Visman Tietopankin pikaoppaista saat vinkkejä yritysohjelmistojen, -järjestelmien ja palveluiden valintaan sekä käyttöönottoon liittyen. Julkaisemme oppaita kuukausittain.

Ajantasaista faktaa taloushallinnosta ravintolatoiminnan johtamiseen

Tässä oppaassa kerromme miten Visma Delin avulla voidaan tehostaa ravintolatoiminnan prosesseja, jolloin sinulla jää aikaa ja resursseja asiakastyytyväisyyden maksimointiin.

Lataa ilmainen opas

Budjetoinnin ja ennustamisen automatisointi

Hoidetaanko yrityksessänne budjetointi totutulla rutiinilla, mutta manuaalisesti ja siten aikaa vievästi? Tässä oppaassa mm. vinkit nykytilan analysoimiseen ja usein kysytyt kysymykset budjetointi- ja ennusteratkaisua valittaessa.

Lataa ilmainen opas

Neuvot taloushallinnon ulkoistamiseen keskisuurille yrityksille

Tämä opas on sinulle keskisuuren yrityksen päättäjä, joka pähkäilet miten ja miksi taloushallinto kannattaisi ulkoistaa. Mukana mm. vinkit nykytilan arvioimiseen.

Lataa ilmainen opas

Miten hyödyt ennusteista osana liiketoimintasi ohjausta?

Tässä pikaoppaassa perustelemme miksi ennusteet kannattaa ottaa osaksi budjetointiprosessia. Tämä on sinulle, joka haluat tunnistaa mahdollisuudet nopeammin ja tehostaa liiketoimintasi ohjausta. 

Lataa ilmainen pikaopas

Automatisoitu taloushallinnon palvelu - 10 tapaa hyötyä

Hyvä talousjohtaminen vaatii tiukkaa asiantuntemusta ja laajaa osaamista - sekä aikaa. Tiiviissä oppaassa vinkit miten taloushallinnon automaatio auttaa näissä haasteissa.

5 vinkkiä aloittavalle isännöintiyritykselle tehokkaampaan taloushallintoon

Tästä oppaasta saat tärkeitä vinkkejä siihen, miten uutena yrityksenä voit pitää huolen, että yrityksesi resurssit ovat optimaalisesti käytössä ja pystyt keskittymään ydinosaamiseesi – isännöintiin ja asiakkaidesi palvelemiseen – papereiden pyörittelyn sijaan.

Lataa ilmainen pikaopas

Taloushallintojärjestelmän yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa

Yksi merkittävä hyöty sähköisestä taloushallinnosta on se, että asiakkaan ja tilitoimiston välinen yhteistyö automatisoituu ja helpottuu huomattavasti.

Lataa ilmainen opas

5 vinkkiä nopeampaan saatavien kotiuttamiseen

Tämä opas tarjoaa konkreettisia vinkkejä, joilla voit pysyvästi nopeuttaa myyntisaatavien kotiuttamista ja parantaa yrityksesi tulosta. Kun valitset oppaasta yhden vinkin kerrallaan, on muutos helpompi toteuttaa.

Lataa ilmainen opas

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Myös perinteisempää ERP-järjestelmää voidaan yllättävän helposti siirtyä käyttämään pilvipalveluna. Tässä oppaassa esitellään miksi ja miten yrityksen nykyinen järjestelmä olisi syytä viedä pilveen.

Lataa ilmainen opas

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtajan opas

Oppaassa pureudutaan siihen, missä tilanteessa ERP-järjestelmä olisi kannattavaa vaihtaa ja miten järjestelmien vaihto tehdään sujuvasti liiketoimintaa häiritsemättä.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus energia-alan yrityksissä

Tässä oppaassa esitellään toiminnanohjauksen erityispiirteet energia-alan yrityksissä ja kerrotaan mitä toimialakohtaisia asioita ERP-järjestelmän hankinnassa tulisi huomioida.

Lataa ilmainen opas

8 kohtaa rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta

Kerromme mitä 1.7.2014 alkanut rakennusalan tiedonantovelvollisuus edellyttää yrityksiltä ja miten näistä vaatimuksista selviää helpoimmin.

Lataa ilmainen opas

Pankkiliikenne osana yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää

Tässä oppaassa kerromme, mitä yrityspäättäjän on syytä tietää pankkiliikenteestä ja miten lähitulevaisuudessa tuleviin pankkiliikenteen muutoksiin on hyvä varautua.

Lataa ilmainen opas

Taloushallinnon ulkoistaminen

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa nykyaikasista ulkoistamisvaihtoehdoista ja mitä ulkoistaessa kannattaa ottaa huomioon.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus teollisuusyrityksissä

Tämä pikaopas on kirjoitettu niille teollisuusalan yrityksille, jotka haluavat saada lisää selkeyttä ja hallittavuutta omaan toimintaansa tehokkaan toiminnanohjauksen avulla.

