Visman Tietopankki opas

Oppaat

Visman Tietopankin oppaista saat vinkkejä yritysohjelmistojen valintaan ja käyttöönottoon.

Taloushallinto-järjestelmän yhteiskäytön hyödyt

Yksi merkittävä hyöty sähköisestä taloushallinnosta on se, että asiakkaan ja tilitoimiston välinen yhteistyö automatisoituu ja helpottuu huomattavasti.

Lue ilmainen opas

Opas: Pilvi- vai On-Premise ERP?

Tämän oppaan tavoitteena on selkeyttää, miten On-Premise -ohjelmisto ja pilvipalveluohjelmisto eroavat toisistaan. Tavoitteena on lisäksi hälventää epäselvyyksiä, mitä pilveen saattaa liittyä sekä auttaa lukijaa ymmärtämään pilvipalvelujen tarjoamat mahdollisuudet oman yrityksen osalta.

Lataa ilmainen opas

6 vinkkiä nykyaikaiseen isännöintiin

Isännöintialalla parhaiten menestyviä yrityksiä yhdistää yksi tekijä - ne hallitsevat tiedon. Näissä isännöintiyrityksissä kiinteistötietoa, taloustietoa ja kokemustietoa kerätään, tallennetaan ja jalostetaan tehokkaasti.

Opas: 5 askelta sähköiseen taloushallintoon

Onko yrityksesi harkinnut taloushallinnon sähköistämistä? Tiedätkö jo, kuinka sähköisen taloushallintoon siirtyminen tapahtuu käytännössä?

Lue ilmainen opas

Taloushallinto-ohjelmiston ostajan opas

Pikaoppaamme kuvaa sähköisen toimintatavan mahdollistavan taloushallintaohjelmiston hankintaprosessin sekä tarjoaa vinkkejä prosessin eri vaiheisiin.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus tukku- ja erikoistavarakaupan yrityksissä

Opas kertoo, miten tukku- ja erikoistavarakauppa voi ERP-järjestelmän avulla hallita kannattavuuttaan, asiakkaitaan sekä ydintoimintojaan saavuttaen kilpailukykyä.

Lue ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus teollisuusyrityksissä

Tämä pikaopas on kirjoitettu niille teollisuusalan yrityksille, jotka haluavat saada lisää selkeyttä ja hallittavuutta omaan toimintaansa tehokkaan toiminnanohjauksen avulla.

Lue ilmainen opas

Miten kehittää isännöintiyrityksen liiketoimintaa?

Asiakkaiden kasvavat vaatimukset, kilpailutilanne sekä kustannustehokkuuden tavoittelu pakottavat nyt isännöintiyrityksiä tehostamaan toimintaansa. Päivittäisten rutiinien lisäksi aikaa tulisi jäädä yhä enemmän myös asiakaspalvelulle ja -viestinnälle.

Tutustu ilmaiseen oppaaseen

ERP-järjestelmän hankintaopas

ERP-järjestelmän hankinta yritykselle on aina paitsi merkittävä investointi, myös yksi suurimmista muutosprosesseista. Tämän oppaan tavoitteena on antaa yritykselle valmiudet järjestelmän ja järjestelmätoimittajan valintaan. Parhaan hyödyn tästä oppaasta saavat ne yritykset, jotka ovat hankkimassa ensimmäistä ERP-järjestelmäänsä.

Lataa ilmainen opas

Toimitusjohtajan tietopaketti ERP-projektista

Kokosimme tähän materiaaliin toimitusjohtajien usein kysymistä kysymyksistä ja vastauksista ERP-projekteihin liittyen.

Talousjohtajan tietopaketti ERP-projektista

Kokosimme tähän materiaaliin toimitusjohtajien usein kysymiä kysymyksiä ja vastauksia ERP-projekteihin liittyen.

Lue ilmainen opas

Asiantuntijayritykselle opas kannattavuuden parantamiseen

Kokosimme maailman johtavien asiantuntijoiden neuvot asiantuntijayritysten kannattavuuden parantamiseksi yksiin kansiin. 

Lataa ilmainen opas

ERP-järjestelmän vaihtajan opas ja äänikirja

Oppaassa käydään läpi ERP-järjestelmän vaihtoprosessi aina projektiin valmistautumisesta onnistuneeseen käyttöönottoon asti.

Lataa ilmainen opas

Tulevaisuuden tilitoimiston menestystekijät

Nykyaikainen ohjelmistokaan ei vielä takaa menestystä, se vaatii koko toimintamallin ja ajattelutavan muutoksen. Tässä oppaassa pureudumme tulevaisuuden tilitoimiston menestystekijöihin.

Lue ilmainen opas

Matka- ja kululaskujen tehokas käsittely 

Oppaasta saat vinkkejä miten ja millä työkaluilla yrityksesi voi automatisoida matka- ja kululaskuprosessin.

Tutustu maksuttomaan oppaaseen

Tilitoimisto-opas: Tilitoimistojen liiketoimintamalli muuttuvassa maailmassa

Tilitoimistot ovat strategisten valintojen edessä. Alati muuttuvat asiakastarpeet ja teknologia sekä vaatimukset yhä reaaliaikaisemmasta ja nopeammasta tiedosta ja päätöksistä asettavat paineita liiketoiminnan kehitykselle.

Tässä oppaassa käymme läpi toimintaympäristöä, jossa 2020-luvun alun tilitoimistot luovivat, sekä pohdimme miten tilitoimistojen liiketoimintaa kannattaa kehittää, jotta olosuhteista syntyy uusien haasteiden sijaan uusia mahdollisuuksia.

Lataa maksuton opas

Tilitoimisto-opas: Taloushallinto-ohjelmiston yhteiskäytön hyödyt

Yhteiskäytön avulla asiakkaat pystyvät etsimään ja kirjaamaan haluamiaan tietoja itse, käyttäen tilitoimiston järjestelmää. Tämä tarjoaa mukavan edun niin asiakkaille kuin tilitoimistolle kilpaillessasi muiden yritysten kanssa. Itsepalvelutoiminnot parantavat asiakaspalvelua ja siten asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, mikä puolestaan kasvattaa tuottoa. Opas kertoo 5 syytä miksi tilitoimiston kannattaa tarjota itsepalvelua asiakkailleen.

Lue maksuton opas

Tilitoimisto-opas: 9 askelta digitaaliseen tilitoimistoon

Tilitoimistoissa työ muuttuu yhä konsultoivampaan suuntaan ja neuvonnasta tulee yhä isompi osa päivittäistä työtä. Tämän oppaan käytännön esimerkit antavat sinulle uusia ideoita ja inspiraatiota miten hyödynnät digitaalisaattion mahdollisuudet ja tuot neuvonnan osaksi tilitoimistosi liiketoimintaa.

Lataa maksuton opas

Lataa oppaaseen liittyvä työkirja