Oppaat

Visman Tietopankin oppaista saat vinkkejä yritysohjelmistojen valintaan ja käyttöönottoon.

Taloushallinto-järjestelmän yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa

Yksi merkittävä hyöty sähköisestä taloushallinnosta on se, että asiakkaan ja tilitoimiston välinen yhteistyö automatisoituu ja helpottuu huomattavasti.

Lataa ilmainen opas

ERP-järjestelmän siirtäminen pilveen

Liikkuvan työn ja etäkäytön yleistyessä monet yritykset joutuvat pohtimaan toiminnanohjausjärjestelmän viemistä pilveen. Oppaassa esitellään pilvipohjaisen järjestelmän yritykselle tuomat hyödyt sekä se, miten nykyinen ERP-järjestelmä käytännössä viedään pilveen.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus energia-alan yrityksissä

Tässä oppaassa esitellään toiminnanohjauksen erityispiirteet energia-alan yrityksissä ja kerrotaan mitä toimialakohtaisia asioita ERP-järjestelmän hankinnassa tulisi huomioida.

Lataa ilmainen opas

Taloushallinnon ulkoistaminen

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa nykyaikasista ulkoistamisvaihtoehdoista ja mitä ulkoistaessa kannattaa ottaa huomioon.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus teollisuusyrityksissä

Tämä pikaopas on kirjoitettu niille teollisuusalan yrityksille, jotka haluavat saada lisää selkeyttä ja hallittavuutta omaan toimintaansa tehokkaan toiminnanohjauksen avulla.

Lataa ilmainen opas

Tee viestinnästä vahvuus - opas taloyhtiön viestinnän kehittämiseksi

Taloyhtiön yhteistä strategiaa tukeva viestintä ja taloyhtiön maine kulkevat käsi kädessä. Oppaassa kerromme, kuinka isännöitsijä voi kehittää taloyhtiön viestintää niin, että kaikki taloyhtiön intressiryhmät hyötyvät.

6 vinkkiä nykyaikaiseen isännöintiin

Isännöintialalla parhaiten menestyviä yrityksiä yhdistää yksi tekijä - ne hallitsevat tiedon. Näissä isännöintiyrityksissä kiinteistötietoa, taloustietoa ja kokemustietoa kerätään, tallennetaan ja jalostetaan tehokkaasti.

Miten isännöintiyritys voi kehittää liiketoimintaansa?

Asiakkaiden kasvavat vaatimukset, kilpailutilanne sekä kustannustehokkuuden tavoittelu pakottavat nyt isännöintiyrityksiä tehostamaan toimintaansa. Päivittäisten rutiinien lisäksi aikaa tulisi jäädä yhä enemmän myös asiakaspalvelulle ja -viestinnälle.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus tukku- ja erikoistavarakaupan yrityksissä

Opas kertoo, miten tukku- ja erikoistavarakauppa voi ERP-järjestelmän avulla hallita kannattavuuttaan, asiakkaitaan sekä ydintoimintojaan saavuttaen kilpailukykyä.

Lataa ilmainen opas

Taloushallinto-ohjelmiston ostajan opas

Pikaoppaamme kuvaa sähköisen toimintatavan mahdollistavan taloushallintaohjelmiston hankintaprosessin sekä tarjoaa vinkkejä prosessin eri vaiheisiin.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus urakointiyrityksissä

Urakointialan haastavassa markkinatilanteessa sekä kovan kilpailun keskellä kannattavuudesta huolehtiminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen on yritykselle ensiarvoisen tärkeää.

Opas kertoo, miten urakointiyrityksen toimintaan voidaan saada lisää selkeyttä ja hallittavuutta toiminnanohjausjärjestelmällä.

Lataa ilmainen opas

ERP-järjestelmän hankintaopas

ERP-järjestelmän hankinta yritykselle on aina paitsi merkittävä investointi, myös yksi suurimmista muutosprosesseista. Tämän oppaan tavoitteena on antaa yritykselle valmiudet järjestelmän ja järjestelmätoimittajan valintaan. Parhaan hyödyn tästä oppaasta saavat ne yritykset, jotka ovat hankkimassa ensimmäistä ERP-järjestelmäänsä.

Lataa ilmainen opas

Toimitusjohtajan tietopaketti ERP-projektista

Kokosimme tähän materiaaliin toimitusjohtajien usein kysymistä kysymyksistä ja vastauksista ERP-projekteihin liittyen.

Talousjohtajan tietopaketti ERP-projektista

Kokosimme tähän materiaaliin toimitusjohtajien usein kysymiä kysymyksiä ja vastauksia ERP-projekteihin liittyen.

Lataa ilmainen opas

Asiantuntijayritykselle opas kannattavuuden parantamiseen

Kokosimme maailman johtavien asiantuntijoiden neuvot asiantuntijayritysten kannattavuuden parantamiseksi yksiin kansiin. 

