onnistuu

Toimii mobiilisovelluksella

Soveltuu organisaatioille, joissa..

Työaikaa ei vielä seurata ollenkaan tai sitä on tehty hyvin kevyesti (esim. excel)

Tarvitaan automaattista työajan palkkatulkintaa

Eri henkilöstöryhmien tarpeet voivat olla moninaisia


Tiima Standard

Seuraa ja tulkitsee työaikaa sekä hallitsee lomia ja poissaoloja.

155 €/kk

Ominaisuudet

Työajan seuraaminen leimaamalla

Työaikatapahtumien hyväksyminen

Liukumasaldojen hallinta

Poissaolojen hallinta

Lomien hallinta

Työajan kohdistaminen seurantakohteille

Kustannuskohdisterakenne

* Käytettävissä rajaton määrä tasoja, joiden avulla asiakaskohtainen kustannuskohdisterakenne voidaan luoda. Tiima Pro -tuotteessa tasoja voidaan lisätä tarvittava määrä.

** Tiima Standard -tuotteessa tasoja voidaan lisätä max. 2 kappaletta, esimerkiksi toiminto ja projekti, tai kustannuspaikka ja projekti.

Asiakaskohtaiset rajapinnat

Asiakaskohtainen TES-tulkinta

Työaikapankki

Työvuorojen kirjaaminen

Edut

Monipuoliset toiminnallisuudet

Yksinkertainen, helppo käyttää

Edullinen hinta

Kevyt käyttöönotto

Ei erillistä käyttöönottomaksua

Mahdollistaa useiden henkilöryhmien käsittelyn

Liittymien tekeminen muihin järjestelmiin onnistuu

Toimii mobiilisovelluksella

Soveltuu organisaatioille, joissa..

Työaikaa ei vielä seurata ollenkaan tai sitä on tehty hyvin kevyesti (esim. excel)

Tarvitaan automaattista työajan palkkatulkintaa

Eri henkilöstöryhmien tarpeet voivat olla moninaisia


Kysy lisää asiantuntijoilta

Mikko Joki-Korpela Visma
Mikko Joki-Korpela
Account Director

 

Jesse Vainio Visma
Jesse Vainio
 Sales Manager