Oppaita liiketoiminnan kehitykseen

Pilvipohjaiset ohjelmistot antavat mahdollisuuden tehokkaampaan liiketoimintaan ja jopa uusiin liiketoimintamalleihin. Oppaamme antavat uusia näkemyksiä ja konkreettisia vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Myös perinteisempää ERP-järjestelmää voidaan yllättävän helposti siirtyä käyttämään pilvipalveluna. Tässä oppaassa esitellään miksi ja miten yrityksen nykyinen järjestelmä olisi syytä viedä pilveen.

Lataa ilmainen opas

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtajan opas

Oppaassa pureudutaan siihen, missä tilanteessa ERP-järjestelmä olisi kannattavaa vaihtaa ja miten järjestelmien vaihto tehdään sujuvasti liiketoimintaa häiritsemättä.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus energia-alan yrityksissä

Tässä oppaassa esitellään toiminnanohjauksen erityispiirteet energia-alan yrityksissä ja kerrotaan mitä toimialakohtaisia asioita ERP-järjestelmän hankinnassa tulisi huomioida.

Lataa ilmainen opas

Miksi ja miten tilitoimistojen pitäisi muuttaa liiketoimintamalliaan?

Tilitoimistot ovat sopeuttamassa toimintaansa muuttuvien markkinoiden mukaiseksi, ja sen vuoksi ne ovat strategisten valintojen edessä.

Tässä oppaassa tuodaan esille uusi työskentelytapa, joka mahdollistaa entistä läheisemmän yhteistyön tilitoimiston ja sen asiakkaiden välillä.

Lataa ilmainen opas

Asiantuntijayritykselle opas kannattavuuden parantamiseen

Kokosimme maailman johtavien asiantuntijoiden neuvot asiantuntijayritysten kannattavuuden parantamiseksi yksiin kansiin. 

Lataa ilmainen opas