Lataa ilmainen opas

5 askelta sähköiseen taloushallintoon

Tämä opas kertoo, miten sähköiseen taloushallintoon käytännössä siirrytään ja millaisia toimenpiteitä se vaatii.

Lataa ilmainen opas

Vinkit palkanlaskentaohjelman hankintaan

Opas kertoo, milloin yrityksen kannattaa hankkia palkanlaskentaohjelma ja mitä sen hankinta edellyttää.

Lataa ilmainen opas

ERP-järjestelmän vaihtajan opas ja äänikirja

Oppaassa käydään läpi ERP-järjestelmän vaihtoprosessi aina projektiin valmistautumisesta onnistuneeseen käyttöönottoon asti.

Lataa ilmainen opas

Taloushallinnon sähköistämisen hyödyt toiminnoittain 

Tutustu taloushallinnon sähköistämisen mahdollistamaan ajansäästöön 50 henkilön kokoisessa yrityksessä.

Lataa ilmainen opas

Matka- ja kululaskujen tehokas käsittely 

Oppaasta saat vinkkejä miten ja millä työkaluilla yrityksesi voi automatisoida matkalaskuprosessin.

Tutustu maksuttomaan oppaaseen

Tilitoimisto-opas: 4 uuden liiketoimintamallin kulmakiveä

Nykyaikainen ohjelmistokaan ei vielä takaa menestystä, se vaatii koko toimintamallin ja ajattelutavan muutoksen. Oikeilla eväillä millä tahansa tilitoimistolla on mahdollisuus menestyä ja palvella asiakkaitaan paremmin. Tässä oppaassa käydään läpi lyhyesti neljä uuden liiketoimintamallin kulmakiveä.

Lataa maksuton opas

Tilitoimisto-opas: Miksi ja miten tilitoimistojen pitäisi muuttaa liiketoimintamalliaan

Tilitoimistot ovat sopeuttamassa toimintaansa muuttuvien markkinoiden mukaiseksi, ja sen vuoksi ne ovat strategisten valintojen edessä.

Tässä oppaassa tuodaan esille uusi työskentelytapa, joka mahdollistaa entistä läheisemmän yhteistyön tilitoimiston ja sen asiakkaiden välillä.

Lataa maksuton opas

Tilitoimisto-opas: Järjestelmän yhteiskäytön hyödyt

Yhteiskäytön avulla asiakkaat pystyvät etsimään ja kirjaamaan haluamiaan tietoja itse, käyttäen tilitoimiston järjestelmää. Tämä tarjoaa mukavan edun niin asiakkaille kuin tilitoimistolle kilpaillessasi muiden yritysten kanssa. Itsepalvelutoiminnot parantavat asiakaspalvelua ja siten asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, mikä puolestaan kasvattaa tuottoa. Opas kertoo 5 syytä miksi tilitoimiston kannattaa tarjota itsepalvelua asiakkailleen.

Lataa maksuton opas

Tilitoimisto-opas: 9 askelta digitaaliseen tilitoimistoon

Tilitoimistoissa työ muuttuu yhä konsultoivampaan suuntaan ja neuvonnasta tulee yhä isompi osa päivittäistä työtä. Tämän oppaan käytännön esimerkit antavat sinulle uusia ideoita ja inspiraatiota miten hyödynnät digitaalisaattion mahdollisuudet ja tuot neuvonnan osaksi tilitoimistosi liiketoimintaa.

Lataa maksuton opas

Lataa oppaaseen liittyvä työkirja

Tilitoimisto-opas: Ohjelmistot osana tilitoimiston tarjontaa

Tämä on pikaopas tilitoimistoille sähköisten palveluiden tarjoamisen tueksi. Lue sähköisen toimintatavan hyödyistä ja miksi niitä kannattaa tarjota asiakkaille. Saat myös vinkkejä oman myyntityösi tueksi siitä, miten asiakas hyötyy sähköisistä palveluista ja miksi asiakas ylipäänsä ottaisi niitä käyttöön. Päivitä siis palvelulupauksesi!

Lataa maksuton opas

Tilitoimisto-opas: Tilitoimisto, näin siirryt pilveen

Tämä on pikaopas paikalleenasennettavaa ohjelmistoa käyttäville tilitoimistoille. Pilvipalveluihin siirtymisen hyödyt ovat kiistattomat: ne mahdollistavat erilaisten järjestelmien etäkäytön ajasta ja paikasta riippumatta, ja tilitoimistosi voi näin ollen käyttää aikansa paremmin oman liiketoimintansa pyörittämiseen. Lue oppaastamme, miten pilvipalveluihin kannattaa siirtyä.

Lataa maksuton opas