Oppaita sähköiseen taloushallintoon

Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen on nykypäivänä välttämättömyys. Mutta kannattaako ulkoistaa vai tehdä itse? Oppaamme kertovat konkreettiset askeleet muutoksen tekemiseksi.

Taloushallintojärjestelmän yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa

Yksi merkittävä hyöty sähköisestä taloushallinnosta on se, että asiakkaan ja tilitoimiston välinen yhteistyö automatisoituu ja helpottuu huomattavasti.

Lataa ilmainen opas

Taloushallinnon ulkoistaminen

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa nykyaikasista ulkoistamisvaihtoehdoista ja mitä ulkoistaessa kannattaa ottaa huomioon.

Lataa ilmainen opas

Taloushallinto-ohjelmiston ostajan opas

Pikaoppaamme kuvaa sähköisen toimintatavan mahdollistavan taloushallintaohjelmiston hankintaprosessin sekä tarjoaa vinkkejä prosessin eri vaiheisiin.

Lataa ilmainen opas

Palkanlaskentaohjelman hankinnan ABC

Opas kertoo, milloin yrityksen kannattaa hankkia palkanlaskentaohjelma ja mitä sen hankinta edellyttää.

Lataa ilmainen opas

Taloushallinnon sähköistämisen hyödyt toiminnoittain

Tutustu taloushallinnon sähköistämisen mahdollistamaan ajansäästöön 50 henkilön kokoisessa yrityksessä.

Lataa ilmainen opas

Matka- ja kululaskujen tehokas käsittely

Oppaasta saat vinkkejä miten ja millä työkaluilla yrityksesi voi automatisoida matkalaskuprosessin.