Lataa ilmainen opas

Tee viestinnästä vahvuus - opas taloyhtiön viestinnän kehittämiseksi

Taloyhtiön yhteistä strategiaa tukeva viestintä ja taloyhtiön maine kulkevat käsi kädessä. Oppaassa kerromme, kuinka isännöitsijä voi kehittää taloyhtiön viestintää niin, että kaikki taloyhtiön intressiryhmät hyötyvät.

6 vinkkiä nykyaikaiseen isännöintiin

Isännöintialalla parhaiten menestyviä yrityksiä yhdistää yksi tekijä - ne hallitsevat tiedon. Näissä isännöintiyrityksissä kiinteistötietoa, taloustietoa ja kokemustietoa kerätään, tallennetaan ja jalostetaan tehokkaasti.

Miten isännöintiyritys voi kehittää liiketoimintaansa?

Asiakkaiden kasvavat vaatimukset, kilpailutilanne sekä kustannustehokkuuden tavoittelu pakottavat nyt isännöintiyrityksiä tehostamaan toimintaansa. Päivittäisten rutiinien lisäksi aikaa tulisi jäädä yhä enemmän myös asiakaspalvelulle ja -viestinnälle.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus tukku- ja erikoistavarakaupan yrityksissä

Opas kertoo, miten tukku- ja erikoistavarakauppa voi ERP-järjestelmän avulla hallita kannattavuuttaan, asiakkaitaan sekä ydintoimintojaan saavuttaen kilpailukykyä.

Lataa ilmainen opas

Taloushallinto-ohjelmiston ostajan opas

Pikaoppaamme kuvaa sähköisen toimintatavan mahdollistavan taloushallintaohjelmiston hankintaprosessin sekä tarjoaa vinkkejä prosessin eri vaiheisiin.

Lataa ilmainen opas

Tehokas toiminnanohjaus urakointiyrityksissä

Urakointialan haastavassa markkinatilanteessa sekä kovan kilpailun keskellä kannattavuudesta huolehtiminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen on yritykselle ensiarvoisen tärkeää.

Opas kertoo, miten urakointiyrityksen toimintaan voidaan saada lisää selkeyttä ja hallittavuutta toiminnanohjausjärjestelmällä.

Lataa ilmainen opas

Projektipäällikön usein kysytyt kysymykset ERP-projektista

Ollaanko yritykseesi hankkimassa toiminnanohjaus-järjestelmää ja sinun tehtävänäsi on toimia projekti-päällikkönä?

Koostimme vastauksia projektipäälliköiden usein esittämiin kysymyksiin.

Lataa ilmainen opas

ERP-järjestelmän ostajan opas

ERP-järjestelmän hankinta yritykselle on aina paitsi merkittävä investointi, myös yksi suurimmista muutosprosesseista, joihin yritys voi ryhtyä. 

Tämän pikaoppaan tavoitteena onkin antaa tietoa ERP-järjestelmän hankintaprosessin eri vaiheista sekä auttaa yritystä ottamaan ensimmäiset askeleet ERP-projektissa.

Lataa ilmainen opas

14 vinkkiä ERP-ohjelmistokonsultille

Koostimme ERP-ohjelmistokonsulteille 14 vinkkiä, joiden avulla konsultti pystyy parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja kehittämään omaa toimintaansa järjestelmätoimittajien kanssa. Materiaali sisältää hyödyllistä tietoa myös asiakkaan näkökulmasta.

Lataa ilmainen opas

Toimitusjohtajan usein kysytyt kysymykset ERP-projektista

Kokosimme tähän materiaaliin toimitusjohtajien meiltä usein kysymiä kysymyksiä ja vastauksia ERP-projekteihin liittyen.

Talousjohtajan usein kysytyt kysymykset ERP-projektista

Kokosimme tähän materiaaliin toimitusjohtajien meiltä usein kysymiä kysymyksiä ja vastauksia ERP-projekteihin liittyen.

Lataa ilmainen opas

Asiantuntijayritykselle opas kannattavuuden parantamiseen

Kokosimme maailman johtavien asiantuntijoiden neuvot asiantuntijayritysten kannattavuuden parantamiseksi yksiin kansiin. 

Lataa ilmainen opas

6 askelta sähköiseen taloushallintoon

Tämä opas kertoo, miten sähköiseen taloushallintoon käytännössä siirrytään ja millaisia toimenpiteitä se vaatii.

Lataa ilmainen opas

Palkanlaskentaohjelman hankinnan ABC

Opas kertoo, milloin yrityksen kannattaa hankkia palkanlaskentaohjelma ja mitä sen hankinta edellyttää.

Lataa ilmainen opas

13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta

Oppaasta saat vastauksen 13 useimmiten kysyttyyn kysymykseen toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta.

