Yleisimmät syyt olla siirtymättä verkkolaskutukseen

Yleisimmät syyt olla siirtymättä verkkolaskutukseen

Suomessa jopa yli 70 prosenttia yrityksistä on siirtynyt lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja, ja näiden yritysten määrä kasvaa koko ajan. Verkkolaskutuksen tuomat hyödyt paitsi ajankäytön tehostumisen, myös kustannussäästöjen suhteen ovatkin kiistattomat. Yhä löytyy kuitenkin niitä, jotka väittävät verkkolaskutuksen olevan liian monimutkaista, kallista tai uutta, ja luottavat siksi perinteiseen paperiin laskutuksessaan.

Miksi et siirtyisi verkkolaskutukseen?

Yleisimmät syyt, jotka saavat yritykset pitäytymään tiukasti kiinni paperilaskutuksessa ovat Visman asiantuntijoiden mukaan seuraavat:

  1. Verkkolaskutus on liian kallista
  2. Erilaisten liitteiden lähettäminen laskun mukana ei enää onnistu
  3. Verkkolaskujen lähettämiseen liittyvät ongelmat

Väite 1: Verkkolaskutus on kallista

Monesti suurin syy olla siirtymättä lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja on uskomus siitä, että verkkolaskutus tulee yritykselle liian kalliiksi. Nykyään verkkolaskuoperaattorit eivät yleensä peri erillisiä ja suuria perustamiskuluja, vaan käytössä on esimerkiksi laskujen määriin perustuva kiinteä kk-hinnoittelu tai transaktiokohtainen veloitus. Näin yritys maksaa oikeasti vain siitä, mitä käyttää.

Kun yritys laskee myös henkilöstön työmäärälle ja sen alentumiselle arvoa muiden säästöjen, kuten materiaalikulujen vähentymisen lisäksi, jäävät verkkolaskutuksen kulut joka tapauksessa huomattavasti alle paperilaskutuksen.

Väite 2: Liitteiden lähettäminen laskun mukana ei onnistu

Tällä hetkellä pankin kautta lähetettävien verkkolaskujen mukana liitteiden lähettäminen ei onnistu, mutta yksityisten välittäjäoperaattoreiden kautta verkkolaskun liitteenä voi hyvin lähettää alkuperäisen laskun kuvan, uuden hinnaston tai muun liitetiedoston esimerkiksi pdf-muotoisena.

Laskuttajan on kuitenkin tässä tilanteessa hyvä varmistaa, että laskun vastaanottaja kykenee vastaanottamaan myös laskun mukana toimitettavia liitteitä.

Väite 3: Verkkolaskujen lähettäminen on hankalaa

Verkkolaskujen lähettämiseen liittyy monia, usein helposti ratkaistavia ongelmia ja uskomuksia. Pankista on voitu sanoa, ettei heillä ole sopimusta yrityksen käytössä olevan verkkolaskujen välittäjäoperaattorin kanssa, joten verkkolaskut eivät mene läpi tai verkkolaskutus ei muuten vain onnistu käyttöönotosta huolimatta.

Verkkolaskutuksen käyttöönotto on yksinkertaista, mutta se on syytä tehdä huolella loppuun saakka ja varmistaa, että myös palvelusopimukset laskun välittäjäoperaattorin kanssa ovat kunnossa. On myös hyvä ensimmäisellä kerralla varmistaa yhteistyökumppanin kanssa, että laskut kulkevat molempiin suuntiin niin kuin on suunniteltu sekä seurata automaattisia sähköposti-ilmoituksia laskun tilasta.

Suomessa käytännössä kaikki pankit ja muut verkkolaskuoperaattorit välittävät laskuja toisilleen, mutta käytössä on aiemmin ollut useita erilaisia sopimuskäytäntöjä, minkä vuoksi laskut eivät välttämättä ole sopimusongelmien takia siirtyneet. Verkkolaskutusoperaattorin sopimuskäytännöt onkin hyvä varmistaa ennen sopimuksen laatimista.

Paine verkkolaskutuksen käyttöönottoon kasvaa

Verkkolaskujen tuomat hyödyt verrattuna sen käyttöönoton vaatimaan vaivaan ovat niin ilmeiset, ettei käytännössä ole mitään syytä, miksei yritys voisi siirtyä lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja.

Paine verkkolaskutuksen käyttöönottoon myös kasvaa koko ajan. Säilyttääkseen nykyiset asiakkaansa sekä imagonsa, on monen yrityksen siirryttävä lähiaikoina verkkolaskutuksen piiriin pysyäkseen kiinni kehityksessä ja kilpailussa.

Lue lisää verkkolaskutuksen hyödyistä ja käyttöönotosta

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme, joka on kirjoitettu verkkolaskuista lisätietoa hakeville ja paperitonta laskutusta harkitseville yrityksille. Oppaassa esitellään verkkolaskujen yritykselle tuomat hyödyt sekä kuinka yrityksen on käytännössä mahdollista siirtyä lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja.

Lataa opas tästä