Lataa ilmainen opas

Taloushallinnon sähköistämisen hyödyt toiminnoittain

Tutustu taloushallinnon sähköistämisen mahdollistamaan ajansäästöön 50 henkilön kokoisessa yrityksessä.

Lataa ilmainen opas

Pilvipalvelut yrityskäytössä

Tässä oppaassa kerrotaan mitä pilvipalvelut ovat, kuinka käytämme niitä yhä enemmän myös työelämässä ja mitä tahoja niiden takana on.

Lataa ilmainen opas

Matka- ja kululaskujen tehokas käsittely

Oppaasta saat vinkkejä miten ja millä työkaluilla yrityksesi voi automatisoida matkalaskuprosessin.

Lataa ilmainen opas

Tilitoimisto-opas: 4 uuden liiketoimintamallin kulmakiveä

Nykyaikainen ohjelmistokaan ei vielä takaa menestystä, se vaatii koko toimintamallin ja ajattelutavan muutoksen. Oikeilla eväillä millä tahansa tilitoimistolla on mahdollisuus menestyä ja palvella asiakkaitaan paremmin. Tässä oppaassa käydään läpi lyhyesti neljä uuden liiketoimintamallin kulmakiveä.

Lataa maksuton opas

Tilitoimisto-opas: Miksi ja miten tilitoimistojen pitäisi muuttaa liiketoimintamalliaan

Tilitoimistot ovat sopeuttamassa toimintaansa muuttuvien markkinoiden mukaiseksi, ja sen vuoksi ne ovat strategisten valintojen edessä.

Tässä oppaassa tuodaan esille uusi työskentelytapa, joka mahdollistaa entistä läheisemmän yhteistyön tilitoimiston ja sen asiakkaiden välillä.

Lataa maksuton opas

Tilitoimisto-opas: 5 syytä miksi itsepalvelu kannattaa

Itsepalvelu tarkoittaa sitä, että asiakkaat pystyvät etsimään ja kirjaamaan haluamiaan tietoja itse, käyttäen tilitoimiston järjestelmää. Tämä tarjoaa mukavan edun niin asiakkaille kuin tilitoimistolle kilpaillessasi muiden yritysten kanssa. Itsepalvelutoiminnot parantavat asiakaspalvelua ja siten asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, mikä puolestaan kasvattaa tuottoa. 

Lataa maksuton opas

Tilitoimisto-opas: 9 askelta digitaaliseen tilitoimistoon

Tilitoimistoissa työ muuttuu yhä konsultoivampaan suuntaan ja neuvonnasta tulee yhä isompi osa päivittäistä työtä. Tämän oppaan käytännön esimerkit antavat sinulle uusia ideoita ja inspiraatiota miten hyödynnät digitaalisaattion mahdollisuudet ja tuot neuvonnan osaksi tilitoimistosi liiketoimintaa.

Lataa maksuton opas

Lataa oppaaseen liittyvä työkirja

Tilitoimisto-opas: Ohjelmistot osana tilitoimiston tarjontaa

Tämä on pikaopas tilitoimistoille sähköisten palveluiden tarjoamisen tueksi. Lue sähköisen toimintatavan hyödyistä ja miksi niitä kannattaa tarjota asiakkaille. Saat myös vinkkejä oman myyntityösi tueksi siitä, miten asiakas hyötyy sähköisistä palveluista ja miksi asiakas ylipäänsä ottaisi niitä käyttöön. Päivitä siis palvelulupauksesi!

Lataa maksuton opas

Tilitoimisto-opas: Tilitoimisto, näin siirryt pilveen

Tämä on pikaopas paikalleenasennettavaa ohjelmistoa käyttäville tilitoimistoille. Pilvipalveluihin siirtymisen hyödyt ovat kiistattomat: ne mahdollistavat erilaisten järjestelmien etäkäytön ajasta ja paikasta riippumatta, ja tilitoimistosi voi näin ollen käyttää aikansa paremmin oman liiketoimintansa pyörittämiseen. Lue oppaastamme, miten pilvipalveluihin kannattaa siirtyä.

Lataa maksuton opas

Tuottavuuden tehostaminen pilviteknologialla

Tilitoimistotkin voivat luoda ainutaatuista kilpailuetua valjastamalla tietotekniikan palvelemaan yhteistyötä ja luomaan parempaa palvelua. Tässä oppaassa käsittelemme pilviyhteistyötä ja sen tuottamaa hyötyä liiketoiminnallesi. Tarkastelemme järjestelmien yhteiskäyttöön liittyviä suuntauksia ja tutkimuksia, viittä tärkeintä tapaa, joilla se voi edistää liiketoimintaasi, sekä tärkeimpiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon oikeaa työkalua valitessa.

Lataa maksuton opas